Nieuwsberichten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Samen voor de voedselbank!

  (11-12-2017)

  Doet u ook weer mee met de inzamelactie voor de voedselbank? Net als voorgaande jaren vinden wij het fijn als u ook dit jaar de voedselbanken weer helpt aan extra voedsel tijdens de feestdagen. Samen met ARN en Dar houden wij een inzamelactie. U heeft nog één week om spullen in te leveren. De inzamelactie is tot en met woensdag 20 december.  ​

 • ​Provinciaal bezoek bij drie projecten

  (11-12-2017)

  De gemeente Heumen heeft voor drie projecten subsidie gekregen van de Provincie Gelderland. Woensdag 6 december kwamen de gedeputeerde, mevrouw Meyers, en de commissie Ruimte van de Provinciale Staten deze projecten bezoeken. Het gaat om de projecten Het Steenhuys, de Horst en het sportcentrum Malden.

 • Afscheidswijzer voor inwoners

  (11-12-2017)

  De gemeente Heumen heeft onlangs meegewerkt aan de afscheidswijzer, deze ligt inmiddels gedrukt voor u klaar. Een afscheidswijzer is een gids waarin u bewust gemaakt wordt van het belang van tijdige oriëntatie op de dood, het afscheid en alles wat daarbij komt kijken. U kunt de gids gratis ophalen tijdens de openingstijden van de balie van het gemeentehuis in Malden.

 • Gemeente klaar voor bestrijden gladheid

  (11-12-2017)

  De winter komt eraan en als de weersvoorspellingen aangeven dat het glad wordt gaat de gemeente Heumen zo snel mogelijk strooien. We strooien op de hoofdwegen, fietspaden, schoolroutes en ontsluitingswegen. Ook worden openbare gebouwen zoals het gemeentehuis toegankelijk gehouden. In dit bericht geven wij u extra informatie over het strooien en wat u zelf kunt doen aan de gladheid.

 • Succesvol opleverfeest Jozefhof Malden

  (11-12-2017)

  Afgelopen vrijdag vond het opleverfeest voor de Jozefhof in Malden plaats. Na het planten van een boom op het binnenterrein werden de genodigden getrakteerd op een buffet in Malderburch, daarna was er nog gelegenheid tot napraten met elkaar. Het was een succesvol feest met meer dan 130 gasten.

 • Kom naar het Nieuwjaarsfeest op 8 januari

  (11-12-2017)

  Op maandag 8 januari 2018 vindt het jaarlijkse Nieuwjaarsfeest plaats. Dit jaar bent u van harte uitgenodigd in Dorpshuis ‘Ons Huis’ in Nederasselt.

 • Woonvisie ‘Prettig wonen in een groene en landelijke gemeente’ klaar

  (11-12-2017)

  In de woonvisie worden de doelstellingen op het gebied van wonen beschreven. De woonvisie is in opdracht van de gemeente Heumen en woningcorporatie Oosterpoort tot stand gekomen. Donderdag 14 december wordt het stuk behandeld in de raad.

 • Balie ‘Bouwen, Milieu en Leefomgeving’ gemeente Heumen in 2018

  (11-12-2017)

  Eerder las u in een nieuwsbericht dat de  bouwtaken vanaf 1 januari 2018 naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen gaan. Het gaat hier om de BRIKS-taken (Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop). In dit bericht leest u hoe de balie bouwen, milieu en leefomgeving (BML) in 2018 verder gaat.

 • Bouwkavel voor particuliere bouwer in Overasselt

  (11-12-2017)

  In de kern Overasselt is één bouwkavel in het plan ‘Schoonenburg’ beschikbaar voor uitgifte. De kavel ligt aan de Teunisbloemstraat en is ongeveer 420 m² groot. Het is de bedoeling dat de kavel wordt verkocht aan een particulier die er in eigen beheer een vrijstaande woning op realiseert.

 • Herinrichting pleintje aan Rozenstraat

  (06-12-2017)

  Maandagavond 30 november hebben bewoners uit de omgeving van het pleintje aan de Rozenstraat in Malden met medewerkers van de gemeente gesproken over de voorgenomen herinrichting van dit plein. Hieronder treft u het verslag van die avond en de aangepaste definitieve tekening.

 • Winterfestijn Malden: drie weken schaatsen op Kerkplein

  (04-12-2017)

  Van vrijdag 15 december tot en met zondag 7 januari kan er geschaatst worden op een ijsbaan in onze gemeente. Naast de ijsbaan is er onder andere een koek en zopie kraam, horeca gelegenheid en muziek. Hieronder vindt u op alfabetische volgorde alle informatie. Mist u iets of heeft u een vraag over het Winterfestijn Malden? Mail dan naar communicatie@heumen.nl.

 • Aanmelden initiatieven voor leefbaarheid vanaf 2018 hele jaar mogelijk

  (04-12-2017)

  Hebt u al goede voornemens voor het nieuwe jaar? Bedenk bijvoorbeeld samen met uw straat- of buurtgenoten een mooi initiatief om de leefbaarheid van uw buurt of dorp te verbeteren. Wist u dat u hier ondersteuning of geld voor kunt krijgen van de gemeente? Vanaf januari kunt u het hele jaar door een idee aanmelden. De oude regeling waarbij er één gelegenheid is voor het indienen van ideeën waarbij u hulp van de gemeente nodig heeft, vervalt hiermee. Hiermee willen we beter aansluiten bij nieuwe en mooie initiatieven!

 • Ondertekening groenvoorziening Lierdal

  (04-12-2017)

  Afgelopen woensdag was een bijzonder moment voor de betrokken partijen die de landbouwgronden in het Lierdal beheren. Na jarenlange inzet met vele vrijwilligers hebben de initiatiefnemers nu een landschapsbeheerplan gemaakt.

 • Voorkomen wegwaaien plastic zakken bij slecht weer

  (04-12-2017)

  In deze periode van het jaar met kans op harde wind en ander onstuimig weer raden wij u aan om maatregelen te nemen om de kans te verkleinen dat volle plastic+ zakken op de inzameldag weg waaien. In dit bericht geven wij u een aantal tips hoe u dit kunt voorkomen.

 • Bouwtaken naar Omgevingsdienst Regio Nijmegen

  (04-12-2017)

  Met ingang van 1 januari brengt de gemeente Heumen de BRIKS-taken (Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop) onder bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De ODRN mag namens de gemeente aan bedrijven, instellingen en particulieren vergunningen verlenen, meldingen afgegeven en het toezicht en de handhaving hiervan uitvoeren. De gemeente blijft bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken.

 • Kastanjeboom gemeentehuis

  (04-12-2017)

  De kastanjeboom voor het gemeentehuis bepaalt al jarenlang het beeld bij de ingang van het gemeentehuis. De boom is helaas ziek. Ondanks maatregelen om de conditie te herstellen, gaat de boom hard achteruit. Wij zijn daarom helaas genoodzaakt de boom te kappen.

 • Gratis advies om uw woning duurzaam te maken?

  (04-12-2017)

  De temperaturen dalen. De verwarming en verlichting maken uw woning in deze koude dagen comfortabel en gezellig. Door het nemen van slimme en energiebesparende maatregelen kan uw energierekening naar beneden, terwijl het comfort blijft.

 • Gemeente Heumen verwacht positieve jaarcijfers 2017

  (04-12-2017)

  Om de financiële ontwikkelingen en de voortgang in het vastgestelde beleid goed te kunnen volgen en met de gemeenteraad te delen, biedt het college van b&w maandelijks een rapportage aan de raad. Er zijn inmiddels rapportages vervaardigd over de maanden januari t/m oktober 2017.

 • Leerlingen basisschool de Tandem planten bomen

  (04-12-2017)

  Onze gemeente vindt het belangrijk om ieder kind op de basisschool de kans te geven om een boom te planten tijdens zijn of haar basisschooltijd. Gedurende het jaar zoeken we projecten waar kinderen bij het planten van bomen betrokken kunnen worden. Zo zijn er afgelopen donderdag maar liefst 85 bomen geplant met hulp van leerlingen van basisschool de Tandem, aan de Oude Rijksweg in Nederasselt. Ook Stichting Kadans én wethouder Henk van den Berg hielpen mee.

 • Wat is uw informatiebehoefte?

  (29-11-2017)

  Als gemeente communiceren wij over veel verschillende onderwerpen, op allerlei manieren. We willen graag van u weten wat u daarvan vindt. Over welke onderwerpen wilt u meer weten? Bezoekt u vaak onze website? Of leest u de informatie liever op de gemeentepagina in VIA Heumen? Wat gaat er goed en wat kan beter?

 • Rapport en evaluatie stuw Grave

  (28-11-2017)

  Het afgelopen jaar zijn drie onderzoeken gestart naar de aanvaring op 29 december 2016 met de stuw van Grave/Nederasselt. De evaluatie van de Veiligheidsregio is inmiddels afgerond en is tijdens de inwonersavond op maandag 27 november besproken. Het onderzoek gaat over de werkzaamheden die in de eerste 48 uur na de aanvaring hebben plaatsgevonden vanuit de veiligheidsregio. Ook een rapport van Berenschot is deze avond gepresenteerd.  

 • Donkere dagen, bent u thuis?

  (27-11-2017)

  Een inbraak in uw woning? Dat wilt u niet. Onbekenden zijn in uw huis geweest en hebben misschien wel waardevolle bezittingen meegenomen. Nu het buiten vroeger donker is hebben inbrekers meer mogelijkheden om ongezien rond te lopen, op zoek naar mogelijkheden om in te breken. Gelukkig zijn er veel manieren om de kans op inbraak in uw woning te verkleinen.

 • Verkeersregels op een woonerf

  (27-11-2017)

  De gemeente krijgt wel eens signalen van inwoners dat er op verschillende woonerven in onze gemeente automobilisten zich niet of onvoldoende houden aan de daar geldende verkeersregels. Wij infomeren u daarom in dit bericht over de regels die er gelden op een woonerf.

 • Bouwtaken naar Omgevingsdienst Regio Nijmegen

  (27-11-2017)

  Met ingang van 1 januari brengt de gemeente Heumen de BRIKS-taken (bouw, reclame, inrit, kap en sloop) onder bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De ODRN mag namens de gemeente aan bedrijven, instellingen en particulieren vergunningen verlenen, meldingen afgegeven en het toezicht en de handhaving hiervan uitvoeren. De gemeente blijft bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken. Wij informeren u in dit bericht over wat er gaat veranderen voor u.

 • Website www.sportcentrummalden.nl live!

  (27-11-2017)

  Via de website www.sportcentrummalden.nl blijft u op de hoogte van de vorderingen rond de bouw van het nieuwe Sportcentrum in Malden. Neemt u eens een kijkje. Regelmatig vindt u er foto’s en nieuwtjes. We horen graag wat u er van vindt.

 • Openstelling Kerkplein voor parkeren

  (27-11-2017)

  Het najaar is traditioneel de periode waarin het winkelcentrum van Malden veel bezoekers trekt. Ook met parkeren is het dan extra druk. Tot 1 januari 2018 kunt u daarom iedere vrijdag en zaterdag parkeren op het gedeelte van het Kerkplein dat autovrij is.

 • Werklandschap Overasselt: we zijn begonnen!

  (27-11-2017)

  Na jarenlange voorbereiding, zijn nu de eerste werkzaamheden buiten gestart. In dit bericht leest u wat er gedaan wordt en hoe de planning voor de komende tijd eruit ziet.

 • Sociale kaart: overzicht van organisaties en instellingen

  (12-10-2017)

  Heeft u vragen over wonen, werken, gezondheid, opvoeden en opgroeien, sport, activiteiten, mantelzorg of vrijwilligerswerk? Kijk op www.socialekaartheumen.nl en vindt de organisatie die u verder helpt!

 • Controle hondenbelasting

  (09-10-2017)

  Als u één of meer honden heeft, moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Niet iedereen is hiervan op de hoogte, soms wordt het wel eens vergeten. Van 10 oktober tot eind december controleert de gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting.

 • Klimaatneutraal Heumen 2050

  (18-09-2017)

  De gemeente Heumen heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De gemeenteraad heeft heel bewust unaniem hiervoor gekozen. Om in 2050 geen negatieve bijdrage aan het klimaat te leveren, moet Heumen flinke stappen zetten en is een versnelling van energiebesparing en duurzame energieopwekking noodzakelijk. Hoe de gemeenteraad zich dat voorstelt, is begin 2017 vastgelegd in de "Routekaart klimaatneutraal Heumen 2050".

 • Meld uw camera aan bij de politie

  (31-07-2017)

  Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u één of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

 • Volg Heumen op Facebook en Twitter!

  (09-01-2017)

  Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, informatie over openingstijden en andere interessante onderwerpen. U kunt ook naar ons reageren.

 • Subsidieregeling voor verwijderen van asbest in daken

  (08-02-2016)

  Wanneer u asbest in uw dak of daken heeft kunt u bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een tegemoetkoming krijgen bij het verwijderen van asbest.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden