Nieuwsberichten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Wintertijd = inbraaktijd

  Dit weekend gaat de wintertijd in. Nu het ’s avonds eerder donker is, hebben inbrekers meer gelegenheid om hun slag te staan. Politie en gemeente zijn in deze ‘donkere dagen’ daarom extra alert. Zelf kunt u ook iets doen.

 • Samenwerking met Stichting Schuldhulpbuddy in gemeente Heumen

  De Stichting Schuldhulpbuddy (SSHB) is al enkele jaren actief in de gemeente Berg en Dal. Met behulp van vrijwilligers worden inwoners met financiële problemen geholpen met het op orde krijgen van de administratie en het aanpakken van financiële problemen. De ervaringen zijn positief. SSHB heeft deze zomer besloten haar werkgebied uit te breiden naar enkele regiogemeenten, waaronder Heumen.

 • ‘Gelukkig hadden ze begrip voor mijn situatie’

  Ingrid raakt financieel in een lastig parket na haar echtscheiding. “Ik had alles voor elkaar. Een man, twee dochters, leuk koophuis, parttime baan. Maar dingen kunnen veranderen. Het ging al een tijd niet lekker en we besloten te scheiden. Dan beland je dus in een roller coaster.”

 • Geplande militaire oefening 4 t/m 15 november

  In de periode 4 t/m 15 november houdt de Koninklijke Landmacht in onze regio een training voor militairen. De kans is aanwezig dat zij ook in de gemeente Heumen een verkenningsoefening uitvoeren. Praktisch gezien houdt dit in, dat u in de periode 4 t/m 15 november kleine groepen militaire voertuigen kunt zien rijden.

 • Meldingen over huis-aan-huis acties

  De laatste tijd hebben wij diverse meldingen ontvangen over bedrijven die aan de deur komen en daarbij de suggestie wekken namens de gemeente te werken. Denk hierbij aan het reinigen van de riolering en een buurtonderzoek naar energiegebruik. Wanneer iemand namens de gemeente aan uw deur komt, zal hij/zij zich altijd kunnen identificeren.

 • Doe mee aan de natuurwerkdag op 2 november!

  Zaterdag 2 november wordt de jaarlijkse Natuurwerkdag gehouden. Dit is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland. Ook in onze gemeente kunt u meewerken aan het onderhoud van het landschap. Zoals het onderhoud aan hagen en bossingels of het plaggen van heide. De locaties zijn in het Lierdal, de heemtuin, op het scoutingterrein St. Walrick en in de Overasseltse vennen.

 • Aanmelden papieren afvalwijzer 2020

  We willen u zoveel mogelijk digitaal informeren over afval. Op www.dar.nl/afvalwijzer en in de Dar app vindt u uw ophaaldagen en informatie over afval. Daarom krijgt u niet meer standaard een papieren afvalwijzer. Wilt u in 2020 toch graag een papieren afvalwijzer krijgen? Meld u dan uiterlijk 30 oktober aan via www.dar.nl/afvalwijzer.

 • Dit kunt u allemaal doen met uw textiel

 • Taart voor vrijwilligers

  Normaal gesproken zijn de horecavrijwilligers van Buurderij de Lage Hof in Overasselt druk bezig om hun gasten van lekkers te voorzien. Ook de vele andere vrijwilligers zijn altijd druk in de weer. Het college van B&W wilde laten zien hoe zeer deze activiteiten gewaardeerd worden. Dus tijdens het bezoek van het college aan de Lage Hof mochten de vrijwilligers lekker blijven zitten terwijl het college hen koffie met gebak serveerde.

 • Zonnepanelenproject verloopt voorspoedig

  Het zonnepanelenproject in onze gemeente verloopt voorspoedig. Op 1 oktober werd op het dak van mevrouw Lecluse uit Malden de 150e zonnepaneleninstallatie geplaatst. Dan  zijn felicitaties op zijn plaats. Wethouder Leo Bosland overhandigt een mooie bos zonnebloemen aan mevrouw Lecluse.

 • Conclusies woningmarktonderzoek

  De gemeente Heumen heeft de komende tien jaar behoefte aan zeker 700 extra woningen om te voldoen aan de vraag vanuit de eigen gemeente. Daarnaast is er nog vanuit de regio vraag naar geschikte woonruimte. Het is aan de gemeente om daar wel of niet op in te spelen. Een en ander blijkt uit het driejaarlijkse woningmarktonderzoek dat de gemeente Heumen in samenwerking met woningbouwvereniging Oosterpoort heeft laten uitvoeren.

 • Elk kind moet mee kunnen doen!

  Een alleenstaande moeder vertelt: “Ik heb weliswaar werk, maar sta er alleen voor in de opvoeding van mijn drie kinderen. Elke dag word ik geconfronteerd met mijn financiële problemen. De hulp die Stichting Leergeld mij heeft gegeven zie ik als een groot geschenk. Het heeft er voor gezorgd dat er een last van mijn schouders is gevallen.”

 • In gesprek over de toekomst van centrum Malden

  Het centrum van Malden moet vitaal, groen en levendig worden. Een plek waar mensen graag naartoe komen om te winkelen, elkaar te ontmoeten en waar het fijn wonen is. Deze visie is beschreven in het ‘concept programmaplan Centrumontwikkeling Malden’. Over dit programma organiseert de gemeente 3 dialoogbijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is het ophalen van informatie en het samen in gesprek gaan.

 • Enthousiaste vrijwilligers, daar hebben we nooit genoeg van!

  Sportactiviteiten, culturele evenementen, natuurbeleving en hulpprojecten: er gebeurt van alles in de gemeente Heumen. Allemaal dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Er is altijd behoefte aan nieuwe mensen. Help je mee? HIeronder staan enkele vacatures uitgelicht. Een compleet overzicht staat op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/heumen

 • Opening Sportcentrum Malden

  Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover! De grootste opening van het nieuwe en duurzame Sportcentrum van Malden. Om 12.00 uur precies opende wethouders Waas en Schoenaker het Sportcentrum officieel door middel van het indrukken van de rode knop waarop ShinShan met zijn crew de vloer op gingen!

 • Plastic verpakkingen, blik en pak samen in de zak!

  Plastic+ is de verzamelnaam voor plastic verpakkingen, blik en pak. In onze gemeente haalt Dar steeds meer plastic+ op. Dar ziet ook wel eens dat het plastic+ vervuild is. Hierover gaat dit bericht.

 • ‘Het geld dat ik had, gaf ik uit aan de verkeerde dingen’

  Yusef vindt het heerlijk om op zichzelf te wonen. “Maar het geld dat ik had, gaf ik uit aan de verkeerde dingen. Ik bestelde wel erg veel op rekening. Mooie spullen, kleren een dure telefoon… Ik heb onderschat wat het betekende om zelf verantwoordelijk te zijn voor mijn vaste lasten.”

 • De belangrijkste punten uit het Klimaatakkoord

  Donderdag 10 oktober vieren we de Dag van de Duurzaamheid. Mooi moment om even stil te staan bij het nationale Klimaatakkoord dat in november wordt ondertekend. Het pakket aan maatregelen dat gebundeld is in het Klimaatakkoord moet de broeikasgassen in 2030 met 49 procent terugdringen vergeleken met 1990. Het kabinet zet daarmee een stap richting de klimaatdoelen van Parijs die de opwarming van de aarde moeten tegengaan. Wat betekenen de maatregelen voor u?

 • Vervolg nieuwbouw de Vuurvogel en herinrichting Kroonwijkplantsoen

  Op maandagavond 30 september vond de afsluitende informatiebijeenkomst Kroonwijk plaats. . Ongeveer 70 geïnteresseerden waren hierbij aanwezig. Zij werden bijgepraat over het nieuwe schoolgebouw van basisschool de Vuurvogel en kregen een voorproefje van hoe het opnieuw in te richten Kroonwijkplantsoen eruit zou kunnen komen te zien.

 • Vrijwilliger van het jaar 2019! Wie nomineert u?

  Iedereen kent er wel een: een bevlogen vrijwilliger die zich vaak jarenlang vol enthousiasme en energie inzet. Laat merken dat u blij bent met de inzet en nomineer deze vrijwilliger voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar 2019’!

 • Oproep: deel uw filmpje met ons!

  Op het filmpje dat we begin dit jaar lieten zien bij het nieuwjaarsfeest in Nederasselt kregen we zeer positieve reacties. Daarom willen we ook in januari 2020 een filmpje laten zien waarin initiatieven van inwoners centraal staan. Bij deze doen we nu alvast een oproep aan u om zo’n filmpje met ons te delen! Want niet alleen vanuit het gemeentehuis worden zaken geregeld en kansen waargemaakt. Wij zijn juist zo blij met ideeën vanuit uzelf. U bedenkt dingen en voert deze vaak ook nog uit.

 • Start van volgende fase groot onderhoud Rijksweg

  Maandag 30 september 2019 start de volgende fase van het groot onderhoud aan de Rijksweg (N844) van Malden naar Nijmegen. Provincie Gelderland werkt dan aan de weg op het werkvak tussen de rotonde Broeksingel / Groesbeekseweg en de Lierseweg. In noordelijke richting wordt ter hoogte van het werkvak een lokale omleiding ingesteld voor bestemmingsverkeer. De Rijksweg blijft in zuidelijke rijrichting open voor verkeer. Daardoor blijven woningen, winkels en bedrijven bereikbaar. Voor het doorgaande verkeer richting Nijmegen is een omleidingsroute via de A73 ingesteld.

 • Mantelzorgwaardering 2019

  De gemeente Heumen ondersteunt en waardeert haar mantelzorgers. Bent u inwoner van de gemeente Heumen en heeft u een mantelzorger die u wilt bedanken? Dan kunt u bij de gemeente Heumen een verzoek voor de mantelzorgwaardering indienen.

 • Zaterdag 21 september: aftrap dementievriendelijk Heumen in Malden

  Vindt u het ook belangrijk  dat alle mensen mee kunnen doen, dat mensen zich thuis en veilig voelen en dat we begrip hebben voor elkaar? Dat mantelzorgers en buren van mensen met dementie zich minder belast voelen en steun ervaren in de aandacht en zorg voor hun naasten?

 • 2 oktober: dialoogavond over toekomstbestendig centrum Malden

  Malden verdient een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorpshart! Dit is van groot belang voor de leefbaarheid van Malden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente heeft daarom haar visie op de ontwikkeling van het centrum van Malden geactualiseerd. Wij willen hierover graag met u van gedachten wisselen. Wilt u uw mening geven of heeft u vragen? Meld u dan aan!

 • Sportcentrum Malden in Topic

  Afgelopen weekend viel het regiomagazine Topic in uw brievenbus. In het gemeentelijk katern kon u onder andere het artikel lezen ‘Het nieuwe sportcentrum in Malden; klaar voor de toekomst!’ Hierin staat informatie over de totstandkoming van het Sportcentrum, hoe direct betrokkenen tegen het nieuwe sportcentrum aankijken en een uitnodiging voor de opening op zondag 6 oktober.

 • 84 miljoen extra voor subsidieregeling isoleren woningen

  De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt definitief 2 september weer opengesteld. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning.

 • Een vitaal en toekomstbestendig centrum Malden

  Malden verdient een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorpshart! Dit is van groot belang voor de leefbaarheid van Malden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom haar visie op de ontwikkeling van het centrum van Malden geactualiseerd en vastgelegd in het ‘concept Programmaplan Centrumontwikkeling Malden’.  Het college wil de komende maanden hierover met inwoners, ondernemers,  gemeenteraad en andere partners in gesprek. Ook u kunt hierover meepraten.

 • Kermis in Malden op Zuidplein

  Van zaterdag 7 september tot en met dinsdag 10 september is er kermis in Malden. Dit jaar vindt de kermis weer plaats op het Zuidplein en niet op het Kerkplein. De afgelopen twee jaar vond de Maldense kermis plaats op het Kerkplein. Dit was een verzoek van de ondernemersvereniging met het idee het Kerkplein meer als evenemententerrein te gebruiken en parkeermogelijkheden te benutten op het Zuidplein.

 • Werkzaamheden Looistraat Heumen

  Op 9 september start de firma Infrascoop in opdracht van de gemeente Heumen en Klok Woningbouw met het woonrijp maken van het bouwplan Heumen noord 3. Ook aan de Looistraat zullen werkzaamheden plaats vinden. Aan weerszijden van de Looistraat worden trottoirs aangelegd. Het betreft hier het gedeelte ter hoogte van de nieuwbouwwoningen van Heumen-noord 3, specifiek tussen de aansluiting Parallelweg N271 en huisnummer 30.

 • Oplevering Sportcentrum Malden een feit!

  Afgelopen maandag 8 juli vond de oplevering van het nieuwe Sportcentrum in Malden plaats! Wethouders René Waas en Maarten Schoenaker ontvingen de sleutel van het pand van de aannemers en gaven deze aan Bert Lavrijssen (Laco), die het Sportcentrum gaat runnen. Op zondag 6 oktober is de officiële opening waarbij iedereen welkom is.

 • Samenwerken om geldzorgen te voorkomen

  De gemeenten Heumen en Berg en Dal en de woningcorporaties Waardwonen en Oosterpoort gaan intensief samenwerken om geldzorgen bij inwoners eerder te signaleren. Om deze samenwerking vast te leggen ondertekenden de  vier organisaties op 1 juli het convenant Vroegsignalering.

 • KinderDenktank bezoekt Windpark Nijmegen-Betuwe

  Donderdag 20 juni heeft de KinderDenktank Heumen een bezoek gebracht aan Windpark Nijmegen-Betuwe. De kinderen van de KinderDenktank denken na over hun eigen duurzame toekomst en een bezoek aan de windmolens kon daarom niet uitblijven.

 • In contact met u via een digitaal platform

  In het najaar starten wij met een zogenaamd ‘digitaal platform’ om nog beter en meer met u te communiceren. Natuurlijk blijven de bijeenkomsten waar we u graag ‘live’ ontmoeten ook bestaan maar we zien dit platform als een extra middel om u te bereiken.

 • Win mooie prijzen met uw foto voor de gemeentegids

  Voor de nieuwe gemeentegids die in het najaar verschijnt organiseert de gemeente Heumen samen met uitgever Akse Media een fotowedstrijd. De beste foto wordt geplaatst op de cover van de gemeentegids en er zijn mooie prijzen te winnen!

 • Goed idee, doe mee!

  Heeft u deze poster al gespot in uw buurt? De poster hoort bij de vernieuwde campagne 'Goed idee, doe mee!'. Hiermee willen we goede buurtinitiatieven stimuleren. Als inwoner weet u namelijk als geen ander waaraan uw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Heeft u samen met buurtgenoten een goed idee om uw buurt nog leuker te maken? Laat het horen! Wij ondersteunen uw idee graag in de vorm van geld of hulp.

 • Goed idee, doe mee!

  Hulp en geld voor goede ideeën van inwoners

  Heeft u deze poster al gespot in uw buurt? De poster hoort bij de vernieuwde campagne 'Goed idee, doe mee!' Hiermee willen we goede buurtinitiatieven stimuleren. Als inwoner weet u namelijk als geen ander waaraan uw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Heeft u samen met buurtgenoten een goed idee om uw buurt nog leuker te maken? Laat het horen! Wij ondersteunen uw idee graag in de vorm van geld of hulp.

 • Kunt u niet meer inloggen met DigiD?

  Heeft uw computer of mobiel apparaat een verouderd besturingssysteem, dan kunt u vanaf 13 mei niet meer inloggen bij Mijnoverheid.nl en andere websites waarvoor DigiD vereist is. U kunt dit oplossen door een update van uw software uit te voeren.

 • Uitslag Europese Verkiezingen

  Op donderdag 23 mei ging Nederland naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. In alle lidstaten zijn de stemmen gesteld. In dit bericht vindt u de uitslagen van de Europese Verkiezingen voor Heumen.

 • Kinderen DenkTank vragen aandacht voor de bijen!

  Burgemeester Marriët Mittendorff werd op donderdag 16 mei verrast door kinderen van de KinderDenkTank. Jack en Finn boden haar een zakje met gratis bloemzaden aan om uit te zaaien. Deze wilde bloemen zijn nodig om bijen en andere insecten die het moeilijk hebben te ondersteunen.

 • Informatiebijeenkomsten 'Energie in de wijk'

  Als huiseigenaar wilt u graag prettig en energiezuinig wonen. Bijvoorbeeld door uw huis goed te isoleren. Of door zonnepanelen of een warmtepomp te plaatsen. Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee. De gemeente Heumen wil woningeigenaren helpen om hun huis energiezuiniger te maken en om zelf duurzame energie op te wekken. Daarom organiseert de gemeente in 2019 in elke wijk en in elk dorp een info-avond over ‘Energie in de wijk’ of ‘Energie in het Dorp’.

 • Opkomst Heumen Europese Verkiezingen

  Donderdag 23 mei kon u uw stem uitbrengen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. In totaal brachten 6.613 mensen hun stem uit in de gemeente Heumen. De volledige verkiezingsuitslagen vindt u zondagavond 26 mei om 23.00 uur op www.heumen.nl/verkiezingen. Dan zijn alle stemlokalen in Europa gesloten.

 • Lintjesregen 2019 gemeente Heumen

  Op 26 april 2019 heeft burgemeester Mittendorff tijdens de Lintjesregen aan drie inwoners van de gemeente Heumen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Dat gebeurde dit jaar bij de gedecoreerden thuis of op locatie. Twee gedecoreerden zijn benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ en één tot ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’.

 • Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ter inzage

  Het ontwerp van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie wordt ter inzage gelegd. In het ontwerp van de ruimtelijke visie wordt aangegeven waar de realisatie van duurzame energieopwekking (zoals windmolens en zonnevelden) in het buitengebied een plek kan krijgen en onder welke voorwaarden. Gedurende de periode van dinsdag 23 april tot dinsdag 4 juni 2019 kan iedereen schriftelijk of per email zijn of haar reacties en ideeën over het ontwerp naar voren brengen. Dit wordt een zienswijze genoemd.

 • Gemeente ondersteunt makers op weg naar onderscheidende lokale producten

  Kort geleden presenteerden de gemeenten Berg en Dal en Heumen, ZLTO Rijk van Nijmegen en Harm’s Hoeve tijdens de inspiratiesessie ‘Local Food Inspiration’ diverse activiteiten voor makers uit de gemeenten Berg en Dal en Heumen om hun product (idee) aan te scherpen of op te schalen.

 • Nieuwe ambtsketen

  Sinds 18 april heeft onze gemeente een nieuwe ambtsketen. De vorige was wat rommelig, niet meer representatief en de draagbaarheid liet wat te wensen over vond het toen zittende college. Daarom zijn een aantal edelsmeden gevraagd een offerte te maken voor een nieuwe. Kunstenares Charlotte Rombouts-Arens was degene die het meest aansprekende ontwerp heeft voorgelegd en maakte de nieuwe keten met een prachtig resultaat!

 • Uitslag verkiezing Provinciale Staten 2019

  De stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen zijn geteld. De VVD is als grootste partij uit de bus gekomen. In dit bericht vindt u de voorlopige uitslag voor Heumen.

 • Uitslag verkiezing Waterschap 2019

  De stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland zijn bekend. Water Natuurlijk is in Heumen de grootste partij. Hieronder ziet u de voorlopige uitslag voor de Waterschapsverkiezing in Heumen.

 • Volg Heumen op Facebook en Twitter!

  Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, informatie over aangepaste openingstijden en andere interessante onderwerpen. U kunt ook naar ons reageren.

 • Fietsen in onze gemeente

  Wij willen dat de dorpen en voorzieningen in onze gemeente goed bereikbaar zijn en blijven voor al het verkeer. In het bijzonder voor de fiets. Ook willen wij het fietsverkeer maximaal stimuleren. De bereikbaarheid en veiligheid voor het langzame verkeer staat voorop! Daarom maakten wij een fietsplan. Vanuit dit fietsplan werden afgelopen jaren al verschillende maatregelen uitgevoerd. In 2019 gaan we hiermee verder. Benieuwd naar welke maatregelen gepland staan in 2019? Ga dan naar www.heumen.nl/fietsen.

 • Het Gemeente Nieuws niet ontvangen?

  Sinds dit jaar staat onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws. Hét Gemeente Nieuws verschijnt ieder weekend in uw brievenbus. De krant wordt bezorgd bij alle huishoudens in de gemeente Heumen zonder nee/nee sticker. Hierbij kan altijd iets fout gaan. Heeft u Hét Gemeente Nieuws niet ontvangen? Neem dan contact op met de verspreider. Alleen dan kan uw bezorgklacht opgelost worden. 

 • Felicitaties voor eerste zonnepanelen in Overasselt

  Ook in Overasselt zijn in het kader van het zonnepanelenproject de eerste panelen geplaatst. Dan zijn felicitaties uiteraard op zijn plaats. Wethouder Leo Bosland overhandigt een bos bloemen aan bewoonster Carolien Kroes.

 • Meld signalen van ondermijnende criminaliteit

  Ondermijnende criminaliteit komt steeds vaker voor. Ook u kunt daar bewust of onbewust mee in aanraking komen. Criminelen hebben namelijk andere mensen nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Zij verdienen veel geld op een oneerlijke manier. De samenleving wordt hierdoor verzwakt. Als inwoner voelt u zich daardoor niet veilig meer.  Bij de aanpak hiervan is ook uw hulp heel hard nodig. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd.

 • Waar komen de windmolens?

  Een energielandschap tussen de A73 en het Maas-Waalkanaal waar windmolens en zonnepanelen gecombineerd worden met natuur, landschap, recreatie en educatie. Dat is de belangrijkste uitkomst van alle gespreksrondes die eerder zijn gevoerd in de Energiecircussen en nu te vinden is in de conceptversie van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie gemeente Heumen. Dit document is te vinden op onze website: www.heumen.nl/energievisie.

 • Filmpje inwonersinitiatieven

  Wonen in een buurt waar het goed leven is? Dat willen we toch allemaal? De gemeente juicht initiatieven van inwoners dan ook van harte toe en wil deze ondersteunen. Dat eigen initiatief door inwoners vaak tot de mooiste resultaten leidt bewijst wel onderstaand filmpje.

 • Belastingtarieven 2019

  Op 20 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2019 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2019.

 • Blijf op de hoogte!

  Op onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws vindt u iedere week de gemeentelijke nieuwsberichten en officiële bekendmakingen. U kunt de gmeentepagina natuurlijk ook digitaal bekijken. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat de gemeente doet? Hieronder leest u waar u welke informatie snel en gemakkelijk kunt vinden. Zo zorgt u ervoor dat u niets mist. Dat is wel zo handig.

 • Energiecoöperaties Heumen zetten door in 2019

  Binnen de gemeente Heumen zijn twee burger-energiecoöperaties in oprichting, namelijk de Coöperatie Energiek Heumen en de Energie Coöperatie Heumen. Inwoners die geïnteresseerd zijn om bij te dragen of lid te worden, kunnen rechtstreeks contact opnemen met deze nieuwe organisaties voor meer informatie.

 • Verslag van vier keer Heumens Energiecircus

  De gemeente Heumen organiseerde in september en oktober 2018 vier bijeenkomsten rond grootschalige duurzame energieopwekking en de ruimtelijke impact daarvan. We reisden met de circustent van de organisatie Burgers Geven Energie naar alle dorpen van onze gemeente en nodigden alle inwoners uit om mee te denken. Centraal stonden vragen als: Hoe groot is onze Heumense energieopgave? Wat moeten we doen in en aan onze huizen en andere gebouwen om klimaatneutraal te worden? Waar is plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet volgens u?

 • Vervolgtraject Energiecircus Heumen

  Tijdens vier avonden in september en oktober bezochten veel inwoners van de gemeente Heumen het rondreizende Energiecircus. De gemeente had haar inwoners gevraagd om mee te denken over een duurzame toekomst, speciaal over duurzame energie.

 • Lintjes in 2018

  De jaarljkse Lintjesregen vond dit jaar plaats op donderdag 26 april ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. Daarbij zijn 8 onderscheidingen toegekend in onze gemeente. Maar ook buiten de traditionele Lintjesregen om worden lintjes uitgereikt, zoals bij de bijzondere gelegenheid van de heer van Eck en mevrouw Fogelberg.

 • Meerjarenbegroting 2019-2022

  Het college van de gemeente Heumen heeft de meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In de begroting is het beleid van de gemeente opgenomen zoals verwoord in het coalitieakkoord “Samen sterk en duurzaam”. Op dinsdag 6 november staat de begroting 2019 op de agenda van de gemeenteraad.

 • Praat en denk mee met de gemeenteraad

  De gemeenteraad wil u graag actief betrekken bij besluiten. Wilt u op de hoogte blijven van wat de gemeenteraad bespreekt? Installeer dan de app ‘Politiek Portaal’ op uw tablet.

 • Eigen geldplan maken met Startpunt Geldzaken

  Uw inkomsten en uitgaven eenvoudig online inzichtelijk krijgen? Via de site www.startpuntgeldzaken.nl/heumen kunt u gratis, anoniem en in eigen tempo een geldplan invullen. Dit plan kan helpen om uw geldzaken in balans te krijgen en te houden.

 • Sociale kaart: overzicht van organisaties en instellingen

  Heeft u vragen over wonen, werken, gezondheid, opvoeden en opgroeien, sport, activiteiten, mantelzorg of vrijwilligerswerk? Kijk op www.socialekaartheumen.nl en vindt de organisatie die u verder helpt!

Archief

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden