Mijn Multicourt

Home > Inwoners > Mijn Multicourt

Mijn Multicourt

Welkom op de pagina van het Multicourt Malden. Op deze pagina lees je hoe je jouw idee voor het behoud van het Multicourt kunt aanmelden. Dit kan tot 14 september 2017.

Achtergrond

In Malden wordt met veel plezier gebruik gemaakt van het Multicourt bij de Veldschuur. Het voetbal- en basketbalveld is eind 2014 aangelegd en kwam daarmee tegemoet aan een langgekoesterde wens van de Maldense jeugd. Door de bouw van een nieuw sportcentrum en woningen op deze locatie is er geen ruimte meer voor het voetbal- en basketbalveld. Jongeren en ouderen die nu gebruik maken van het Multicourt geven aan het veld te willen behouden. De gemeente biedt daarom bewoners de kans het Multicourt een plek te geven in hun buurt of wijk. Weten jij en jouw medebewoners een goede locatie jullie wijk? Wil jij je samen met buurtgenoten inzetten voor het onderhoud en beheer van het speelveld? Meld je idee dan voor 14 september aan bij de gemeente!

Spelregels

Ideeën voor het behoud van het Multicourt moeten wel voldoen aan een aantal spelregels:

  • Er is voldoende ruimte op de nieuwe locatie voor het voetbal- en basketbalveld (afmeting 20x10m) en ruimte om eromheen te kunnen lopen en fietsen bij te stallen.
  • Het Multicourt moet niet te dicht op aanwezige bebouwing staan en de bestemming moet het toelaten.
  • Buurtbewoners steunen je idee.
  • Je bent bereid om samen met betrokkenen en buurtgenoten in een werkgroep betrokken te blijven bij het beheer van het Multicourt.

Idee aanmelden

Heb je een goed idee? Werk dit kort uit op papier en mail je idee naar: skastein@heumen.nl. Vermeld hierin het volgende:

  • De locatie die je met je buurtbewoners op het oog hebt. Vermeld specifiek het adres en de plaats.
  • De contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail) van minstens twee contactpersonen van jullie groep.
  • Wat jullie hebben gedaan om de omwonenden van de locatie die je  op het oog hebt te betrekken bij het idee (bijvoorbeeld handtekeningen opgehaald, een bijeenkomst georganiseerd, mensen aangesproken, buurtvereniging betrokken, etc).
  • Hoe jullie betrokken willen blijven bij het Multicourt om het ook op de nieuwe plek een succes te laten zijn.
  • Wat jullie willen doen om het Multicourt samen met de gemeente te beheren (bijvoorbeeld in een werkgroep).

Vervolg

Je ontvangt een bevestiging van ontvangst. Wij selecteren de ideeën op bovenstaande spelregels. Let op: de kern Malden heeft de eerste voorkeur vanwege het feit dat de voorziening daar nu ligt en heel goed wordt gebruikt. De gemeente neemt in het najaar een besluit, daarna ontvangt u een schriftelijke reactie.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je je idee bespreken? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Leefbaarheid via Saskia Kastein, skastein@heumen.nl of Hans van Orsouw, hvanorsouw@heumen.nl of telefonisch via 14 024.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden