Nieuwsberichten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Gemeente ondersteunt makers op weg naar onderscheidende lokale producten

  Kort geleden presenteerden de gemeenten Berg en Dal en Heumen, ZLTO Rijk van Nijmegen en Harm’s Hoeve tijdens de inspiratiesessie ‘Local Food Inspiration’ diverse activiteiten voor makers uit de gemeenten Berg en Dal en Heumen om hun product (idee) aan te scherpen of op te schalen.

 • Nieuwe ambtsketen

  Sinds 18 april heeft onze gemeente een nieuwe ambtsketen. De vorige was wat rommelig, niet meer representatief en de draagbaarheid liet wat te wensen over vond het toen zittende college. Daarom zijn een aantal edelsmeden gevraagd een offerte te maken voor een nieuwe. Kunstenares Charlotte Rombouts-Arens was degene die het meest aansprekende ontwerp heeft voorgelegd en maakte de nieuwe keten met een prachtig resultaat!

 • Toeristische ondernemers aan de slag met Walrick en de Hoemannen

  Onze gemeente bezit een grote recreatieve sector die nog altijd groeit. Maar weet de gemiddelde bezoeker aan het Vennengebied of Heumensoord, wat de gemeente Heumen allemaal te bieden heeft? Het ontbreekt aan een herkenbaar profiel, een verbindend verhaal voor onze mooie gemeente. Daar is afgelopen week verandering in gekomen.

 • Versleten of kapot textiel?

  Nu de dagen langer worden en de winter voorbij is, kan de winterkleding de kast in en de zomerkleding eruit. Wilt u oude kleding wegdoen of zijn uw lakens en handdoeken versleten? Doe deze dan in de textielcontainer bij u in de buurt of op de milieustraat. Textiel dat u niet meer kunt dragen, of dat kapot is, gebruiken we weer voor nieuwe producten. Zo wordt oud textiel, nieuw textiel.

 • Onderzoek afval en wijkonderhoud

  Dar doet elk jaar onderzoek onder inwoners in onze gemeente. Vanaf half april verzorgt de Radboud Universiteit dit onderzoek om uw tevredenheid over afval en wijkonderhoud te meten. Hiermee krijgt Dar inzicht in uw waardering. Dit helpt hen om uw tevredenheid over het werk van Dar te vergroten. Hoe meer inwoners meedoen, hoe beter de gemeente en Dar weten wat inwoners vinden van afval en wijkonderhoud.

 • Controle hondenbelasting

  Als u één of meer honden heeft, moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Vanaf 15 april 2019 controleert de gemeente op de aangifteplicht van de hondenbelasting.

 • Gemeentehuis gesloten tijdens feestdagen

  Tijdens de komende feestdagen in het voorjaar is het gemeentehuis gesloten. Hieronder leest u op welke dagen het gemeentehuis dicht is.

 • Dodenherdenking 2019

  Zaterdag 4 mei vindt in de Heilige Antonius Abt kerk in Nederasselt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. We herdenken alle slachtoffers van oorlog en geweld. Om 18.30 uur begint de viering in de kerk (Kerklaantje 8 in Nederasselt). Aansluitend is er een stille tocht naar het oorlogsmonument aan de Schoonenburgseweg in Overasselt. Alle inwoners van de gemeente Heumen zijn van harte welkom om aan te sluiten.

 • Woningmarkt onderzoek

  Bent u van plan een woning te huren in de gemeente Heumen of gemeente Berg en Dal? Of wilt u hier liever een woning kopen? Doe dan mee met een onderzoek van de gemeenten en woningcorporaties Oosterpoort en Waardwonen.

 • Dorpsverbinders Catelijne en Zaphira staan voor u klaar!

  Misschien heeft u ze al gezien in uw wijk: onze dorpsverbinders met hun opvallend gele kleding. Ze brengen Heumenaren bij elkaar. U weet het beste wat er leeft of juist nog niet leeft in uw wijk of buurt. Heeft u een goed idee en weet u niet zeker of het de moeite waard is, weet u niet precies hoe u met uw initiatief aan de slag moet of wilt u weten welke initiatieven er al zijn en hoe u daarbij kunt aansluiten? Roep dan de hulp in van Zaphira of Catelijne!

 • Ondersteuning voor inwoners met een inkomen tot 130% van het minimum

  Heeft u een laag inkomen? Dan zijn er verschillende financiële regelingen voor u. Dit noemen we participatievoorzieningen. Hieronder leggen we ze kort uit. De regelingen zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering, maar ook voor werkende mensen die een laag inkomen hebben. Wilt u meer informatie over een regeling? Ga dan naar onze website: www.heumen.nl/aanvulling.

 • Andere ophaaldagen afval en oud papier door Pasen en Koningsdag

  Op Tweede Paasdag (maandag 22 april) en Koningsdag (zaterdag 27 april) haalt Dar geen afval op. Op deze feestdagen zijn ook de milieustraten gesloten. Door Koningsdag 27 april kan uw ophaaldag voor oud papier deze maand ook anders zijn dan u gewend bent. 

 • Sluiting parkeergarages Malden

  De parkeergarages in het centrum van Malden worden binnenkort schoongemaakt. Daardoor zijn ze gesloten van 07.00 tot 15.00 uur op vrijdag 26 april (parkeergarage onder Maldensteijn) en op vrijdag 3 mei (parkeergarage onder de Bredeschool) .

 • Uitslag verkiezing Provinciale Staten 2019

  De stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen zijn geteld. De VVD is als grootste partij uit de bus gekomen. In dit bericht vindt u de voorlopige uitslag voor Heumen.

 • Uitslag verkiezing Waterschap 2019

  De stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland zijn bekend. Water Natuurlijk is in Heumen de grootste partij. Hieronder ziet u de voorlopige uitslag voor de Waterschapsverkiezing in Heumen.

 • Volg Heumen op Facebook en Twitter!

  Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, informatie over aangepaste openingstijden en andere interessante onderwerpen. U kunt ook naar ons reageren.

 • Reconstructie N324, wegafsluitingen bij Grave

  De provincie voert een reconstructie uit aan de N324. Het traject loopt van knooppunt Paalgraven bij ecoduct Maashorst tot aan de brug over de Maas bij Grave. Inmiddels zijn de werkzaamheden gevorderd tot in de gemeente Grave. Om het werk veilig en goed uit te kunnen voeren, zullen er in de komende periode wegafsluitingen plaatsvinden.

 • Fietsen in onze gemeente

  Wij willen dat de dorpen en voorzieningen in onze gemeente goed bereikbaar zijn en blijven voor al het verkeer. In het bijzonder voor de fiets. Ook willen wij het fietsverkeer maximaal stimuleren. De bereikbaarheid en veiligheid voor het langzame verkeer staat voorop! Daarom maakten wij een fietsplan. Vanuit dit fietsplan werden afgelopen jaren al verschillende maatregelen uitgevoerd. In 2019 gaan we hiermee verder. Benieuwd naar welke maatregelen gepland staan in 2019? Ga dan naar www.heumen.nl/fietsen.

 • Het Gemeente Nieuws niet ontvangen?

  Sinds dit jaar staat onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws. Hét Gemeente Nieuws verschijnt ieder weekend in uw brievenbus. De krant wordt bezorgd bij alle huishoudens in de gemeente Heumen zonder nee/nee sticker. Hierbij kan altijd iets fout gaan. Heeft u Hét Gemeente Nieuws niet ontvangen? Neem dan contact op met de verspreider. Alleen dan kan uw bezorgklacht opgelost worden. 

 • Felicitaties voor eerste zonnepanelen in Overasselt

  Ook in Overasselt zijn in het kader van het zonnepanelenproject de eerste panelen geplaatst. Dan zijn felicitaties uiteraard op zijn plaats. Wethouder Leo Bosland overhandigt een bos bloemen aan bewoonster Carolien Kroes.

 • Meld signalen van ondermijnende criminaliteit

  Ondermijnende criminaliteit komt steeds vaker voor. Ook u kunt daar bewust of onbewust mee in aanraking komen. Criminelen hebben namelijk andere mensen nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Zij verdienen veel geld op een oneerlijke manier. De samenleving wordt hierdoor verzwakt. Als inwoner voelt u zich daardoor niet veilig meer.  Bij de aanpak hiervan is ook uw hulp heel hard nodig. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd.

 • Waar komen de windmolens?

  Een energielandschap tussen de A73 en het Maas-Waalkanaal waar windmolens en zonnepanelen gecombineerd worden met natuur, landschap, recreatie en educatie. Dat is de belangrijkste uitkomst van alle gespreksrondes die eerder zijn gevoerd in de Energiecircussen en nu te vinden is in de conceptversie van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie gemeente Heumen. Dit document is te vinden op onze website: www.heumen.nl/energievisie.

 • Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ter inzage

  Het ontwerp van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie wordt ter inzage gelegd. In het ontwerp van de ruimtelijke visie wordt aangegeven waar de realisatie van duurzame energieopwekking (zoals windmolens en zonnevelden) in het buitengebied een plek kan krijgen en onder welke voorwaarden. Gedurende de periode van dinsdag 23 april tot dinsdag 4 juni 2019 kan iedereen schriftelijk of per email zijn of haar reacties en ideeën over het ontwerp naar voren brengen. Dit wordt een zienswijze genoemd.

 • Filmpje inwonersinitiatieven

  Wonen in een buurt waar het goed leven is? Dat willen we toch allemaal? De gemeente juicht initiatieven van inwoners dan ook van harte toe en wil deze ondersteunen. Dat eigen initiatief door inwoners vaak tot de mooiste resultaten leidt bewijst wel onderstaand filmpje.

 • Belastingtarieven 2019

  Op 20 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2019 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2019.

 • Blijf op de hoogte!

  Op onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws vindt u iedere week de gemeentelijke nieuwsberichten en officiële bekendmakingen. U kunt de gmeentepagina natuurlijk ook digitaal bekijken. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat de gemeente doet? Hieronder leest u waar u welke informatie snel en gemakkelijk kunt vinden. Zo zorgt u ervoor dat u niets mist. Dat is wel zo handig.

 • Energiecoöperaties Heumen zetten door in 2019

  Binnen de gemeente Heumen zijn twee burger-energiecoöperaties in oprichting, namelijk de Coöperatie Energiek Heumen en de Energie Coöperatie Heumen. Inwoners die geïnteresseerd zijn om bij te dragen of lid te worden, kunnen rechtstreeks contact opnemen met deze nieuwe organisaties voor meer informatie.

 • Verslag van vier keer Heumens Energiecircus

  De gemeente Heumen organiseerde in september en oktober 2018 vier bijeenkomsten rond grootschalige duurzame energieopwekking en de ruimtelijke impact daarvan. We reisden met de circustent van de organisatie Burgers Geven Energie naar alle dorpen van onze gemeente en nodigden alle inwoners uit om mee te denken. Centraal stonden vragen als: Hoe groot is onze Heumense energieopgave? Wat moeten we doen in en aan onze huizen en andere gebouwen om klimaatneutraal te worden? Waar is plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet volgens u?

 • Vervolgtraject Energiecircus Heumen

  Tijdens vier avonden in september en oktober bezochten veel inwoners van de gemeente Heumen het rondreizende Energiecircus. De gemeente had haar inwoners gevraagd om mee te denken over een duurzame toekomst, speciaal over duurzame energie.

 • Lintjes in 2018

  De jaarljkse Lintjesregen vond dit jaar plaats op donderdag 26 april ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. Daarbij zijn 8 onderscheidingen toegekend in onze gemeente. Maar ook buiten de traditionele Lintjesregen om worden lintjes uitgereikt, zoals bij de bijzondere gelegenheid van de heer van Eck en mevrouw Fogelberg.

 • Meerjarenbegroting 2019-2022

  Het college van de gemeente Heumen heeft de meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In de begroting is het beleid van de gemeente opgenomen zoals verwoord in het coalitieakkoord “Samen sterk en duurzaam”. Op dinsdag 6 november staat de begroting 2019 op de agenda van de gemeenteraad.

 • Praat en denk mee met de gemeenteraad

  De gemeenteraad wil u graag actief betrekken bij besluiten. Wilt u op de hoogte blijven van wat de gemeenteraad bespreekt? Installeer dan de app ‘Politiek Portaal’ op uw tablet.

 • Eigen geldplan maken met Startpunt Geldzaken

  Uw inkomsten en uitgaven eenvoudig online inzichtelijk krijgen? Via de site www.startpuntgeldzaken.nl/heumen kunt u gratis, anoniem en in eigen tempo een geldplan invullen. Dit plan kan helpen om uw geldzaken in balans te krijgen en te houden.

 • Sociale kaart: overzicht van organisaties en instellingen

  Heeft u vragen over wonen, werken, gezondheid, opvoeden en opgroeien, sport, activiteiten, mantelzorg of vrijwilligerswerk? Kijk op www.socialekaartheumen.nl en vindt de organisatie die u verder helpt!

 • Meld uw camera aan bij de politie

  Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u één of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

Archief

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden