Nieuwsberichten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Elke week ophalen gft-afval in de gemeente Heumen

  Vanaf juni haalt Dar elke week uw gft-afval op in de gemeente Heumen. Zet uw afval op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de straat. Dan begint Dar met afval ophalen. Doordat Dar elke week gft-afval ophaalt, veranderen de routes. Dar kan daarom eerder langskomen om uw afval op te halen dan u gewend bent.

 • Corona stopt criminelen niet, ook niet in het buitengebied

  De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Met meer verwachte leegstand door de coronacrisis neemt de interesse van criminelen alleen maar toe. Zij maken graag misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren.

 • Inhijsen fietsbrug over de Maas

  Zaterdag 16 mei werd de fietsbrug tussen Cuijk en Mook op zijn plek gevaren en ingehesen. Dat was een bijzonder moment. Helaas mocht daar geen publiek bij aanwezig zijn vanwege de Coronacrisis. Daarom informeren wij u er via deze weg over.

 • Wilt u uw dak (laten) isoleren?

  Door uw huis beter te isoleren, woont u comfortabeler, zorgt u voor minder CO2-uitstoot en daalt uw energierekening. De kosten zijn vaak lager dan veel mensen denken. Zo bespaart u met goede dakisolatie jaarlijks honderden euro’s op uw energierekening.

 • Asfaltonderhoud 2020

  Vanaf dinsdag 2 juni t/m 24 juli voeren wij onderhoud uit aan het asfalt op een aantal wegen binnen onze gemeente. Er worden ook diverse bijkomende werkzaamheden verricht. De aannemer start vanaf 2 juni met asfaltreparaties en voorbereidingen aan bermen en straatwerk. Vervolgens krijgen diverse wegen begin juli dan weer nieuwe rode en grijze slijtlagen.

 • Geen afval ophalen op 2e Pinksterdag

  Op maandag 1 juni (tweede Pinksterdag) haalt Dar geen afval op. Op deze feestdag zijn ook de milieustraten gesloten. Uw afval wordt op een andere dag opgehaald dan u gewend bent. Wilt u weten welke dag? Kijk dan op www.dar.nl/afvalwijzer. U kunt ook de Dar app downloaden. Met deze app heeft u uw persoonlijke afvalwijzer altijd bij de hand. Zo weet u wanneer welk afval aan de straat kan.

 • Hulp bij het testen van onze nieuwe website

  Wij zijn druk bezig met het bouwen van een nieuwe website. Deze is nog niet helemaal klaar, maar we willen u alvast vragen om er doorheen te klikken, omdat we graag horen wat u ervan vindt. In de komende weken willen we zoveel mogelijk feedback verzamelen zodat de website over een aantal weken klaar is om definitief live te gaan. Wilt u ons helpen door uw feedback te geven? 

 • Versoepeling maatregelen per 1 juni

  Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

 • Vrije inloop niet mogelijk en tijdig een afspraak maken

  Vanaf 16 maart 2020 is de dienstverlening van onze gemeente aangepast. Deze aanpassingen duren nog enige tijd. We merken dat niet iedereen hiervan op de hoogte is. Daarom wijzen we u nogmaals op onze aangepaste openingstijden en de manieren om met ons in contact te komen.

 • Stop criminele weldoeners in de horeca

  Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken mogelijk te maken.

 • Heeft u geldzorgen door de coronamaatregelen (of andere oorzaken)?

  Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor ons dagelijkse leven, maar kan u ook financieel raken door een (onverwachte) daling van uw inkomen of een toename van kosten. Heeft u, of verwacht u betalingsachterstanden of kunt u rekeningen niet meer betalen? Kom dan op tijd in actie!

 • Valse brieven, e-mails en sms’jes in omloop

  Er zijn valse brieven, e-mails en sms’jes in omloop uit naam van Munitax. Munitax of het gemeentelijk belastingkantoor lijken de afzender van deze berichten te zijn, maar zijn dat niet. Vertrouwt u de afzender van een brief, e-mail of een telefoontje niet? Neem dan altijd contact op met Munitax. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via telefoonnummer (024) 678 09 62.

 • Preventief plastic voor eikenprocessierups: géén oplossing

  In eerdere berichten schreven wij dat we op dit moment bezig zijn met de bestrijding van de eikenprocessierups. Dit doet een gespecialiseerd bedrijf. Zij gebruiken een biologisch middel en herhalen dit na een aantal weken om de eerder gelegde eitjes die dan uitgekomen zijn ook te bestrijden. Helaas horen wij via verschillende berichten dat er plastic gebruikt wordt om overlast door eikenprocessierupsen te voorkomen. Soms is daarbij sprake van het omwikkelen van boomstammen met folie. Deze methode heeft géén zin. Zo zegt het kennisplatform eikenprocessierupsen.

 • Beantwoording zienswijzen ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie

  De ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie, opgesteld door het college van de gemeente Heumen, heeft in het voorjaar van 2019 ter inzage gelegen. In reactie op dit ontwerp zijn 478 zienswijzen ingebracht. Aangezien de raad van Heumen op 30 januari 2020 door middel van het aannemen van een amendement een aantal uitgangspunten voor het vervolgproces van de Ruimtelijke visie heeft gewijzigd, is gekozen voor een algemene beantwoording van de zienswijzen. Daarnaast zijn de indieners op 14 mei per brief geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces van de Ruimtelijke visie Duurzame Energie.

 • Rioolputten zijn géén afvalputten!

  Vanaf maandag 18 mei reinigen wij weer de rioolputten in onze gemeente. Dit duurt ongeveer 4 weken. Het schoonmaken is noodzakelijk omdat er nog regelmatig resten van bijvoorbeeld schoonmaakmiddel, cementresten, frituurvet, olie en zakjes hondenpoep aangetroffen worden. Deze stoffen zijn schadelijk voor het rioolsysteem en kunnen verstoppingen veroorzaken. Rioolputten zijn dus geen afvalputten!

 • Kappen bomen tbv bouw basisschool de Vuurvogel

  In het Kroonwijkplantsoen aan de Gladiolenstraat / Chrysantstraat in Malden komt het nieuwe schoolgebouw van basisschool de Vuurvogel. Dolmans Landscaping Services start op donderdag 14 mei met het kappen van de bomen die verwijderd moeten worden om het bouwterrein voor de school in te richten.

 • Vervolg sloop voormalig Sportcomplex ‘De Veldschuur’

  Eind april lieten wij u weten dat de sloop van ‘De Veldschuur’ tijdelijk is stil gelegd vanwege de overwintering van vleermuizen in het oude gebouw. In dit bericht laten wij u weten hoe het nu verder gaat. Na onderzoek van een ecoloog zijn er geen vleermuizen waargenomen in het oude gebouw. Dit betekent dat de sloop weer verder kan gaan.

 • Week van de Jonge Mantelzorger

  Omdat we een bijzonder jaar beleven in Nederland en de rest van de wereld, organiseren we de Week van de Jonge Mantelzorger in de maand oktober nóg een keer. In de maand juni kunnen alle activiteiten en bijeenkomsten voor jonge mantelzorgers namelijk niet plaatsvinden. Wel zullen wij in de eerste week van juni op sociale media zoveel mogelijk aandacht vragen voor jonge mantelzorgers in onze gemeente.

 • Speech en gedicht 4 mei

  Op onze website en sociale media-kanalen hebben wij op 4 mei een filmpje met de aangepaste herdenkingsceremonie gedeeld. Dit filmpje was al eerder was opgenomen volgens de richtlijnen van het RIVM.

 • Versoepeling regels vanaf 11 mei

  Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

  Lees de persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal.

 • Wie verdient een lintje in 2021?

  Kent u iemand die zich al vele jaren belangeloos inzet binnen onze gemeenschap? Dat kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde functie of een combinatie van beide. U kunt hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding (lintje), voor de lintjesregen van 2021.

  Houdt u er rekening mee dat uw aanvraag uiterlijk 1 juli 2020 bij ons binnen moet zijn.

 • Tips buurtbemiddeling na verlenging coronamaatregelen

  Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn veel mensen, jong en oud, meer thuis dan anders. En dat blijft zo tot zeker 20 mei. Er kunnen daardoor extra irritaties tussen buren ontstaan. Aanbellen bij de buren is in deze tijd niet altijd mogelijk. Wat nu? Buurtbemiddeling geeft u 5 tips.

 • Durf te vragen!

  Het coronavirus zet de samenleving onder grote druk. U bent meer thuis en alles verloopt anders dan normaal. Soms kunt u extra hulp gebruiken, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. Of u kunt wel wat aanspraak gebruiken. Komt u dan in actie? Of vindt u het moeilijk om anderen om hulp te vragen? Daarin staat u niet alleen. Met een aantal praktische tips lukt het hopelijk wel.

 • GGD geeft tips om gezond te blijven

  Thuiswerken in plaats van op kantoor, uw kinderen thuis lesgeven, afstand houden van dierbaren, geen teamsport kunnen beoefenen. De coronamaatregelen hebben veel invloed op ons dagelijks leven, óók als u niet besmet bent met het virus. Juist in deze tijd is het belangrijk om fysiek en mentaal fit te blijven, vinden de gezondheidsmakelaars van GGD Gelderland-Zuid. De GGD lanceerde daarom de campagne #blijfpositiefgezond.

 • Terugblik op herdenken en vieren in onze gemeente

  Dit jaar waren we op 4 en 5 mei thuis. We stonden zowel alleen als samen stil bij beide dagen. Daarbij kon iedereen van huis uit meedoen; de vlag uithangen, tv kijken en spreken over vrijheid. Op 4 mei kon u kijken naar een filmpje met een aangepaste herdenkingsceremonie en op 5 mei naar een documentaire over 'Heumen 1940-1950'. Deze filmpjes zijn nog steeds te zien op het Youtube kanaal van GL8 en onze website!

 • Extra begeleiding statushouders werpt vruchten af!

  Sinds januari 2019 worden statushouders in onze gemeente intensiever begeleid. Dat gebeurt door een actieve samenwerking tussen o.a. de participatiecoach van de gemeente, het WerkBedrijf en een casusregisseur van Vluchtelingenwerk. Het resultaat is dat de zelfredzaamheid op met name het vlak van financiën, werk, opleiding en sociaal netwerk sterk toenam. Veel statushouders vinden hun plekje in onze gemeente; daar zijn we heel tevreden over en dat delen we graag met u.

 • Ongeduld en onzekerheid

  Door wethouder Frank Eetgerink

  Wat is normaal? En wat is dan het nieuwe normaal? Is normaal zoiets als dat het ooit was, voordat het virus zich ermee bemoeide? Vonden we dat normaal? Niets komt precies zo terug zoals het daarvoor was. En wat gaat er dàn gebeuren, wanneer zijn we hier nu mee klaar, en wie bepaalt dat? Premier Mark Rutte, zijn deskundigen in het Outbreak Management Team, andere deskundigen, ondernemers, of wij allemaal samen? Dat zijn lastige gedachten: Ze maken ons onzeker.

 • Humanitas blijft voor u klaarstaan, juist ook in deze tijden

  De vrijwilligers van Humanitas bieden hulp aan op het gebied van de thuisadministratie en het doorbreken van eenzaamheid. Dit doen zij in 1-op-1 contacten en is geheel gratis.

 • Spelregels buitensporten voor jeugdigen in Gelderland-Zuid

  Op 30 april hebben de 14 burgemeesters in Gelderland-Zuid bepaald dat jeugdigen tot en met 18 jaar buiten mogen sporten. Ze hebben hierbij heldere spelregels geformuleerd. De sportaanbieder moet goedkeuring van de gemeente te krijgen, waarbij wordt gekeken naar het plan, de buitenlocatie en de aangewezen sportprofessional(s). Aanspreekpunt voor sportaanbieders is dhr. Van der Geugten, bereikbaar via rvdgeugten@heumen.nl.

 • Gedoogafspraken voor alcoholhoudende dranken

  De 14 burgemeesters van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hebben donderdag 30 april in hun vergadering afgesproken hoe om te gaan met het verstrekken van alcohol vanuit horeca-inrichtingen gedurende de coronacrisis. In principe is het afhalen en bezorgen van alcohol vanuit de Drank- en Horecawet (DHW) verboden. De burgemeesters hebben nu afgesproken het bezorgen van alcohol vanuit horeca naar particulieren te gedogen, het afhalen niet.

 • Maak tijdig een afspraak voor het aanvragen of verlengen van documenten

  In deze periode werken we alleen op afspraak. Op het moment is het erg druk. Dit betekent dat er pas na 2 weken een vrije plek is voor een afspraak.

 • Dodenherdenking 2020

  Dit jaar maakten we Dodenherdenking thuis mee. We stonden zowel alleen als samen stil bij deze dag. En iedereen kon van huis uit meedoen; de vlag halfstok hangen, stilte in acht nemen en tv kijken. We herdachten deze dag met een programma in aangepaste vorm. Vanuit huis kon u daarom kijken naar een filmpje met een aangepaste herdenkingsceremonie.

 • Nieuwe noodverordening coronavirus Gelderland-Zuid 28 april

  Vanaf 28 april geldt in het gebied van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid een aangepaste noodverordening. De vorige verordening van 1 april komt daarmee te vervallen. De noodverordening is geactualiseerd en vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, drs. H.M.F. Bruls.

 • Lintjesregen 2020 gemeente Heumen

  Op 24 april 2020 heeft burgemeester Mittendorff tijdens de Lintjesregen vier inwoners van de Gemeente Heumen namens de Koning benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Dat gebeurde dit jaar in tegenstelling tot vorige jaren niet bij de gedecoreerden thuis maar telefonisch. Dit in verband met de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn getroffen. Onze inwoner Ans van Kemenade is door de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, namens de Koning benoemd tot ‘Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’. Ook deze Koninklijke Onderscheiding vond telefonisch plaats, net als de felicitaties door burgemeester Mittendorff.

 • Bewaar oud textiel nog even thuis

  Kledingkast ook opgeruimd? Dat merkt Dar goed. Veel textielcontainers zitten vol en verwerkers  kunnen de grote bergen textiel helaas niet aan. Door het coronavirus ligt de textielmarkt voor een groot deel stil. Bewaar textiel nog even thuis en voorkom dat het verbrand wordt als restafval. Bewaar textiel in een dichte zak en op een droge plek. Zo kan het later weer gebruikt worden als grondstof voor nieuw textiel. Bedankt voor ieders hulp.

 • Zonnepanelen aanschaffen via gemeente Heumen? Vooral nu!

  Het coronavirus houdt ons allen in de greep. Er wordt keihard gewerkt om dit een halt toe te roepen. Diverse sectoren zien nu hun omzet drastisch terugvallen en ook de bouw- en installatiesector kampt met de negatieve gevolgen. Het is daarom vooral nu een goed moment om na te denken over de aanschaf van zonnepanelen en zo te zorgen dat bouw- en installatiebedrijven in onze gemeente de komende moeilijke periode verzekerd zijn van opdrachten.

 • Facebookgroep met aanbod van lokale ondernemers

  Lokale ondernemers zetten allerlei initiatieven op om in contact te blijven met de consument. De Facebookgroep HaalTinhuis is een nieuw initiatief dat consumenten en lokale ondernemers met elkaar in contact brengt. Ondernemers bieden aan, inwoners nemen af.

 • Van onze burgemeester: Verrassend

  Hebt u dat ook, dat u opeens iets ziet waarvan u denkt: verrassend. Ik heb het als ik zie hoe mensen heel geduldig in de rij staan om in de winkel een mandje of karretje te pakken dat voor hen door een vrolijke jongedame is schoongemaakt. Dat geduld, het respectvol rekening houden met persoonlijke ruimte van iemand anders, dat zag ik voor de komst van het virus niet zo.

 • Maatregelen corona verlengd (status 21 april)

  We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden: alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren, worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

 • Maatregelen tegen het coronavirus - factsheet 21 april

  Op 21 april hebben we kunnen horen dat het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van de geldende maatregelen per 21 april. Meer informatie is te lezen in dit nieuwsbericht.

 • Hulp of ondersteuning nodig? Kijk op onze corona telefoonlijst!

  We hebben een telefoonlijst opgesteld met alle belangrijke telefoonnummers, mocht u (in Heumen) hulp nodig hebben die te maken heeft met corona. U vindt hier de nummers van o.a. huisartsen, telefonische hulpdiensten en gemeentelijke loketten.

 • Provincie steunt sociale initiatieven in coronatijd

  COVID-19 (het coronavirus) zet de samenleving onder grote druk. Breng jij mensen met elkaar in contact, ondanks alle maatregelen? En doe je dat samen met anderen? Dan vergoedt de provincie mogelijk de kosten!

 • Sloop voormalig Sportcomplex ‘De Veldschuur’

  De sloop van ‘De Veldschuur’ is in volle gang. In dit bericht laten wij u weten hoe de sloop verder gaat en waarom deze nu tijdelijk is stil gelegd.

 • Ondersteuning voor inwoners met inkomen tot 130% van het minimum

  Heeft u een laag inkomen? Dan zijn er verschillende financiële regelingen voor u. Dit noemen we participatievoorzieningen. Hieronder leggen we ze kort uit. De regelingen zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering, maar ook voor werkende mensen die een laag inkomen hebben. Wilt u meer informatie over een regeling? Ga dan naar onze website: www.heumen.nl/aanvulling.

 • Van onze burgemeester: Opgewekt

  Zo leuk. Fiets ik nietsvermoedend langs Malderburch, en daar hoor ik muziek. Automatisch kijk ik die kant op. Daar op het plein voor de ingang  zie ik een jonge vrouw op een stoel bewegingen maken die passen bij de muziek. En dan pas snap ik het. Het is gymles.

 • De OLVG corona check

  Met een app controleren of u klachten hebt die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt. Dat kan met de OLVG corona check. U krijgt medisch advies en bovendien helpt u op deze manier om de gezondheid van onze regio goed in kaart te brengen.

 • ‘Met hulp kun je er weer uitkomen. Kijk maar naar ons!’

  Monteur Michael raakt door omstandigheden werkloos. “Het duurt even voor je WW krijgt, terwijl de rekeningen gewoon doorlopen. Voordat je het weet, zit je met schulden. Om te kunnen eten hebben we wel eens geld uit de spaarpot van mijn zoon gepakt. Ik zat in die tijd helemaal niet lekker in mijn vel, maakte veel ruzie thuis, dronk te veel bier en kwam pas ‘s middags mijn bed uit.”

 • Maatregelen wijkonderhoud Dar door coronavirus

  Door het coronavirus zijn wij samen met Dar genoodzaakt om maatregelen voor wijkonderhoud te nemen. Dit betekent dat Dar niet al het werk in het groen en grijs kan doen. Denk bij groen aan groenonderhoud in parken en bij grijs aan onkruidbestrijding op de stoep. Door het coronavirus en de RIVM-richtlijnen zijn er minder mensen beschikbaar om het werk te doen. Samen met Dar doen wij ons best om met de mensen en middelen die we hebben, uw leefomgeving netjes te houden. Ondanks alle inspanningen lukt dit waarschijnlijk de komende tijd helaas niet overal.

 • Gemeente start met bestrijding eikenprocessierups

  De overlast door de eikenprocessierups is vorig jaar aanzienlijk geweest. We proberen deze overlast voor dit jaar zoveel mogelijk te beperken. Helemaal weghalen kunnen we het helaas niet. We starten op 20 april met een eerste ronde preventieve bespuiting.

 • Online activiteiten van het jongerenwerk

  Het jongerenwerk van onze gemeente heeft een aantal online activiteiten samen met de buurtsportwerker en de jongerencoach opgezet. Zie hier het resultaat! Morgen (2e Paasdag) wordt er om 12.00 uur een stelling op Insta gepost.

 • Wat staat ons nog te wachten?

  De lente is in het land, de temperaturen lopen op en vogels maken zich met veel kabaal druk om hun territorium rondom hun nest. De lucht is frisser, helderder, de vogels worden niet overstemd door wegverkeer. Hoe mooi kan het zijn. Alles gaat gewoon verder. Althans, zo lijkt het.

 • Geef om elkaar, houd afstand!

  ‘We houden nu even afstand, om elkaar straks nog steviger te omarmen’. Dat zei de Italiaanse premier Conte enige tijd geleden. En dat geldt inmiddels voor ons allemaal. De meeste mensen begrijpen dat het niet alleen om uw eigen gezondheid gaat maar daarnaast ook om alle, soms kwetsbare mensen in onze omgeving. Dus: geef om elkaar, houd afstand!

 • Van onze burgemeester: Bemoedigend

  Zo’n beeld op het nieuws, van een bejaarde man die het ziekenhuis verlaat nadat hij van Corona is genezen, dat vind ik bemoedigend. Want al dat nieuws over het virus zou ons bijna doen geloven dat we geen kans meer hebben als we besmet zijn geraakt. Maar je kunt 100 jaar zijn, en het overleven. Dat is nu bewezen. Het schijnt wel een heel nare ziekte te zijn, dus voorkomen is altijd nog beter dan het toch ergens ongemerkt oplopen.

 • Controle bomen op veiligheid

  Onze gemeente heeft ongeveer 10.000 bomen in eigendom en beheer. We laten de bomen regelmatig controleren op veiligheid en noodzakelijk beheer. Een boom kan namelijk niet vrij uitgroeien langs wegen, of gebouwen, en mag geen takken laten vallen. Voor het snoeien van de bomen maken we een uitvoeringsplan.

 • Snoeicursus volgen?

  Afgelopen winter zijn de boomgaarden in onze gemeente wederom door vrijwilligers gesnoeid. Een enthousiaste groep van 6 mensen, onder begeleiding van een deskundige snoeier, is al sinds 2014 in opleiding. Wilt u ook een snoeicursus volgen en meedoen met deze groep? Lees dan onderstaand bericht.

 • Lindeboom voor elke basisschool in onze gemeente

  In de afgelopen weken is er op bijna elk schoolplein (of er dichtbij) een lindeboom geplaatst! Bij de Vuurvogel wordt dit gedaan als de nieuwe school er staat. In dit bericht vertellen wij u waarom we dit hebben gedaan en waar de bomen precies staan zodat iedereen ze kan bekijken.

 • Géén Alzheimer Café Heumen – Mook en Middelaar

  In verband met de risico’s op de verspreiding van het Coronavirus gaat het Alzheimer Café van april en mei niet door. Hiermee worden de maatregelen van de overheid gevolgd.

 • Verfresten niet in het riool!

  Nu we (bijna) allemaal wat meer thuis zijn en wellicht een aantal (verf) klussen oppakken is het fijn om te weten dat een goed werkend riool belangrijk is voor de volksgezondheid. Afvalwater wordt gezuiverd zodat het daarna weer terug kan in de natuur. U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool én een lagere belasting van het milieu door het riool alleen te gebruiken waarvoor het daadwerkelijk bedoeld is.

 • Andere ophaaldagen afval door Pasen en Koningsdag

  Op Tweede Paasdag (maandag 13 april) en Koningsdag (maandag 27 april) haalt Dar geen afval op. Dar haalt uw afval op een andere dag op dan u gewend bent. Voor meer informatie kijk  op www.dar.nl/afvalwijzer. Ook zijn op deze feestdagen de milieustraten gesloten.

 • Nieuwbouwplannen De Veldschuur

  We hadden u omstreeks dit moment graag uitgenodigd voor een inloopavond om kennis te maken met de nieuwbouwplannen voor De Veldschuur. Vanwege het coronavirus is dat op dit moment niet mogelijk. Daarom zijn omwonenden via een brief op de hoogte gebracht en informeren wij alle inwoners via deze weg.

 • Groen licht voor Vitaal Centrum Malden

  In de raadsvergadering van 26 maart heeft de raad het ‘concept Programma Vitaal Centrum Malden’ vastgesteld. In dit programma is een visie uitgewerkt voor het centrum van Malden.

 • Mantelzorg Heumen is er - juist ook in deze bijzondere tijd - voor u!

  Nog meer dan ooit komt er als mantelzorger veel op uw schouders terecht. Het inperken van sociaal contact, de sluiting van dagbestedingen, individuele ondersteuning thuis is vaak gestopt en de inzet van vrijwilligers is verminderd. Dit alles heeft ongetwijfeld een enorme impact op u en brengt vaak extra werk met zich mee. Maar uw werk is vooral ook emotioneel zwaarder geworden. Meer afstand tot degene waarvoor u zorgt, maakt dat u zich machtelozer voelt.

 • ‘Gelukkig hadden ze begrip voor mijn situatie’

  Ingrid raakt financieel in een lastig parket na haar echtscheiding. “Ik had alles voor elkaar. Een man, twee dochters, leuk koophuis, parttime baan. Maar dingen kunnen veranderen. Het ging al een tijd niet lekker en we besloten te scheiden. Dan beland je dus in een roller coaster.”

 • Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering

  Het WerkBedrijf Regio Rijk van Nijmegen en Werkzaak Rivierenland melden een aanloop van jongeren die geen werk meer hebben en vooral ook geen uitzicht om op de korte termijn weer aan de slag te komen.

 • Speciale lokale TV-programma’s voor senioren

  Kwiek Actieve Leefstijl, Gennep Vitaal, Beweegcollectief Mook en Middelaar en Fit & Fun Heumen hebben samen een aantal video’s gemaakt. Deze zijn speciaal gericht op ouderen in de gemeenten Heumen, Berg en Dal, Mook en Middelaar en Gennep, die door het coronavirus niet meer de deur uit kunnen en geen bezoek mogen ontvangen.

 • Heumen Beweegt op Facebook & Instagram

  Onlangs zijn in onze gemeente beweegcoach Dorien Vrolijks en buurtsportcoach Daan Smits aan de slag gegaan onder de naam ‘Heumen Beweegt’. Doel van hun activiteiten en projecten is om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Helaas gooit het coronavirus momenteel roet in het eten. Dat weerhoudt hen er echter niet van om tóch aan de slag te gaan!

 • Wijkonderhoud Dar in volle gang

  Dar haalt in de gemeente Heumen niet alleen afval op. Dar doet namelijk ook wijkonderhoud in onze gemeente. Maar wat is wijkonderhoud? Iedere maand vertellen we meer over een onderdeel van wijkonderhoud. Daarin leest u wat de gemeente en Dar doen en wat u zelf kunt doen. Zo houden we samen onze gemeente schoon en fris. Deze maand: 'Alles begint weer te bloeien en groeien!'

 • Duurzaam Thuis

  In deze ongewisse tijden verblijven, werken en onderwijzen veel mensen met alle gezinsleden thuis. Deze situatie vraagt de nodige aanpassingen in uw woning, want er wordt nu de hele dag verwarmd en geleefd, dag in dag uit.

 • Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen

  We leven in bijzondere tijden door de maatregelen rondom corona. Het normale leven staat even stil. Bijna iedereen is veel meer in huis, moet thuis werken en de kinderen helpen met het schoolwerk. Anderen moeten werken in moeilijke omstandigheden. Er is onzekerheid en soms ook wel angst. Tegelijkertijd brengt deze tijd ook saamhorigheid. Conflicten worden even aan de kant gezet om voor elkaar te kunnen zorgen. Buren doen boodschappen voor elkaar, initiatieven ontstaan om onze kwetsbare medemens te helpen.

 • Anderstaligen en uitleg over coronavirus

  Kent u iemand die de Nederlandse taal niet of slecht beheerst? De Rijksoverheid heeft informatieposters in het Arabisch, Turks, Spaans, Engels, Pools en Papiamento.

 • Uitstel van betaling voor inwoners

  Heeft u betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis? Lees hieronder welke betalingsregelingen mogelijk zijn.

 • Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en– stichtingen via Noodloket

  Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro kunnen ontvangen.

 • In financiële problemen door het coronavirus?

  Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor ons dagelijkse leven, maar kan u ook financieel raken door een (onverwachte) daling van uw inkomen of een toename van uw kosten. Heeft u of verwacht u betalingsachterstanden of kunt u rekeningen niet meer betalen? Kom dan op tijd in actie!

 • Noodopvang kinderen van ouders in vitale beroepen

  Vanaf maandag 16 maart zijn de scholen en kinderdagverblijven gesloten als noodmaatregel in de bestrijding van het Corona-virus. Voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen wordt noodopvang geregeld, zodat hun ouders werkzaam kunnen blijven. Dat geldt ook voor kinderen waarvan slechts één ouder een vitaal beroep heeft, kunnen aankloppen bij hun school of kinderopvang als ze zelf geen opvang kunnen regelen. De scholen en kinderopvang regelen deze opvang in eerste instantie zelf.

 • Nieuwe maatregelen per 24 maart

  Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

 • Van onze burgemeester: Troost

  Soms gebeurt je zomaar onverwacht iets, wat je meteen kan vergeten om door te gaan met de dingen van alle dag, maar wat je ook kan ontroeren als je er even de tijd voor neemt. Ik had dat op een van de voorbije dagen. Een buurmeisje kwam een zelfgemaakte kaart in de bus stoppen, samen met haar mama. Ze gingen nog meer van die kaarten in brievenbussen stoppen bij de buren, om de mensen een beetje op te vrolijken met haar knip- en plakwerk.

 • Behoefte aan telefonisch contact? Bel dan het Rode Kruis

  Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terecht kunnen met vragen rond het coronavirus.

 • 24 en 25 maart: afsluiting Rijksweg ter hoogte van Mc Donalds

  Op dinsdag 24 en woensdag 25 maart voert Gebr. Van Kessel Wegenbouw overdag asfaltwerkzaamheden uit aan de Rijksweg ter hoogte van de Mc Donalds. Op dinsdag 24 maart van 7.00-18.00 uur is tussen de kruising Grootstalselaan en de Kluissestraat alléén verkeer mogelijk in de richting van Malden naar Nijmegen.

  Op woensdag 25 maart van 7.00-18.00 uur is de Rijksweg tussen de kruising Grootstalselaan en de Kluissestraat in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Het doorgaande verkeer wordt in beide richtingen omgeleid over de A73.

 • Loket Duurzaam Wonen Plus bereikbaar via e-mail en telefoon

 • Elk kind moet mee kunnen doen!

  Een alleenstaande moeder vertelt: “Ik heb weliswaar werk, maar sta er alleen voor in de opvoeding van mijn drie kinderen. Elke dag word ik geconfronteerd met mijn financiële problemen. De hulp die Stichting Leergeld mij heeft gegeven zie ik als een groot geschenk. Het heeft er voor gezorgd dat er een last van mijn schouders is gevallen.”

 • Geen losse compost en compostzakken op milieustraten

  Ieder jaar is er een landelijke compostdag. Dar bedankt u op deze dag dan voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) door middel van het uitgeven van compost. Helaas gaat de compostdag dit jaar niet door. Omdat het extreem druk is op de milieustraten delen wij voorlopig geen compostzakken uit op de milieustraten. Wij danken u voor uw begrip.

 • Eerste inwoner Heumen overleden

  Er is vandaag helaas een inwoner van de gemeente Heumen overleden als gevolg van een besmetting met het coronavirus. In een eerste reactie van burgemeester Marriët Mittendorff:

  Tot mijn grote verdriet betreuren we nu ook in onze gemeente een eerste dodelijk slachtoffer van het coronavirus. Ik betuig mijn diepe medeleven aan de nabestaanden van het slachtoffer. Deze gebeurtenis maakt eens te meer duidelijk hoe ingrijpend het coronavirus zich laat voelen in onze samenleving.

 • Wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’?

  Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Je kunt naar buiten, boodschappen doen of de hond uitlaten, maar houd in groepen waar mogelijk 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.  Wat betekent dit zoal in praktijk? U leest het in dit bericht op de website van de rijksoverheid.

 • ‘Het geld dat ik had, gaf ik uit aan de verkeerde dingen’

  Yusef vindt het heerlijk om op zichzelf te wonen. “Maar het geld dat ik had, gaf ik uit aan de verkeerde dingen. Ik bestelde wel erg veel op rekening. Mooie spullen, kleren een dure telefoon… Ik heb onderschat wat het betekende om zelf verantwoordelijk te zijn voor mijn vaste lasten.”

 • Coronahulp: waar vind ik hulp of kan ik hulp aanbieden?

  Bent u digitaal vaardig? Dan is Wehelpen.nl misschien iets voor u wanneer u hulp zoekt of hulp wilt aanbieden. U kunt hiervan gebruik maken wanneer u geen familie, buren of organisatie heeft om hulp aan te vragen of aan te bieden. Die zijn in verband met de coronacrisis nu vaak meer op afstand.

 • Gemeentewerf wekt zonne-energie op voor ‘postcoderoosproject’

  De gemeente Heumen wil zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Daarom liggen er al zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Binnenkort worden ook zonnepanelen op de gemeentewerf geïnstalleerd. Het dak van de werf is namelijk ter beschikking gesteld aan een energiecoöperatie. In het kader van een ‘postcoderoosproject’ gaat coöperatie Energiek Heumen hier 150 zonnepanelen plaatsen. Op twee andere panden in de gemeente komen ook nog eens bijna 400 zonnepanelen.

 • Voldoet uw rolstoel aan de nieuwe regels?

  Vanaf 1 juli 2020 wordt u door Avan (maar ook door andere vervoerders) nog enkel vervoerd met rolstoel indien uw rolstoel voldoet aan de ISO-norm. Heeft uw rolstoel een ISO-sticker of sticker met een haaksymbool? Dan voldoet uw rolstoel aan de norm en hoeft u niets te doen. Zit er geen sticker op uw rolstoel? Neem dan contact op met uw gemeente of leverancier van de rolstoel om te zorgen dat u voor 1 juli 2020 een rolstoel heeft die voldoet aan de ISO-norm.

 • Meer samen bewegen is goed!

  Bewegen en sporten is gezond. Maar sámen bewegen is nog beter, vinden beweegcoach Dorien Vrolijks en buurtsportcoach Daan Smits. Dorien en Daan zijn deze maand aan de slag gegaan in onze gemeente onder de naam ‘Heumen Beweegt’. Doel is om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen.

 • Aanleg circulair fietspad Hessenbergseweg

  De gemeente Heumen is gestart met de voorbereidingen om een vrij liggend fietspad langs de Hessenbergseweg in Overasselt aan te leggen. Bij de aanleg wordt op een circulaire manier gewerkt, dat wil zeggen dat herbruikbare materialen gebruikt worden.

 • Zelf maatregelen nemen tegen het coronavirus

  In de regio Gelderland-Zuid zijn meerdere mensen besmet met het coronavirus (COVID-19). Mensen die echt hulp of zorg nodig hebben, moeten die hulp of zorg snel kunnen krijgen. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de bereikbaarheid van iedereen die zorg verleent. Denk aan huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen en ook de GGD. Wij begrijpen heel goed dat u vragen of zorgen heeft. Op deze pagina geven wij zo duidelijk mogelijk aan waar u informatie kunt vinden. En wanneer u wie kunt bellen.

 • Een bericht van onze burgemeester

 • Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. Alle bijeenkomsten met groepen van meer dan 100 personen dienen te worden afgelast.

 • Gewijzigde openingstijden en contact door coronavirus

  De dienstverlening van de gemeente Heumen blijft, zij het in afgeslankte vorm, beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel hebben we vanwege het coronavirus aanpassingen gedaan. Vanaf 16 maart zijn de openingstijden gewijzigd. Ook de manier waarop we met u in contact komen is aangepast.

 • Vragen over het coronavirus?

  Heeft u vragen over het coronavirus? Voor alle algemene vragen en zorgen heeft de Rijksoverheid een landelijk nummer geopend: 0800-1351. Ook op de website van de Rijksoverheid vindt u veel informatie.

 • Bijeenkomsten gemeentehuis Malden afgelast

  Om besmetting met het Corona-virus zo veel mogelijk te beperken neemt ook onze gemeente extra maatregelen. De komende periode worden alle bijeenkomsten met externe partijen in ons gemeentehuis afgelast. Individuele afspraken die inwoners met onze medewerkers hebben, gaan vooralsnog door. Indien dit verandert, krijgt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

 • Bekendmaking plekken bloemenlinten

  Via het platform ‘Heumenpraatmee’ hebben we veel reacties gekregen op het onderwerp ‘Red de bij’. Door het inzaaien van bloemzaad hopen we de bij terug te halen naar onze gemeente. De plekken waar de bloemenlinten gaan komen zijn bekend! De meeste stemmen zijn gegaan naar onderstaande locaties.

 • Nieuwe leverancier Wmo hulpmiddelen

  De gemeenten in de regio Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) werken vanaf 1 juni 2020 samen met een nieuwe leverancier voor Wmo hulpmiddelen: Welzorg. Welzorg levert hulpmiddelen, zoals scootmobielen en rolstoelen, aan mensen die via hun gemeente een Wmo voorziening krijgen.

 • Werkzaamheden Graafseweg (N324)

  In 2020 en 2021 voert de Provincie Gelderland groot onderhoud uit aan de Graafseweg (weg tussen Nederasselt en Nijmegen). Aanwonenden en betrokkenen zijn door middel van een inloopavond geïnformeerd over deze werkzaamheden. In dit bericht informeren wij u.

 • Is uw woning geschikt voor spouwmuurisolatie?

  Het isoleren van de spouwmuur verhoogt het comfort in huis en de energierekening gaat naar beneden. Bovendien is spouwisolatie veel goedkoper dan u misschien denkt.

 • Terugblik informatieavond pleegzorg

  Op dinsdag 11 februari was er een informatiebijeenkomst over pleegzorg. Medewerkers van Entrea lindenhout (pleegzorgorganisatie) en een pleegouder vertelden wat het inhoudt om een veilig thuis te bieden aan een kind. Ook kwamen laagdrempelige manieren om gezinnen te ondersteunen aan de orde via het initiatief Buurtgezinnen.

 • Buurtvervoer Heumen: Gemakkelijk van deur tot deur!

  Op donderdag 20 februari is Buurtvervoer Heumen van start gegaan. Wethouder René Waas maakte de eerste rit samen met Elly van de Heiligenberg, die als lid van de meedenkgroep vorm heeft gegeven aan deze nieuwe vervoersvorm binnen onze gemeente.

 • Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Jos van Lier

  Op zaterdag 22 februari 2020 is de heer Jos van Lier benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In het gemeentehuis van Heumen speldde burgemeester Marriët Mittendorff hem de versierselen van deze Koninklijke Onderscheiding op.

 • Nieuwe jongerenwerkers

  Sinds kort hebben wij twee nieuwe jongerenwerkers in onze gemeente. Hieronder stellen zij zich voor en weet u ook waar ze bereikbaar (voor) zijn.

 • Coalitie CDA-VVD-GroenLinks-D66 niet langer houdbaar

  Gisteren, donderdag 20 februari, heeft wethouder Leo Bosland van GroenLinks zijn ontslag aangeboden tijdens de raadsvergadering. De andere 3 wethouders, Maarten Schoenaker (CDA), Frank Eetgerink (D66) en René Waas (VVD) beraden zich nu op hun positie. Zij blijven ondertussen besturen, zodat er geen stagnatie ontstaat voor de gemeente.

 • Herinrichting plantsoenen aan Rijksweg Malden

  Vanaf medio februari starten de werkzaamheden aan de plantsoenen aan de Rijksweg. Het gaat om de groenstroken op de kruising van de Rijksweg met Grootveldschelaan, Groesbeekseweg en Veldsingel. De herinrichting van deze plantsoenen maakt onderdeel uit van de onderhoudswerkzaamheden van de Rijksweg N844 en is een gezamenlijk plan van de gemeente Heumen en de Provincie Gelderland. Tijdens de inloopavond op 21 augustus 2019 zijn de plannen gepresenteerd.

 • Bellen met 112

  Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer uw of iemand anders leven in direct gevaar is. Bijvoorbeeld als iemand zwaar gewond is en dringend medische hulp nodig heeft. Of wanneer u getuige bent van een misdrijf, zoals geweld, moord, een inbraak of diefstal. Wanneer u 112 belt, krijgt u de vraag of u de brandweer, politie of ambulance nodig hebt. En in welke plaats u dit nodig hebt.

 • Woningbouw in Heumen: waarover neemt de raad een besluit?

  Op 20 februari neemt de raad een besluit over het raadsvoorstel ‘Woningbouw in Heumen; ambitie, programma en locaties’. Om deze besluitvorming voor te bereiden, vond er op 6 februari een Beeldvormende vergadering plaats voor de raads- en commissieleden en 13 februari komen zij bij elkaar voor een Oordeelsvormende vergadering. Er wordt op 20 februari nog geen keuze gemaakt om te gaan bouwen in het Lierdal of de Kanaalzone.

 • Ondersteuning voor overbelaste gezinnen in Heumen

  Sinds kort kunnen gezinnen die overbelast zijn een beroep doen op het initiatief Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.

 • Op naar een vitaal en toekomstbestendig centrum van Malden

  Het centrum van Malden moet, nu en in de toekomst, een plek zijn waar inwoners komen voor ontmoeten, winkelen, werken, ondernemen en beleven. Ook moet het een fijne plek zijn om te wonen. Daarnaast moet de openbare ruimte in het centrum veilig, groen, duurzaam en klimaatbestendig zijn ingericht. Het college heeft deze visie uitgewerkt in het concept Programma Vitaal Centrum Malden.

 • Fietslessen voor statushouders

  In de gemeente Heumen wonen statushouders die op allerlei manieren inburgeren om thuis te raken in een nieuwe woonomgeving. Dat gebeurt door de Nederlandse taal te leren, lid te worden bij (sport)verenigingen en vrijwilligerswerk te doen, te werken of een opleiding te volgen.

 • Gemeente neemt twee nieuwe zoutstrooiers in gebruik

  Op donderdag 30 januari namen onze burgemeester en wethouder René Waas de bedieningskast van één van de twee nieuwe door de firma Aebi-Schmidt-Nido geleverde zoutstrooiers in ontvangst. Onder het genot van een heerlijke taart deed Jeroen Tijhuis van Nido uit de doeken wat een ultramoderne zoutstrooier zoal kan.

 • Start sloop de Veldschuur in Malden

  Deze week zijn de sloopwerkzaamheden aan voormalig sportcomplex ‘De Veldschuur’ begonnen. Dit duurt tot half juni. Eventuele overlast wordt door het uitvoerende bedrijf tot een minimum beperkt. Omwonenden hebben een brief ontvangen. In dit bericht leest u de planning voor het slopen en de werkzaamheden die daarna plaatsvinden.

 • Opening Poëzieweek 2020

  De toekomst is nu. Dit is het thema van de Poëzieweek Heumen die op 30 januari van start is gegaan. In het winkelcentrum van Malden, voor The Read Shop, waren dichters. kunstenaars en geïnteresseerden bijeengekomen. Wethouder Frank Eetgerink opende samen met De Pennenstreek en M&M PoëziePromoties (Marjolein Pieks en Marianna Bakker) officieel de Gedichtendag en Poëzieweek Heumen.

 • KinderDenktank 2020 van start

  Op donderdag 23 januari was het gemeentehuis het toneel van een ongewone bijeenkomst. Kinderen uit groepen 6, 7 en 8 van alle Heumense basisscholen gingen met elkaar aan de slag om te brainstormen over een beter milieu en een duurzame toekomst: de KinderDenktank Woordvoerders van de Toekomst!

 • Blauwalg in de vijver Korte Loef in Malden

  Het waterschap Rivierenland heeft blauwalg geconstateerd in de vijver Korte Loef, dit is grootste vijver in de wijk Hoogenhof. Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert die bij inname schadelijk kunnen zijn. De blauwalg lijkt op een olieachtige laag die op het water ligt.

 • Word vrijwilliger bij de brandweer Malden!

  Brandweer Malden is op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers. Woont of werkt u overdag in Malden, heeft u hart voor uw medeburger en zin in een spannende nieuwe uitdaging? Dan is Post Malden op zoek naar u!

 • Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief!

  Wist u dat wij ook een digitale nieuwsbrief versturen? U bent dan altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. U ontvangt onze nieuwsbrief iedere woensdag in uw mailbox. Aanmelden gaat eenvoudig via: www.heumen.nl/nieuwsbrief.

 • Belastingaanslag van Munitax binnenkort in de bus

  Eind januari ontvangt u de belastingaanslag 2020 van Munitax. Dit is een aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. U ziet hierop bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning/pand. Dit is voor de aanslag over 2020 de waarde op 1 januari 2019. Naast deze waarde vindt u op uw aanslag bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing.

 • Terugblik Nieuwjaarsreceptie 2020

  Woensdagavond 8 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Heumen plaats. Ieder jaar organiseren we de Nieuwjaarsreceptie in een andere kern en dit jaar was Malden aan de beurt. In Maldensteijn ontmoetten circa 300 mensen elkaar om terug te blikken op 2019 en 2020 samen in te luiden. Na een gedicht en lied van dorpsdichter Marjolein Pieks werd Riet van Melis verkozen tot Vrijwilliger van het jaar 2019.

 • Andere ophaaldagen oud papier in Nederasselt

  In Nederasselt verandert de ophaaldag en -tijd van oud papier. In plaats van woensdagavond zal het oud papier nu op zaterdagochtend worden opgehaald. Het eerste ophaalmoment van 2020 is zaterdagochtend 25 januari.

 • Drukriool in het buitengebied

  In het buitengebied zijn veel woningen en bedrijven aangesloten op het druk rioolsysteem van de gemeente. Drukriolering is een stelsel van kleine buizen met pompen die het afvalwater verder transporteren richting de kernen.

 • Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

  Medio januari vindt er in onze gemeente onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Mogelijke weersomstandigheden kunnen deze planning beïnvloeden. Dit is een seismisch onderzoek. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen hierover een brief aan huis. Seismisch onderzoek is een onderdeel van SCAN. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.

 • Riet van Melis is 'Vrijwilliger van het jaar 2019'

  v.l.n.r.: Gerrie Hendriks, Hans Janssen (juryvoorzitter), Riet van Melis, burgemeester Marriët Mittendorff, André Arts. Foto: Judith Visser

  Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 8 januari is Riet van Melis uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar 2019. Een onafhankelijke jury heeft uit alle genomineerden een aantal vrijwilligers geselecteerd voor de eervolle titel ‘Heumense vrijwilliger van het jaar’. Dit jaar waren dat er 3: André Arts uit Overasselt, Riet van Melis uit Malden en Gerrie Hendriks uit Malden. Vervolgens koos de jury de vrijwilliger van het jaar: Riet van Melis!

 • Video: onze inwoners aan zet in 2019

  Tijdens de Nieuwjaarsreceptie lieten we een filmpje zien van wat er in 2019 zoal is gebeurd. Natuurlijk hopen we u hiermee ook te inspireren om onze gemeente in het nieuwe jaar nog een stukje mooier te maken! Klik op de afbeelding hieronder om het filmpje te bekijken via YouTube.

  Heeft u een goed idee voor 2020? Ga dan naar www.heumen.nl/goedidee of bespreek uw idee met onze dorpsverbinders: dorpsverbinders@heumen.nl

 • Belastingtarieven 2020

  Op 19 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2020 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2020.

 • Wethouder René Waas loopt etappe met 3FM-dj's

  Zaterdagnacht liep wethouder René Waas mee met 3FM Serious Request: the Lifeline. Samen met dj's Mark en Jorien legde hij de etappe af tussen Grave en Nijmegen, via Nederasselt, Overasselt en Malden. Om 2 uur vertrokken ze uit Grave en om half 8 kwam de groep aan bij het 'chequepoint' in Nijmegen. Bij het chequepoint overhandigde de wethouder een donatie van medewerkers van de gemeente Heumen. Met deze donatie steunen zij het Rode Kruis om slachtoffers van mensenhandel te helpen, een verborgen drama dat wereldwijd 25 miljoen mensen treft.

 • Winterfestijn geopend!

  Donderdagavond 12 december is op het Kerkplein in Malden het Winterfestijn 2020 van start gegaan. Met dank aan de initiatiefnemers Michael Limbach en Peters Smulders, hier op de foto met wethouder René Waas.

 • Investeren in duurzaamheid

  In 2050 wil de gemeente Heumen klimaatneutraal zijn. Een eerste stap is zo min mogelijk stroom en gas verbruiken. Vervolgens wordt de energie die nog overblijft duurzaam opgewekt. Jos Wijnakker en Taecke Halma zijn hierover met veel bedrijven op de Heumense bedrijventerreinen in gesprek gegaan.

 • Digitaal platform: Heumenpraatmee!

  Sinds november 2019 kan iedereen meepraten over onderwerpen van de gemeente die op een speciale website zijn geplaatst! Ga naar: www.heumenpraatmee.nl om een kijkje te nemen en ook mee te praten en uw mening te geven!

 • Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied

  Vanaf eind november voert het bedrijf ‘NKM Network Services’ namens ‘Glasvezel buitenaf’ graafwerkzaamheden uit in de buitengebieden voor het aanleggen van een glasvezelkabel. De werkzaamheden zullen juli/augustus 2020 zijn afgerond. Onder de werkzaamheden wordt verstaan: het graven van de geulen in de straten of provinciale weg tot het maken van aansluitingen aan huis.

 • Werkzaamheden hagen Kroonwerk Coehoorn Nederasselt

  De gemeente Heumen laat de haag die op het Kroonwerk Coehoorn in Nederasselt staat terugzetten tot een hoogte van ongeveer 1 meter. Als de haag volgende winter weer is uitgelopen, wordt deze haag gevlochten. In deze vorm zal de haag een duidelijke markering vormen van de aarden wallen die de vesting Coehoorn ooit omsloten. Dit maakt onderdeel uit van het plan om de vesting Coehoorn weer zichtbaar en beleefbaar te maken.

 • Stooktips voor houtkachel en open haard

  Heb je een open haard of houtkachel? Of wil je er een kopen? Een vuurtje stoken kan gezellig zijn, maar voor het milieu en de gezondheid zijn houtkachels en open haarden niet goed. Het veroorzaakt luchtvervuiling, zoals fijnstof en kan ook stankoverlast geven.

 • “Als mensen zeggen hoe goed ze het doet, voelt dat als een schouderklopje”

  Ieder kind verdient een veilige, kansrijke toekomst, maar helaas is dit niet vanzelfsprekend. Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Helaas is er een tekort aan pleeggezinnen, zodat kinderen niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Daarom zijn wij, samen met Pleegzorg Nederland, hard op zoek naar nieuwe pleegouders.

 • Vanaf 22 november 2019 Rijksweg weer volledig opengesteld voor verkeer

  In opdracht van provincie Gelderland is de Gebr. Van Kessel sinds begin september bezig met het uitvoeren van wegwerkzaamheden aan de Rijksweg (N844): Nijmegen – Malden. In de nacht van dinsdag op woensdag (19-20 nov) en woensdag op donderdag (20-21 nov) tussen 19:00 - 6:00 uur wordt de Rijksweg N844 tussen de rotonde Groesbeekseweg en de Lierseweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vrijdag 22 november vanaf 19.00 uur gaan alle verkeersmaatregelen van de weg af. Dit betekent dat de Rijksweg in beide richtingen weer volledig open is voor verkeer. De omleiding door Malden wordt opgeheven. Ook de bus zal weer zijn normale routes rijden.

 • Hofmans Catering in het zonnetje tijdens Dag van de Ondernemer

  In het kader van de landelijke Dag van de Ondernemer heeft de gemeente Heumen ondernemers Ger en Tim Hofmans (vader en zoon) van Hofmans Catering genomineerd. Op 15 november, tijdens de Dag van de Ondernemer, bracht wethouder Maarten Schoenaker een bezoek aan deze ondernemers. Hij kwam natuurlijk niet met lege handen: hij overhandigde een slagroomtaart om met alle medewerkers in de koffiepauze van te kunnen genieten.

 • Voedselbank Heumen: voor een steuntje in de rug

  Het Maldense uitgiftepunt van de Voedselbank Groesbeek en omstreken voorziet inwoners met financiële problemen van een wekelijks voedselpakket. Daarnaast ontvangt een aantal inwoners ook een kledingpakket van de Kledingbank Nijmegen.

 • Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw Ritskes-Hoitinga

  Op woensdag 6 november 2019 is mevrouw Merel Ritskes-Hoitinga uit Malden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Direct aansluitend op de oratie die mevrouw Merel Ritskes-Hoitinga uitsprak in de Aula van de Radboud Universiteit, speldde burgemeester Marriët Mittendorff haar de versierselen van deze Koninklijke Onderscheiding op.

 • Werkzaamheden aan hoogspanningsverbinding

  In opdracht van TenneT voert het bedrijf Qirion van november tot en met 22 december 2019 werkzaamheden uit aan de hoogspanningsverbinding tussen station Teersdijk en station Cuijk. Dit heeft gevolgen voor een aantal wegen in onze gemeente.

 • Vervolg nieuwbouw de Vuurvogel en herinrichting Kroonwijkplantsoen

  Op maandagavond 30 september vond de afsluitende informatiebijeenkomst Kroonwijk plaats. . Ongeveer 70 geïnteresseerden waren hierbij aanwezig. Zij werden bijgepraat over het nieuwe schoolgebouw van basisschool de Vuurvogel en kregen een voorproefje van hoe het opnieuw in te richten Kroonwijkplantsoen eruit zou kunnen komen te zien.

 • Start van volgende fase groot onderhoud Rijksweg

  Maandag 30 september 2019 start de volgende fase van het groot onderhoud aan de Rijksweg (N844) van Malden naar Nijmegen. Provincie Gelderland werkt dan aan de weg op het werkvak tussen de rotonde Broeksingel / Groesbeekseweg en de Lierseweg. In noordelijke richting wordt ter hoogte van het werkvak een lokale omleiding ingesteld voor bestemmingsverkeer. De Rijksweg blijft in zuidelijke rijrichting open voor verkeer. Daardoor blijven woningen, winkels en bedrijven bereikbaar. Voor het doorgaande verkeer richting Nijmegen is een omleidingsroute via de A73 ingesteld.

 • Mantelzorgwaardering 2019

  De gemeente Heumen ondersteunt en waardeert haar mantelzorgers. Bent u inwoner van de gemeente Heumen en heeft u een mantelzorger die u wilt bedanken? Dan kunt u bij de gemeente Heumen een verzoek voor de mantelzorgwaardering indienen.

 • Zaterdag 21 september: aftrap dementievriendelijk Heumen in Malden

  Vindt u het ook belangrijk  dat alle mensen mee kunnen doen, dat mensen zich thuis en veilig voelen en dat we begrip hebben voor elkaar? Dat mantelzorgers en buren van mensen met dementie zich minder belast voelen en steun ervaren in de aandacht en zorg voor hun naasten?

 • 2 oktober: dialoogavond over toekomstbestendig centrum Malden

  Malden verdient een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorpshart! Dit is van groot belang voor de leefbaarheid van Malden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente heeft daarom haar visie op de ontwikkeling van het centrum van Malden geactualiseerd. Wij willen hierover graag met u van gedachten wisselen. Wilt u uw mening geven of heeft u vragen? Meld u dan aan!

 • 84 miljoen extra voor subsidieregeling isoleren woningen

  De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt definitief 2 september weer opengesteld. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning.

 • Een vitaal en toekomstbestendig centrum Malden

  Malden verdient een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorpshart! Dit is van groot belang voor de leefbaarheid van Malden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom haar visie op de ontwikkeling van het centrum van Malden geactualiseerd en vastgelegd in het ‘concept Programmaplan Centrumontwikkeling Malden’.  Het college wil de komende maanden hierover met inwoners, ondernemers,  gemeenteraad en andere partners in gesprek. Ook u kunt hierover meepraten.

 • Kermis in Malden op Zuidplein

  Van zaterdag 7 september tot en met dinsdag 10 september is er kermis in Malden. Dit jaar vindt de kermis weer plaats op het Zuidplein en niet op het Kerkplein. De afgelopen twee jaar vond de Maldense kermis plaats op het Kerkplein. Dit was een verzoek van de ondernemersvereniging met het idee het Kerkplein meer als evenemententerrein te gebruiken en parkeermogelijkheden te benutten op het Zuidplein.

 • Werkzaamheden Looistraat Heumen

  Op 9 september start de firma Infrascoop in opdracht van de gemeente Heumen en Klok Woningbouw met het woonrijp maken van het bouwplan Heumen noord 3. Ook aan de Looistraat zullen werkzaamheden plaats vinden. Aan weerszijden van de Looistraat worden trottoirs aangelegd. Het betreft hier het gedeelte ter hoogte van de nieuwbouwwoningen van Heumen-noord 3, specifiek tussen de aansluiting Parallelweg N271 en huisnummer 30.

 • Oplevering Sportcentrum Malden een feit!

  Afgelopen maandag 8 juli vond de oplevering van het nieuwe Sportcentrum in Malden plaats! Wethouders René Waas en Maarten Schoenaker ontvingen de sleutel van het pand van de aannemers en gaven deze aan Bert Lavrijssen (Laco), die het Sportcentrum gaat runnen. Op zondag 6 oktober is de officiële opening waarbij iedereen welkom is.

 • Samenwerken om geldzorgen te voorkomen

  De gemeenten Heumen en Berg en Dal en de woningcorporaties Waardwonen en Oosterpoort gaan intensief samenwerken om geldzorgen bij inwoners eerder te signaleren. Om deze samenwerking vast te leggen ondertekenden de  vier organisaties op 1 juli het convenant Vroegsignalering.

 • KinderDenktank bezoekt Windpark Nijmegen-Betuwe

  Donderdag 20 juni heeft de KinderDenktank Heumen een bezoek gebracht aan Windpark Nijmegen-Betuwe. De kinderen van de KinderDenktank denken na over hun eigen duurzame toekomst en een bezoek aan de windmolens kon daarom niet uitblijven.

 • In contact met u via een digitaal platform

  In het najaar starten wij met een zogenaamd ‘digitaal platform’ om nog beter en meer met u te communiceren. Natuurlijk blijven de bijeenkomsten waar we u graag ‘live’ ontmoeten ook bestaan maar we zien dit platform als een extra middel om u te bereiken.

 • Goed idee, doe mee!

  Heeft u deze poster al gespot in uw buurt? De poster hoort bij de vernieuwde campagne 'Goed idee, doe mee!'. Hiermee willen we goede buurtinitiatieven stimuleren. Als inwoner weet u namelijk als geen ander waaraan uw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Heeft u samen met buurtgenoten een goed idee om uw buurt nog leuker te maken? Laat het horen! Wij ondersteunen uw idee graag in de vorm van geld of hulp.

 • Goed idee, doe mee!

  Hulp en geld voor goede ideeën van inwoners

  Heeft u deze poster al gespot in uw buurt? De poster hoort bij de vernieuwde campagne 'Goed idee, doe mee!' Hiermee willen we goede buurtinitiatieven stimuleren. Als inwoner weet u namelijk als geen ander waaraan uw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Heeft u samen met buurtgenoten een goed idee om uw buurt nog leuker te maken? Laat het horen! Wij ondersteunen uw idee graag in de vorm van geld of hulp.

 • Kinderen DenkTank vragen aandacht voor de bijen!

  Burgemeester Marriët Mittendorff werd op donderdag 16 mei verrast door kinderen van de KinderDenkTank. Jack en Finn boden haar een zakje met gratis bloemzaden aan om uit te zaaien. Deze wilde bloemen zijn nodig om bijen en andere insecten die het moeilijk hebben te ondersteunen.

 • Informatiebijeenkomsten 'Energie in de wijk/het dorp'

  Als huiseigenaar wilt u graag prettig en energiezuinig wonen. Bijvoorbeeld door uw huis goed te isoleren. Of door zonnepanelen of een warmtepomp te plaatsen. Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee. De gemeente Heumen wil woningeigenaren helpen om hun huis energiezuiniger te maken en om zelf duurzame energie op te wekken. Daarom organiseert de gemeente in 2020 in elke wijk en in elk dorp een info-avond over ‘Energie in de wijk’ of ‘Energie in het Dorp’.

  De eerstvolgende bijeenkomst van Energie in het Dorp is op woensdag 11 maart 2020 in Heumen

  Tijd:
  19.30 tot 21.30
  Inloop vanaf 19.15

  Locatie:
  De Terp
  Dorpstraat 21
  Heumen

  Om te kunnen inschatten hoeveel deelnemers we op de infoavond kunnen verwachten, is het prettig als u zich aanmeldt via energie@heumen.nl
  Aanmelden is niet verplicht.

 • Nieuwe ambtsketen

  Sinds 18 april heeft onze gemeente een nieuwe ambtsketen. De vorige was wat rommelig, niet meer representatief en de draagbaarheid liet wat te wensen over vond het toen zittende college. Daarom zijn een aantal edelsmeden gevraagd een offerte te maken voor een nieuwe. Kunstenares Charlotte Rombouts-Arens was degene die het meest aansprekende ontwerp heeft voorgelegd en maakte de nieuwe keten met een prachtig resultaat!

 • Uitslag verkiezing Provinciale Staten 2019

  De stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen zijn geteld. De VVD is als grootste partij uit de bus gekomen. In dit bericht vindt u de voorlopige uitslag voor Heumen.

 • Uitslag verkiezing Waterschap 2019

  De stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland zijn bekend. Water Natuurlijk is in Heumen de grootste partij. Hieronder ziet u de voorlopige uitslag voor de Waterschapsverkiezing in Heumen.

 • Volg Heumen op Facebook en Twitter!

  Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, informatie over aangepaste openingstijden en andere interessante onderwerpen. U kunt ook naar ons reageren.

 • Het Gemeente Nieuws niet ontvangen?

  Sinds dit jaar staat onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws. Hét Gemeente Nieuws verschijnt ieder weekend in uw brievenbus. De krant wordt bezorgd bij alle huishoudens in de gemeente Heumen zonder nee/nee sticker. Hierbij kan altijd iets fout gaan. Heeft u Hét Gemeente Nieuws niet ontvangen? Neem dan contact op met de verspreider. Alleen dan kan uw bezorgklacht opgelost worden. 

 • Felicitaties voor eerste zonnepanelen in Overasselt

  Ook in Overasselt zijn in het kader van het zonnepanelenproject de eerste panelen geplaatst. Dan zijn felicitaties uiteraard op zijn plaats. Wethouder Leo Bosland overhandigt een bos bloemen aan bewoonster Carolien Kroes.

 • Meld signalen van ondermijnende criminaliteit

  Ondermijnende criminaliteit komt steeds vaker voor. Ook u kunt daar bewust of onbewust mee in aanraking komen. Criminelen hebben namelijk andere mensen nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Zij verdienen veel geld op een oneerlijke manier. De samenleving wordt hierdoor verzwakt. Als inwoner voelt u zich daardoor niet veilig meer.  Bij de aanpak hiervan is ook uw hulp heel hard nodig. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd.

 • Waar komen de windmolens?

  Een energielandschap tussen de A73 en het Maas-Waalkanaal waar windmolens en zonnepanelen gecombineerd worden met natuur, landschap, recreatie en educatie. Dat is de belangrijkste uitkomst van alle gespreksrondes die eerder zijn gevoerd in de Energiecircussen en nu te vinden is in de conceptversie van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie gemeente Heumen. Dit document is te vinden op onze website: www.heumen.nl/energievisie.

 • Filmpje inwonersinitiatieven

  Wonen in een buurt waar het goed leven is? Dat willen we toch allemaal? De gemeente juicht initiatieven van inwoners dan ook van harte toe en wil deze ondersteunen. Dat eigen initiatief door inwoners vaak tot de mooiste resultaten leidt bewijst wel onderstaand filmpje.

 • Belastingtarieven 2019

  Op 20 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2019 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2019.

 • Blijf op de hoogte!

  Op onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws vindt u iedere week de gemeentelijke nieuwsberichten en officiële bekendmakingen. U kunt de gmeentepagina natuurlijk ook digitaal bekijken. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat de gemeente doet? Hieronder leest u waar u welke informatie snel en gemakkelijk kunt vinden. Zo zorgt u ervoor dat u niets mist. Dat is wel zo handig.

 • Energiecoöperaties Heumen zetten door in 2019

  Binnen de gemeente Heumen zijn twee burger-energiecoöperaties in oprichting, namelijk de Coöperatie Energiek Heumen en de Energie Coöperatie Heumen. Inwoners die geïnteresseerd zijn om bij te dragen of lid te worden, kunnen rechtstreeks contact opnemen met deze nieuwe organisaties voor meer informatie.

 • Verslag van vier keer Heumens Energiecircus

  De gemeente Heumen organiseerde in september en oktober 2018 vier bijeenkomsten rond grootschalige duurzame energieopwekking en de ruimtelijke impact daarvan. We reisden met de circustent van de organisatie Burgers Geven Energie naar alle dorpen van onze gemeente en nodigden alle inwoners uit om mee te denken. Centraal stonden vragen als: Hoe groot is onze Heumense energieopgave? Wat moeten we doen in en aan onze huizen en andere gebouwen om klimaatneutraal te worden? Waar is plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet volgens u?

 • Vervolgtraject Energiecircus Heumen

  Tijdens vier avonden in september en oktober bezochten veel inwoners van de gemeente Heumen het rondreizende Energiecircus. De gemeente had haar inwoners gevraagd om mee te denken over een duurzame toekomst, speciaal over duurzame energie.

 • Meerjarenbegroting 2019-2022

  Het college van de gemeente Heumen heeft de meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In de begroting is het beleid van de gemeente opgenomen zoals verwoord in het coalitieakkoord “Samen sterk en duurzaam”. Op dinsdag 6 november staat de begroting 2019 op de agenda van de gemeenteraad.

 • Praat en denk mee met de gemeenteraad

  De gemeenteraad wil u graag actief betrekken bij besluiten. Wilt u op de hoogte blijven van wat de gemeenteraad bespreekt? Installeer dan de app ‘Politiek Portaal’ op uw tablet.

 • Eigen geldplan maken met Startpunt Geldzaken

  Uw inkomsten en uitgaven eenvoudig online inzichtelijk krijgen? Via de site www.startpuntgeldzaken.nl/heumen kunt u gratis, anoniem en in eigen tempo een geldplan invullen. Dit plan kan helpen om uw geldzaken in balans te krijgen en te houden.

 • Sociale kaart: overzicht van organisaties en instellingen

  Heeft u vragen over wonen, werken, gezondheid, opvoeden en opgroeien, sport, activiteiten, mantelzorg of vrijwilligerswerk? Kijk op www.socialekaartheumen.nl en vindt de organisatie die u verder helpt!

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden