Nieuwsberichten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Terugblik Nieuwjaarsreceptie 2020

  Woensdagavond 8 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Heumen plaats. Ieder jaar organiseren we de Nieuwjaarsreceptie in een andere kern en dit jaar was Malden aan de beurt. In Maldensteijn ontmoetten circa 300 mensen elkaar om terug te blikken op 2019 en 2020 samen in te luiden. Na een gedicht en lied van dorpsdichter Marjolein Pieks werd Riet van Melis verkozen tot Vrijwilliger van het jaar 2019.

 • Andere ophaaldagen oud papier in Nederasselt

  In Nederasselt verandert de ophaaldag en -tijd van oud papier. In plaats van woensdagavond zal het oud papier nu op zaterdagochtend worden opgehaald. Het eerste ophaalmoment van 2020 is zaterdagochtend 25 januari.

 • Vijftigste huurwoning Oosterpoort op zonnestroom

  Op maandag 6 januari werd aan de Kruiskamp in Overasselt de vijftigste woning van Oosterpoort voorzien van zonnepanelen. Leo Bosland, wethouder van de gemeente Heumen en Eugène Janssen, directeur-bestuurder van woningcorporatie Oosterpoort verrasten voor de gelegenheid de bewoner met een grote bos bloemen. De woning maakt deel uit van pilot Zonnestroom, een samenwerking van woningcorporatie Oosterpoort en stichting Wocozon. Het project is een concreet voorbeeld van hoe er gewerkt wordt aan een duurzaam Heumen.

 • Drukriool in het buitengebied

  In het buitengebied zijn veel woningen en bedrijven aangesloten op het druk rioolsysteem van de gemeente. Drukriolering is een stelsel van kleine buizen met pompen die het afvalwater verder transporteren richting de kernen.

 • Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

  Medio januari vindt er in onze gemeente onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Mogelijke weersomstandigheden kunnen deze planning beïnvloeden. Dit is een seismisch onderzoek. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen hierover een brief aan huis. Seismisch onderzoek is een onderdeel van SCAN. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.

 • Riet van Melis is 'Vrijwilliger van het jaar 2019'

  v.l.n.r.: Gerrie Hendriks, Hans Janssen (juryvoorzitter), Riet van Melis, burgemeester Marriët Mittendorff, André Arts. Foto: Judith Visser

  Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 8 januari is Riet van Melis uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar 2019. Een onafhankelijke jury heeft uit alle genomineerden een aantal vrijwilligers geselecteerd voor de eervolle titel ‘Heumense vrijwilliger van het jaar’. Dit jaar waren dat er 3: André Arts uit Overasselt, Riet van Melis uit Malden en Gerrie Hendriks uit Malden. Vervolgens koos de jury de vrijwilliger van het jaar: Riet van Melis!

 • Video: onze inwoners aan zet in 2019

  Tijdens de Nieuwjaarsreceptie lieten we een filmpje zien van wat er in 2019 zoal is gebeurd. Natuurlijk hopen we u hiermee ook te inspireren om onze gemeente in het nieuwe jaar nog een stukje mooier te maken! Klik op de afbeelding hieronder om het filmpje te bekijken via YouTube.

  Heeft u een goed idee voor 2020? Ga dan naar www.heumen.nl/goedidee of bespreek uw idee met onze dorpsverbinders: dorpsverbinders@heumen.nl

 • Straatvoetbaltoernooi Multicourt

  In de Kerstvakantie was er een heus straatvoetbaltoernooi op het Multicourt in Malden! Deze vakantieactiviteit is gekozen door de inwoners via het digitaal platform ‘Heumenpraatmee’.

 • Belastingtarieven 2020

  Op 19 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2020 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2020.

 • Wethouder René Waas loopt etappe met 3FM-dj's

  Zaterdagnacht liep wethouder René Waas mee met 3FM Serious Request: the Lifeline. Samen met dj's Mark en Jorien legde hij de etappe af tussen Grave en Nijmegen, via Nederasselt, Overasselt en Malden. Om 2 uur vertrokken ze uit Grave en om half 8 kwam de groep aan bij het 'chequepoint' in Nijmegen. Bij het chequepoint overhandigde de wethouder een donatie van medewerkers van de gemeente Heumen. Met deze donatie steunen zij het Rode Kruis om slachtoffers van mensenhandel te helpen, een verborgen drama dat wereldwijd 25 miljoen mensen treft.

 • Andere ophaaldagen oud papier vanaf januari 2020

  Vanaf januari 2020 veranderen de ophaaldagen en -tijden van oud papier voor de wijken Jachthuis en Hoogenhof (gedeeltelijk) in Malden. Wilt u weten wanneer het oud papier bij u wordt opgehaald in het nieuwe jaar? Kijk dan op de papieren afvalkalender, de digitale afvalkalender (via www.dar.nl/afvalwijzer) of download de Dar app.

 • Start verkenning Wijk van de Toekomst

  Hoe ziet een echt duurzame en leefbare wijk eruit? Die vraag is actueel in alle gemeenten in Nederland, zo ook in Heumen. Hoe maken we onze huizen en huishoudens onafhankelijk van fossiele grondstoffen? Hoe besparen we het slimst energie en hoe wekken we zelf energie op? Hoe houden we ook rekening met de klimaatverandering, met meer regenval en meer hittestress? En hoe zorgen we voor natuur en biodiversiteit, ook in het hart van onze wijken?

 • Winterfestijn geopend!

  Donderdagavond 12 december is op het Kerkplein in Malden het Winterfestijn 2020 van start gegaan. Met dank aan de initiatiefnemers Michael Limbach en Peters Smulders, hier op de foto met wethouder René Waas.

 • Investeren in duurzaamheid

  In 2050 wil de gemeente Heumen klimaatneutraal zijn. Een eerste stap is zo min mogelijk stroom en gas verbruiken. Vervolgens wordt de energie die nog overblijft duurzaam opgewekt. Jos Wijnakker en Taecke Halma zijn hierover met veel bedrijven op de Heumense bedrijventerreinen in gesprek gegaan.

 • Strooien bij gladheid

  Als het glad is, strooit de gemeente op de hoofdwegen, fietspaden, schoolroutes en ontsluitingswegen. Ook worden openbare gebouwen zoals het gemeentehuis bereikbaar gehouden.

 • Digitaal platform: Heumenpraatmee!

  Vanaf afgelopen maandag kan iedereen meepraten over onderwerpen van de gemeente die op een speciale website zijn geplaatst! Ga naar: www.heumenpraatmee.nl om een kijkje te nemen en ook mee te praten en uw mening te geven!

 • Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied

  Vanaf eind november voert het bedrijf ‘NKM Network Services’ namens ‘Glasvezel buitenaf’ graafwerkzaamheden uit in de buitengebieden voor het aanleggen van een glasvezelkabel. De werkzaamheden zullen juli/augustus 2020 zijn afgerond. Onder de werkzaamheden wordt verstaan: het graven van de geulen in de straten of provinciale weg tot het maken van aansluitingen aan huis.

 • Werkzaamheden hagen Kroonwerk Coehoorn Nederasselt

  De gemeente Heumen laat de haag die op het Kroonwerk Coehoorn in Nederasselt staat terugzetten tot een hoogte van ongeveer 1 meter. Als de haag volgende winter weer is uitgelopen, wordt deze haag gevlochten. In deze vorm zal de haag een duidelijke markering vormen van de aarden wallen die de vesting Coehoorn ooit omsloten. Dit maakt onderdeel uit van het plan om de vesting Coehoorn weer zichtbaar en beleefbaar te maken.

 • Stooktips voor houtkachel en open haard

  Heb je een open haard of houtkachel? Of wil je er een kopen? Een vuurtje stoken kan gezellig zijn, maar voor het milieu en de gezondheid zijn houtkachels en open haarden niet goed. Het veroorzaakt luchtvervuiling, zoals fijnstof en kan ook stankoverlast geven.

 • “Als mensen zeggen hoe goed ze het doet, voelt dat als een schouderklopje”

  Ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst, maar helaas is dit niet vanzelfsprekend. Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Helaas is er een tekort aan pleeggezinnen, zodat kinderen niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Daarom zijn wij, samen met Pleegzorg Nederland, hard op zoek naar nieuwe pleegouders.

 • Vanaf 22 november 2019 Rijksweg weer volledig opengesteld voor verkeer

  In opdracht van provincie Gelderland is de Gebr. Van Kessel sinds begin september bezig met het uitvoeren van wegwerkzaamheden aan de Rijksweg (N844): Nijmegen – Malden. In de nacht van dinsdag op woensdag (19-20 nov) en woensdag op donderdag (20-21 nov) tussen 19:00 - 6:00 uur wordt de Rijksweg N844 tussen de rotonde Groesbeekseweg en de Lierseweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vrijdag 22 november vanaf 19.00 uur gaan alle verkeersmaatregelen van de weg af. Dit betekent dat de Rijksweg in beide richtingen weer volledig open is voor verkeer. De omleiding door Malden wordt opgeheven. Ook de bus zal weer zijn normale routes rijden.

 • Hofmans Catering in het zonnetje tijdens Dag van de Ondernemer

  In het kader van de landelijke Dag van de Ondernemer heeft de gemeente Heumen ondernemers Ger en Tim Hofmans (vader en zoon) van Hofmans Catering genomineerd. Op 15 november, tijdens de Dag van de Ondernemer, bracht wethouder Maarten Schoenaker een bezoek aan deze ondernemers. Hij kwam natuurlijk niet met lege handen: hij overhandigde een slagroomtaart om met alle medewerkers in de koffiepauze van te kunnen genieten.

 • Voedselbank Heumen: voor een steuntje in de rug

  Het Maldense uitgiftepunt van de Voedselbank Groesbeek en omstreken voorziet inwoners met financiële problemen van een wekelijks voedselpakket. Daarnaast ontvangt een aantal inwoners ook een kledingpakket van de Kledingbank Nijmegen.

 • Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw Ritskes-Hoitinga

  Op woensdag 6 november 2019 is mevrouw Merel Ritskes-Hoitinga uit Malden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Direct aansluitend op de oratie die mevrouw Merel Ritskes-Hoitinga uitsprak in de Aula van de Radboud Universiteit, speldde burgemeester Marriët Mittendorff haar de versierselen van deze Koninklijke Onderscheiding op.

 • Werkzaamheden aan hoogspanningsverbinding

  In opdracht van TenneT voert het bedrijf Qirion van november tot en met 22 december 2019 werkzaamheden uit aan de hoogspanningsverbinding tussen station Teersdijk en station Cuijk. Dit heeft gevolgen voor een aantal wegen in onze gemeente.

 • ‘Met hulp kun je er weer uitkomen. Kijk maar naar ons!’

  Monteur Michael raakt door omstandigheden werkloos. “Het duurt even voor je WW krijgt, terwijl de rekeningen gewoon doorlopen. Voordat je het weet, zit je met schulden. Om te kunnen eten hebben we wel eens geld uit de spaarpot van mijn zoon gepakt. Ik zat in die tijd helemaal niet lekker in mijn vel, maakte veel ruzie thuis, dronk te veel bier en kwam pas ‘s middags mijn bed uit.”

 • Vervolg nieuwbouw de Vuurvogel en herinrichting Kroonwijkplantsoen

  Op maandagavond 30 september vond de afsluitende informatiebijeenkomst Kroonwijk plaats. . Ongeveer 70 geïnteresseerden waren hierbij aanwezig. Zij werden bijgepraat over het nieuwe schoolgebouw van basisschool de Vuurvogel en kregen een voorproefje van hoe het opnieuw in te richten Kroonwijkplantsoen eruit zou kunnen komen te zien.

 • Start van volgende fase groot onderhoud Rijksweg

  Maandag 30 september 2019 start de volgende fase van het groot onderhoud aan de Rijksweg (N844) van Malden naar Nijmegen. Provincie Gelderland werkt dan aan de weg op het werkvak tussen de rotonde Broeksingel / Groesbeekseweg en de Lierseweg. In noordelijke richting wordt ter hoogte van het werkvak een lokale omleiding ingesteld voor bestemmingsverkeer. De Rijksweg blijft in zuidelijke rijrichting open voor verkeer. Daardoor blijven woningen, winkels en bedrijven bereikbaar. Voor het doorgaande verkeer richting Nijmegen is een omleidingsroute via de A73 ingesteld.

 • Mantelzorgwaardering 2019

  De gemeente Heumen ondersteunt en waardeert haar mantelzorgers. Bent u inwoner van de gemeente Heumen en heeft u een mantelzorger die u wilt bedanken? Dan kunt u bij de gemeente Heumen een verzoek voor de mantelzorgwaardering indienen.

 • Zaterdag 21 september: aftrap dementievriendelijk Heumen in Malden

  Vindt u het ook belangrijk  dat alle mensen mee kunnen doen, dat mensen zich thuis en veilig voelen en dat we begrip hebben voor elkaar? Dat mantelzorgers en buren van mensen met dementie zich minder belast voelen en steun ervaren in de aandacht en zorg voor hun naasten?

 • 2 oktober: dialoogavond over toekomstbestendig centrum Malden

  Malden verdient een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorpshart! Dit is van groot belang voor de leefbaarheid van Malden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente heeft daarom haar visie op de ontwikkeling van het centrum van Malden geactualiseerd. Wij willen hierover graag met u van gedachten wisselen. Wilt u uw mening geven of heeft u vragen? Meld u dan aan!

 • 84 miljoen extra voor subsidieregeling isoleren woningen

  De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt definitief 2 september weer opengesteld. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning.

 • Een vitaal en toekomstbestendig centrum Malden

  Malden verdient een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorpshart! Dit is van groot belang voor de leefbaarheid van Malden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom haar visie op de ontwikkeling van het centrum van Malden geactualiseerd en vastgelegd in het ‘concept Programmaplan Centrumontwikkeling Malden’.  Het college wil de komende maanden hierover met inwoners, ondernemers,  gemeenteraad en andere partners in gesprek. Ook u kunt hierover meepraten.

 • Kermis in Malden op Zuidplein

  Van zaterdag 7 september tot en met dinsdag 10 september is er kermis in Malden. Dit jaar vindt de kermis weer plaats op het Zuidplein en niet op het Kerkplein. De afgelopen twee jaar vond de Maldense kermis plaats op het Kerkplein. Dit was een verzoek van de ondernemersvereniging met het idee het Kerkplein meer als evenemententerrein te gebruiken en parkeermogelijkheden te benutten op het Zuidplein.

 • Werkzaamheden Looistraat Heumen

  Op 9 september start de firma Infrascoop in opdracht van de gemeente Heumen en Klok Woningbouw met het woonrijp maken van het bouwplan Heumen noord 3. Ook aan de Looistraat zullen werkzaamheden plaats vinden. Aan weerszijden van de Looistraat worden trottoirs aangelegd. Het betreft hier het gedeelte ter hoogte van de nieuwbouwwoningen van Heumen-noord 3, specifiek tussen de aansluiting Parallelweg N271 en huisnummer 30.

 • Oplevering Sportcentrum Malden een feit!

  Afgelopen maandag 8 juli vond de oplevering van het nieuwe Sportcentrum in Malden plaats! Wethouders René Waas en Maarten Schoenaker ontvingen de sleutel van het pand van de aannemers en gaven deze aan Bert Lavrijssen (Laco), die het Sportcentrum gaat runnen. Op zondag 6 oktober is de officiële opening waarbij iedereen welkom is.

 • Samenwerken om geldzorgen te voorkomen

  De gemeenten Heumen en Berg en Dal en de woningcorporaties Waardwonen en Oosterpoort gaan intensief samenwerken om geldzorgen bij inwoners eerder te signaleren. Om deze samenwerking vast te leggen ondertekenden de  vier organisaties op 1 juli het convenant Vroegsignalering.

 • KinderDenktank bezoekt Windpark Nijmegen-Betuwe

  Donderdag 20 juni heeft de KinderDenktank Heumen een bezoek gebracht aan Windpark Nijmegen-Betuwe. De kinderen van de KinderDenktank denken na over hun eigen duurzame toekomst en een bezoek aan de windmolens kon daarom niet uitblijven.

 • In contact met u via een digitaal platform

  In het najaar starten wij met een zogenaamd ‘digitaal platform’ om nog beter en meer met u te communiceren. Natuurlijk blijven de bijeenkomsten waar we u graag ‘live’ ontmoeten ook bestaan maar we zien dit platform als een extra middel om u te bereiken.

 • Goed idee, doe mee!

  Heeft u deze poster al gespot in uw buurt? De poster hoort bij de vernieuwde campagne 'Goed idee, doe mee!'. Hiermee willen we goede buurtinitiatieven stimuleren. Als inwoner weet u namelijk als geen ander waaraan uw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Heeft u samen met buurtgenoten een goed idee om uw buurt nog leuker te maken? Laat het horen! Wij ondersteunen uw idee graag in de vorm van geld of hulp.

 • Goed idee, doe mee!

  Hulp en geld voor goede ideeën van inwoners

  Heeft u deze poster al gespot in uw buurt? De poster hoort bij de vernieuwde campagne 'Goed idee, doe mee!' Hiermee willen we goede buurtinitiatieven stimuleren. Als inwoner weet u namelijk als geen ander waaraan uw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Heeft u samen met buurtgenoten een goed idee om uw buurt nog leuker te maken? Laat het horen! Wij ondersteunen uw idee graag in de vorm van geld of hulp.

 • Kinderen DenkTank vragen aandacht voor de bijen!

  Burgemeester Marriët Mittendorff werd op donderdag 16 mei verrast door kinderen van de KinderDenkTank. Jack en Finn boden haar een zakje met gratis bloemzaden aan om uit te zaaien. Deze wilde bloemen zijn nodig om bijen en andere insecten die het moeilijk hebben te ondersteunen.

 • Informatiebijeenkomsten 'Energie in de wijk'

  Als huiseigenaar wilt u graag prettig en energiezuinig wonen. Bijvoorbeeld door uw huis goed te isoleren. Of door zonnepanelen of een warmtepomp te plaatsen. Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee. De gemeente Heumen wil woningeigenaren helpen om hun huis energiezuiniger te maken en om zelf duurzame energie op te wekken. Daarom organiseert de gemeente in 2019 in elke wijk en in elk dorp een info-avond over ‘Energie in de wijk’ of ‘Energie in het Dorp’.

 • Lintjesregen 2019 gemeente Heumen

  Op 26 april 2019 heeft burgemeester Mittendorff tijdens de Lintjesregen aan drie inwoners van de gemeente Heumen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Dat gebeurde dit jaar bij de gedecoreerden thuis of op locatie. Twee gedecoreerden zijn benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ en één tot ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’.

 • Nieuwe ambtsketen

  Sinds 18 april heeft onze gemeente een nieuwe ambtsketen. De vorige was wat rommelig, niet meer representatief en de draagbaarheid liet wat te wensen over vond het toen zittende college. Daarom zijn een aantal edelsmeden gevraagd een offerte te maken voor een nieuwe. Kunstenares Charlotte Rombouts-Arens was degene die het meest aansprekende ontwerp heeft voorgelegd en maakte de nieuwe keten met een prachtig resultaat!

 • Uitslag verkiezing Provinciale Staten 2019

  De stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen zijn geteld. De VVD is als grootste partij uit de bus gekomen. In dit bericht vindt u de voorlopige uitslag voor Heumen.

 • Uitslag verkiezing Waterschap 2019

  De stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland zijn bekend. Water Natuurlijk is in Heumen de grootste partij. Hieronder ziet u de voorlopige uitslag voor de Waterschapsverkiezing in Heumen.

 • Volg Heumen op Facebook en Twitter!

  Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, informatie over aangepaste openingstijden en andere interessante onderwerpen. U kunt ook naar ons reageren.

 • Fietsen in onze gemeente

  Wij willen dat de dorpen en voorzieningen in onze gemeente goed bereikbaar zijn en blijven voor al het verkeer. In het bijzonder voor de fiets. Ook willen wij het fietsverkeer maximaal stimuleren. De bereikbaarheid en veiligheid voor het langzame verkeer staat voorop! Daarom maakten wij een fietsplan. Vanuit dit fietsplan werden afgelopen jaren al verschillende maatregelen uitgevoerd. In 2019 gaan we hiermee verder. Benieuwd naar welke maatregelen gepland staan in 2019? Ga dan naar www.heumen.nl/fietsen.

 • Het Gemeente Nieuws niet ontvangen?

  Sinds dit jaar staat onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws. Hét Gemeente Nieuws verschijnt ieder weekend in uw brievenbus. De krant wordt bezorgd bij alle huishoudens in de gemeente Heumen zonder nee/nee sticker. Hierbij kan altijd iets fout gaan. Heeft u Hét Gemeente Nieuws niet ontvangen? Neem dan contact op met de verspreider. Alleen dan kan uw bezorgklacht opgelost worden. 

 • Felicitaties voor eerste zonnepanelen in Overasselt

  Ook in Overasselt zijn in het kader van het zonnepanelenproject de eerste panelen geplaatst. Dan zijn felicitaties uiteraard op zijn plaats. Wethouder Leo Bosland overhandigt een bos bloemen aan bewoonster Carolien Kroes.

 • Meld signalen van ondermijnende criminaliteit

  Ondermijnende criminaliteit komt steeds vaker voor. Ook u kunt daar bewust of onbewust mee in aanraking komen. Criminelen hebben namelijk andere mensen nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Zij verdienen veel geld op een oneerlijke manier. De samenleving wordt hierdoor verzwakt. Als inwoner voelt u zich daardoor niet veilig meer.  Bij de aanpak hiervan is ook uw hulp heel hard nodig. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd.

 • Waar komen de windmolens?

  Een energielandschap tussen de A73 en het Maas-Waalkanaal waar windmolens en zonnepanelen gecombineerd worden met natuur, landschap, recreatie en educatie. Dat is de belangrijkste uitkomst van alle gespreksrondes die eerder zijn gevoerd in de Energiecircussen en nu te vinden is in de conceptversie van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie gemeente Heumen. Dit document is te vinden op onze website: www.heumen.nl/energievisie.

 • Filmpje inwonersinitiatieven

  Wonen in een buurt waar het goed leven is? Dat willen we toch allemaal? De gemeente juicht initiatieven van inwoners dan ook van harte toe en wil deze ondersteunen. Dat eigen initiatief door inwoners vaak tot de mooiste resultaten leidt bewijst wel onderstaand filmpje.

 • Belastingtarieven 2019

  Op 20 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2019 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2019.

 • Blijf op de hoogte!

  Op onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws vindt u iedere week de gemeentelijke nieuwsberichten en officiële bekendmakingen. U kunt de gmeentepagina natuurlijk ook digitaal bekijken. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat de gemeente doet? Hieronder leest u waar u welke informatie snel en gemakkelijk kunt vinden. Zo zorgt u ervoor dat u niets mist. Dat is wel zo handig.

 • Energiecoöperaties Heumen zetten door in 2019

  Binnen de gemeente Heumen zijn twee burger-energiecoöperaties in oprichting, namelijk de Coöperatie Energiek Heumen en de Energie Coöperatie Heumen. Inwoners die geïnteresseerd zijn om bij te dragen of lid te worden, kunnen rechtstreeks contact opnemen met deze nieuwe organisaties voor meer informatie.

 • Verslag van vier keer Heumens Energiecircus

  De gemeente Heumen organiseerde in september en oktober 2018 vier bijeenkomsten rond grootschalige duurzame energieopwekking en de ruimtelijke impact daarvan. We reisden met de circustent van de organisatie Burgers Geven Energie naar alle dorpen van onze gemeente en nodigden alle inwoners uit om mee te denken. Centraal stonden vragen als: Hoe groot is onze Heumense energieopgave? Wat moeten we doen in en aan onze huizen en andere gebouwen om klimaatneutraal te worden? Waar is plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet volgens u?

 • Vervolgtraject Energiecircus Heumen

  Tijdens vier avonden in september en oktober bezochten veel inwoners van de gemeente Heumen het rondreizende Energiecircus. De gemeente had haar inwoners gevraagd om mee te denken over een duurzame toekomst, speciaal over duurzame energie.

 • Meerjarenbegroting 2019-2022

  Het college van de gemeente Heumen heeft de meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In de begroting is het beleid van de gemeente opgenomen zoals verwoord in het coalitieakkoord “Samen sterk en duurzaam”. Op dinsdag 6 november staat de begroting 2019 op de agenda van de gemeenteraad.

 • Praat en denk mee met de gemeenteraad

  De gemeenteraad wil u graag actief betrekken bij besluiten. Wilt u op de hoogte blijven van wat de gemeenteraad bespreekt? Installeer dan de app ‘Politiek Portaal’ op uw tablet.

 • Eigen geldplan maken met Startpunt Geldzaken

  Uw inkomsten en uitgaven eenvoudig online inzichtelijk krijgen? Via de site www.startpuntgeldzaken.nl/heumen kunt u gratis, anoniem en in eigen tempo een geldplan invullen. Dit plan kan helpen om uw geldzaken in balans te krijgen en te houden.

 • Sociale kaart: overzicht van organisaties en instellingen

  Heeft u vragen over wonen, werken, gezondheid, opvoeden en opgroeien, sport, activiteiten, mantelzorg of vrijwilligerswerk? Kijk op www.socialekaartheumen.nl en vindt de organisatie die u verder helpt!

Archief

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden