Nieuwsberichten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Nieuwe mijlpaal: Sportcentrum Malden gaat de lucht in!

  (20-07-2018)

  Woensdag 18 en donderdag 19 juli werden de eerste wanden geplaatst van Sportcentrum Malden. Steeds beter wordt zichtbaar hoe het nieuwe Sportcentrum eruit komt te zien. Op de website www.sportcentrummalden.nl kunt u meer foto’s bekijken en de planning van dit nieuwbouwproject. 

 • Stuur uw mooiste Vierdaagsefoto op!

  (17-07-2018)

  Wij zijn op zoek naar de allermooiste Vierdaagsefoto's, gemaakt in onze gemeente tijdens de wandelmars of festiviteiten. Feest of loopt u mee? Stuur dan uw foto in en misschien wordt deze afgedrukt op de gemeentepagina in VIA Heumen.

 • Goed idee? Doe mee!

  (17-07-2018)

  Heeft u een goed idee om uw buurt leefbaarder en beter te maken? Dan horen wij dat graag! U kunt hier namelijk ondersteuning of geld voor krijgen.

 • Vuurwerk: maak nu al afspraken met elkaar

  (17-07-2018)

  Nu het vakantie is, lijkt de jaarwisseling nog ver weg. Het is u misschien niet ontgaan dat het onderwerp volop in de belangstelling staat. Eind juni is door de Tweede Kamer besloten dat gemeenten in de toekomst zelf een vuurwerkverbod mogen invoeren. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. We willen natuurlijk allemaal een leuk en veilig Oud & Nieuw. Voor sommigen is dat mét vuurwerk; anderen gaan liever zonder geknal het nieuwe jaar in. Daarom is het goed om juist nu al afspraken te maken met elkaar.

 • Woningbouwplannen in gemeente Heumen

  (17-07-2018)

  Op dit moment zijn er verschillende nieuwbouwplannen in onze gemeente. Regelmatig krijgen wij vragen hierover. Daarom vindt u op onze website www.heumen.nl/nieuwbouw een overzicht van alle nieuwbouwplannen. U ziet dan welk type woningen waar komt, wanneer de bouw start en waar u terecht kunt als u belangstelling heeft.

 • Afsluitende bijeenkomst stuw Nederasselt volgt in najaar

  (11-07-2018)

  De ravage aan de stuw bij Grave als gevolg van een aanvaring door de ‘Maria Valentina’ op 29 december 2016 was wekenlang landelijk nieuws. Een grote ravage in de stuw, met gevolgen voor de scheepvaart en mogelijk gevaar voor omwonenden was reden om nader onderzoek te verrichten.

 • 6e plek voor de Gemeente Heumen

  (10-07-2018)

  Gemeente Heumen scoort goed op het gebied van duurzaamheid! In het coalitieakkoord staan ambitieuze plannen voor een klimaatneutrale gemeente; realistisch en concreet. Wij zijn dan ook trots op de 6e plek die we behaalden vanuit het onderzoek van het Gelders Energieakkoord (GEA). Het GEA beoordeelde alle coalitieakkoorden in Gelderland. Ze bekeken hoe hoog de ambities zijn bij de omschakeling naar duurzame energie. En hoe concreet die zijn. Op naar een klimaatneutrale gemeente!

 • Invloed van droogte op bomen

  (10-07-2018)

  Veel bomen verliezen door dit bijzonder droge weer vroegtijdig hun blad. Bij platanen is dit goed te zien. De bast en ook de bladeren vallen eerder af dan normaal.

 • Initiatiefgroep energiecoöperatie van start

  (10-07-2018)

  Op 2 juli kwam een grote groep inwoners en ondernemers vanuit alle dorpen van de gemeente bij elkaar in het gemeentehuis. Doel was met elkaar te overleggen over de opzet van duurzame energiecoöperaties. Een energiecoöperatie is een initiatief waarbij inwoners in groepsverband zelf energie opwekken. Na deze avond gaat tenminste één groep van 12 inwoners verder in overleg om een Heumense energiecoöperatie op te richten.

 • Vakantiesluiting Loket Bouwen, Milieu en Leefomgeving

  (10-07-2018)

  De informatiebalie van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving is van 23 tot en met 27 juli gesloten. Alleen voor dringende zaken (die bijvoorbeeld betrekking hebben op veiligheid) zijn wij natuurlijk bereikbaar. U kunt ons dan bereiken via het KCC (Klant Contact Centrum). Het telefoonnummer is 14 024 en is op werkdagen bereikbaar. Voor de exacte bereikbaarheid gaat u naar: www.heumen.nl/openingstijden.

 • Een goed idee voor uw buurt? Doe mee met Burendag!

  (03-07-2018)

  Op zaterdag 22 september viert Nederland Burendag. Als u samen met uw buurt een goed initiatief voor Burendag bedenkt, kunt u daar onder voorwaarden een bijdrage tot €400,- voor ontvangen van het Oranje Fonds. Iedereen die voor 1 september een activiteit aanmeldt, ontvangt (zolang de voorraad strekt) een Burendag feestpakket. Het Oranje Fonds wil helpen om mensen dichter bij elkaar te brengen.

 • Bestrijding bladluis

  (03-07-2018)

  Op dit moment is er veel bladluis in onze gemeente ontdekt. Wij beginnen met bestrijden van de bladluis in de lindebomen aan de Dorpstraat en Oude Boterdijk in Heumen.

 • Op vakantie? Licht de buren in!

  (03-07-2018)

  De zomervakantie staat voor de deur. Gaat u weg? Laat uw woning veilig achter. Vraag uw buren om een oogje in het zeil te houden.

 • Spelregels Snelfietsroute MaasWaalpad

  (03-07-2018)

  Eind 2017 is een deel van de snelfietsroute ‘MaasWaalpad’ aangelegd. Het gaat om het gedeelte vanaf de Scheidingsweg, Witteweg, Bosweg, Kuilseweg, Middelweg en Lindenlaan. Het pad is inmiddels alweer een half jaar in gebruik. Met de komst van deze snelfietsroute is er een nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Graag informeren wij u hierover.

 • Terugblik op landschapsconferentie

  (03-07-2018)

  Een mooie zomeravond in de heemtuin. Een ideale locatie voor de vijfde landschapsconferentie van de gemeente Heumen. Ongeveer 25 deelnemers begonnen de avond met soep en broodjes, waarna vrijwilligers van de heemtuin een rondleiding verzorgden. Er werd met plezier verteld over de ontwikkeling en de werkzaamheden in de heemtuin. Verschillende landschapselementen, zoals hagen, struweel, bos, graslandjes en akkers, die door het beheer zoveel mogelijk biodiversiteit in de heemtuin geven.

 • Panoramafoto’s brengen de gemeente in beeld

  (26-06-2018)

  Cyclomedia maakt deze zomer in opdracht van ons panoramafoto’s van de gemeente. Het bedrijf is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de omgeving met hoogwaardige 360° straat- en luchtfoto’s. Wij gebruiken de foto’s onder andere voor inspectie en beheer van de openbare ruimte, ontwikkeling van ruimtelijke plannen en handhaving van openbare orde en veiligheid.

 • Veteranendag in de gemeente Heumen

  (26-06-2018)

  Vrijdag 22 juni heeft burgemeester Mittendorff veteranen uit de gemeente Heumen in het zonnetje gezet om ze te eren en te bedanken voor hun inzet, in dienst van de vrede.

 • Eigen geldplan maken met Startpunt Geldzaken

  (29-05-2018)

  Uw inkomsten en uitgaven eenvoudig online inzichtelijk krijgen? Via de site www.startpuntgeldzaken.nl/heumen kunt u gratis, anoniem en in eigen tempo een geldplan invullen. Dit plan kan helpen om uw geldzaken in balans te krijgen en te houden.

 • Politiek ver van uw bed? Geef u op als Gast van de Raad!

  (15-05-2018)

  Op 21 maart koos u een nieuwe gemeenteraad. Zij vertegenwoordigen u tot 2022. Bent u als inwoner van de gemeente Heumen of andere belangstellende benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? Geef u dan op als gast voor de raadsvergadering van 31 mei.  

 • 26 april: presentatie coalitieakkoord en installatie wethouders

  (24-04-2018)

  CDA, D66, GroenLinks en VVD hebben overeenstemming bereikt over een programma voor de komende coalitie in de gemeente Heumen. Tijdens een openbare raadsvergadering op donderdag 26 april wordt het coalitieakkoord door de raad besproken en worden de nieuwe wethouders door de gemeenteraad benoemd en geïnstalleerd. Deze vergadering is openbaar, u bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

 • 21 april: presentatie voorlopig coalitieakkoord gemeente Heumen

  (12-04-2018)

  De partijen die onderhandelen over de nieuwe coalitie (VVD, CDA, GroenLinks en D66) willen graag het voorlopig coalitieakkoord presenteren aan inwoners en organisaties. Heeft u ideeën over hoe het nóg beter kan of andere suggesties voor de toekomst van onze gemeente? Kom dan op zaterdag 21 april van 13.30 tot 16.00 uur naar het Verenigingsgebouw in Overasselt. Iedereen is van harte welkom.

 • Nieuwe gemeenteraad Heumen geïnstalleerd

  (29-03-2018)

  Donderdagavond 29 maart is in de Raadzaal van het gemeentehuis de nieuwe gemeenteraad van Heumen geïnstalleerd. 7 nieuwe raadsleden en 10 leden van de 'oude raad' werden geïnstalleerd. Zij zullen de inwoners van Heumen tot 2022 vertegenwoordigen in de Heumense gemeenteraad.

 • Beoogde coalitie gemeente Heumen bekend

  (28-03-2018)

  Op woensdagavond 28 maart hebben de zes politieke partijen de eerste fase van de onderhandelingen afgerond. Hieruit is naar voren gekomen dat VVD, CDA, GroenLinks en D66 gaan proberen een coalitie te vormen voor de komende vier jaar.

 • Wat gebeurt er na het stemmen?

  (23-03-2018)

  De stemmen zijn geteld en de uitslag is officieel vastgesteld. Maar wat gebeurt er na de gemeenteraadsverkiezingen? Dat leest u in dit bericht hieronder.

 • College blikt terug op bestuursperiode

  (22-03-2018)

  Op 21 maart mocht u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee komt er een einde aan de bestuursperiode van het huidige college. In Topic blikken de collegeleden terug op wat er in de afgelopen vier jaar zoal tot stand is gebracht, voor en met inwoners en andere betrokkenen.

 • Uitslag raadgevend referendum

  (21-03-2018)

  Op woensdag 21 maart vond ook het raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). De uitslag is bekend. Het merendeel van de kiezers in Heumen stemt voor de zogenoemde Sleepwet.

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

  (21-03-2018)

  De stemmen zijn geteld. Democraten Gemeente Heumen (DGH) is als grootste partij uit de bus gekomen. Vrijdag 23 maart is in een openbare zitting van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling gemeenteraad Heumen vastgesteld. U vindt alle uitslagen hieronder.

 • Stap dichterbij Zonnepanelentraject

  (10-01-2018)

  De commissies Grondgebied en Financiën spraken gisteren (9 januari) samen  over het gemeentelijke zonnepanelenproject. Ze waren positief over dit project waarbij zonnepanelen bereikbaar zijn voor iedereen in de gemeente Heumen.

 • Integraal huisvestingsplan 2017 – 2032

  (22-12-2017)

  De gemeente Heumen werkte afgelopen maanden samen met de schoolbesturen Conexus en SPO Condor aan een integraal huisvestingsplan voor alle scholen in de gemeente Heumen. In dit plan spreken de partijen de ambitie uit om toekomstbestendige, kwalitatief goede onderwijshuisvesting te realiseren voor de Regenboog, Komeet, Zilverberg, St. Joris, Tandem, Vuurvogel en de Tovercirkel. Duurzaamheid staat hierbij voorop. Prioriteit wordt gegeven aan onderwijshuisvesting in Malden-Oost.

 • Woonvisie ‘Prettig wonen in een groene en landelijke gemeente’ klaar

  (11-12-2017)

  In de woonvisie worden de doelstellingen op het gebied van wonen beschreven. De woonvisie is in opdracht van de gemeente Heumen en woningcorporatie Oosterpoort tot stand gekomen. Donderdag 14 december wordt het stuk behandeld in de raad.

 • Sociale kaart: overzicht van organisaties en instellingen

  (12-10-2017)

  Heeft u vragen over wonen, werken, gezondheid, opvoeden en opgroeien, sport, activiteiten, mantelzorg of vrijwilligerswerk? Kijk op www.socialekaartheumen.nl en vindt de organisatie die u verder helpt!

 • Klimaatneutraal Heumen 2050

  (18-09-2017)

  De gemeente Heumen heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De gemeenteraad heeft heel bewust unaniem hiervoor gekozen. Om in 2050 geen negatieve bijdrage aan het klimaat te leveren, moet Heumen flinke stappen zetten en is een versnelling van energiebesparing en duurzame energieopwekking noodzakelijk. Hoe de gemeenteraad zich dat voorstelt, is begin 2017 vastgelegd in de "Routekaart klimaatneutraal Heumen 2050".

 • Meld uw camera aan bij de politie

  (31-07-2017)

  Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u één of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

 • Volg Heumen op Facebook en Twitter!

  (09-01-2017)

  Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, informatie over openingstijden en andere interessante onderwerpen. U kunt ook naar ons reageren.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden