Nieuwsberichten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Onderzoek milieurisico's door gebruik rubbergranulaat

  (18-10-2017)

  In het televisieprogramma Zembla van 11 oktober jl. is gesproken over de mogelijke milieurisico’s van het gebruik van rubbergranulaat.

 • Voorstelling over de wereld van de psychiatrie

  (16-10-2017)

  De gemeente Heumen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dat geldt ook voor mensen met psychische problemen. Wij vinden het belangrijk dat we met elkaar over dit onderwerp kunnen praten. Wij attenderen u daarom graag op de theatervoorstelling ‘De eenzame astronaut’ op woensdag 25 oktober in Multifunctioneel centrum Maldensteijn in Malden. Deze voorstelling is voor iedereen, inwoners en professionals, die een beeld willen krijgen over de wereld van de psychiatrie.

 • Ontwikkelingen Sportcentrum Malden

  (16-10-2017)

  Hieronder leest u hoe het staat met de ontwikkelingen van het nieuwe Sportcentrum Malden.

 • Terugblik op vrijwilligersbijeenkomst

  (16-10-2017)

  De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst op maandag 9 oktober stond ditmaal in het teken van hulp aan vluchtelingen met een verblijfsstatus. In Heumen willen we namelijk graag dat iedereen mee kan doen. Dat is niet vanzelfsprekend als je net in Nederland bent komen wonen. Er zijn veel vrijwilligers actief, die deze nieuwkomers daarbij op weg helpen en daar zijn we heel blij mee. De avond werd georganiseerd in samenwerking met Vluchtelingenwerk locatie Heumen en Taal- en cultuurcafé Heumen.

 • Werkconferentie kiest thema’s voor 2018

  (16-10-2017)

  Ruim 20 organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg kwamen 12 oktober bij elkaar om samen te spreken over betere ondersteuning voor kwetsbare inwoners van onze gemeente. Tijdens deze werkconferentie ‘Afstemming welzijn, wonen en zorg’ , die twee keer per jaar plaats vindt, kozen de deelnemers de thema’s om in 2018 gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

 • Hoe gaat het met het Multicourt Malden?

  (16-10-2017)

  In Malden is met veel plezier gebruik gemaakt van het Multicourt bij de Veldschuur. Door de bouw van het nieuwe sportcentrum en woningen op deze locatie is er geen ruimte meer voor het voetbal- en basketbalveld. De gemeente heeft haar inwoners daarom  de kans geboden het Multicourt een nieuwe plek te geven in hun buurt of wijk. Iedereen met een goed idee die zich samen met buurtgenoten wil inzetten voor het onderhoud en het beheer kon zich melden bij de gemeente.

 • De gemeente Heumen op landelijke televisie

  (16-10-2017)

  Wij werken als gemeente mee aan een item in het programma 'Woontips' van RTL4. RTL4 maakte hiervoor vorige week de opnames. De burgemeester kwam onder andere aan het woord over duurzaamheid en de onderlinge samenhang in onze gemeente. Eén van onze inwoners vertelde enthousiast over een project vanuit het initiatievenbeleid. Benieuwd naar het filmpje? Zaterdag 28 oktober van 16.00 tot 16.30 uur is de uitzending van Woontips. Op maandag 30 oktober wordt deze herhaald van 15.00 tot 15.30 uur.

 • Campagne ‘Daarom niet in het riool’!

  (16-10-2017)

  Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater wordt gezuiverd zodat het daarna weer terug kan in de natuur. U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool én een lagere belasting van het milieu door het riool alleen te gebruiken waarvoor het daadwerkelijk bedoeld is.

 • Doe mee aan de natuurwerkdag op 4 november!

  (16-10-2017)

  Zaterdag 4 november a.s. wordt de jaarlijkse Natuurwerkdag gehouden. Dit is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland. Ook in de gemeente Heumen kunt u meewerken aan het onderhoud van het landschap. Zoals het onderhoud aan hagen en bossingels of het plaggen van heide.  De locaties zijn in het Lierdal, het dassengebied in Heumen-Noord, op het scoutingterrein St. Walrick en in de Overasseltse vennen.

 • Beperkte bereikbaarheid gemeentehuis 17 t/m 23 oktober

  (15-10-2017)

  Vanwege werkzaamheden aan ons ICT-netwerk is het gemeentehuis van dinsdag 17 oktober tot en met maandag 23 oktober beperkt geopend en bereikbaar. In dit bericht leest u hier meer over.

 • Schrijf nu in voor de Beursvloer 2017

  (15-10-2017)

  Mankracht, materialen en kennis gaan met gesloten beurzen over en weer bij de jaarlijkse Beursvloer van Rijk van Nijmegen Uitdaging. Een evenement voor maatschappelijk betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de gemeenten Heumen, Berg en Dal, Beuningen, Nijmegen en Wijchen. Op maandag 6 november van 17.00 tot 18.30 uur bent u welkom bij NSG Groenewoud in Nijmegen.

 • Sociale kaart: overzicht van organisaties en instellingen

  (12-10-2017)

  Heeft u vragen over wonen, werken, gezondheid, opvoeden en opgroeien, sport, activiteiten, mantelzorg of vrijwilligerswerk? Kijk op www.socialekaartheumen.nl en vindt de organisatie die u verder helpt!

 • Wegens succes herhaald: gratis ééndaagse cursus Politiek Actief!

  (12-10-2017)

  Vanwege de vele aanmeldingen voor de meerdaagse cursus Politiek Actief organiseert de gemeente Heumen op zaterdag 18 november 2017 samen met de gemeente Mook en Middelaar een ééndaagse cursus Politiek Actief. Deze gratis cursus is voor iedereen die meer wil weten over het lokaal bestuur en eventueel zelf ook politiek actief wil worden. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Aanmelden kan tot 8 november.

 • Informatiebijeenkomsten herontwikkeling ‘Het Steenhuys’ en ‘De Horst’ Malden

  (09-10-2017)

  De gemeente heeft eind 2016 van Stichting Driestroom ‘Het Steenhuys’ in Malden aangekocht. Wij hebben laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit pand en deze locatie te benutten voor woningbouw en of dat ook haalbaar is. Tevens hebben wij – gekoppeld aan de herontwikkeling van Het Steenhuys – de herontwikkeling van de locatie van de woonvorm Malden aan de Horst onderzocht.  In dit bericht leest u over het onderzoek en de resultaten daarvan en nodigen wij u uit voor twee informatiebijeenkomsten over dit onderwerp.

 • Duurzame verlichting

  (09-10-2017)

  De gemeenteraad van de gemeente Heumen heeft gekozen voor de ‘ombouw naar duurzame verlichting in 10 jaar’. Uitgangspunten bij deze keuze zijn onder andere; veiligheid, energieverbruik, duurzaamheid, goed functioneren en kostenefficiëntie.

 • Vrijwilligerspolis ook voor Heumense mantelzorgers

  (09-10-2017)

  Gemeente Heumen heeft bij Vrijwilligersnet Nederland de Vrijwilligerspolis afgesloten. Dat is een pakket collectieve verzekeringen waarmee Heumense inwoners die vrijwilligerswerk doen, of als scholier een maatschappelijke stage, automatisch, gratis en goed verzekerd zijn tijdens hun inzet. Ook inwoners die mantelzorger zijn vallen onder deze verzekering, maar zij moeten daarvoor wel geregistreerd zijn bij Mantelzorg Heumen.

 • Jongeren overhandigen verslag ‘Ik heb wat te vertellen!’

  (09-10-2017)

  Super trots zijn Iris Exoo en Frederike van Kempen van jongerencentrum de SJeM. Op 2 oktober overhandigden zij  het verslag van het project ‘Ik heb wat te vertellen!’ aan wethouders Henk van den Berg en Ellen de Swart. Jongeren voelen zich niet altijd gehoord in ons huidige democratische systeem. Daarom zochten de jongeren tijdens dit project naar een nieuwe vorm van democratisch besturen.

 • Bijeenkomst werklandschap goed bezocht

  (09-10-2017)

  Wat een opkomst in Overasselt! Ruim 100 inwoners en andere geïnteresseerden waren bij de bijeenkomst op 4 oktober over het Werklandschap Overasselt. De plannen voor een uitbreiding van dit dorp met woningen, bedrijfskavels en detailhandel zijn klaar. Een mooi gebied dat ruimte biedt aan bedrijvigheid maar ook aan wonen, groen en recreatie. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in maart 2018.

 • Bladkorven

  (09-10-2017)

  De gemeente plaatst weer zo’n 35 bladkorven. Deze worden zoveel mogelijk op dezelfde locaties als vorig jaar geplaatst. Op de pagina Bladkorven kunt u de exacte locaties zien. In de bladkorven kunt u het bladafval van gemeentelijke bomen kwijt. De korven zijn niet bedoeld voor ander afval.

 • Controle hondenbelasting

  (09-10-2017)

  Als u één of meer honden heeft, moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Bij aanschaf van een hond moet u zelf binnen 14 dagen aangifte doen. Niet iedereen is hiervan op de hoogte, soms wordt het wel eens vergeten. Van 10 oktober tot eind december controleert de gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting.

 • Eenmalige subsidies 2016 Heumen

  (03-10-2017)

  De gemeente ontvangt elk jaar opnieuw van meerdere inwoners en organisaties een verzoek om een project of activiteit te subsidiëren. Alle projecten en activiteiten die in kalenderjaar 2016 een subsidie voor één tot maximaal vier jaar ontvangen hebben, zijn nu gebundeld in een overzicht. Bent u benieuwd naar welke dat zijn, neem dan een kijkje in het overzicht 'Eenmalige subsidies 2016 Heumen'.

 • Trots op onze gemeente!

  (02-10-2017)

  In het jaarlijks onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Elsevier Weekblad, komt de gemeente Heumen uit op een prachtige 17e plek. Voor het artikel ‘Waar is het goed wonen?’ werden de 388 gemeenten die Nederland telt beoordeeld op bijna honderd indicatoren. Waar is de beste mix van wonen, werken, winkelen, onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur, rust en ruimte? De gemeente Heumen scoort bijzonder hoog in het onderzoek!

 • Nieuwe initiatieven in de gemeente

  (02-10-2017)

  Wonen in een fijne buurt waar het goed leven is, dat willen we allemaal. Inwoners met goede ideeën om de leefbaarheid van hun buurt of dorp te verbeteren konden deze tot 1 oktober bij de gemeente indienen. 

 • Geen jodiumtabletten voor inwoners gemeente Heumen

  (02-10-2017)

  De Rijksoverheid verspreidt vanaf oktober jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 kilometer rond een kernreactor wonen. Gemeente Heumen valt buiten een straal van 100 kilometer van de dichtstbijzijnde kerncentrales Borssele en Doel (België). Daarom worden er in onze gemeente geen jodiumtabletten verspreid.

 • Wij ontmoeten elkaar!

  (02-10-2017)

  Voor de zomervakantie heb ik als nieuwe burgemeester tijdens negen kennismakingsbijeenkomsten op verschillende plekken in de gemeente, kennis gemaakt met vele inwoners uit onze gemeente. Naast de kennismaking hebben we gesproken over wat u en mij bezighoudt en opvalt.

 • Werkzaamheden snelfietsroute MaasWaalpad

  (02-10-2017)

  Vanaf 2 oktober – 22 oktober vinden er werkzaamheden door Gebr. Van Venrooij plaats voor de realisatie van het MaasWaalpad (snelfietsroute) op de Kuilseweg en Bosweg. Fietsers worden omgeleid. Aanwonenden en verenigingen kunnen hun perceel in deze periode bereiken.

 • Klimaatneutraal Heumen 2050

  (18-09-2017)

  De gemeente Heumen heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De gemeenteraad heeft heel bewust unaniem hiervoor gekozen. Om in 2050 geen negatieve bijdrage aan het klimaat te leveren, moet Heumen flinke stappen zetten en is een versnelling van energiebesparing en duurzame energieopwekking noodzakelijk. Hoe de gemeenteraad zich dat voorstelt, is begin 2017 vastgelegd in de "Routekaart klimaatneutraal Heumen 2050".

 • Nieuwe lindebomen in Maldensveld

  (14-09-2017)

  Tijdens de Boomfeestdag in maart 2017 heeft onder andere Scouting Malden samen met de gemeente 255 bomen geplant in Maldensveld. 50 bomen zijn per abuis op een verkeerd veldje terecht gekomen en zijn daarom verwijderd. De gemeente Heumen gaat nu samen met Scouting Malden ervoor zorgen dat de 50 lindebomen op de juiste plek komen.

 • Werkzaamheden Groesbeekseweg

  (14-08-2017)

  Van 21 augustus tot 1 november voert de firma Heijmans werkzaamheden uit aan de Groesbeekseweg. In onderstaand bericht leest u wat voor werkzaamheden dit zijn en hoe we ervoor zorgen dat u er zo min mogelijk last van heeft.

 • Meld uw camera aan bij de politie

  (31-07-2017)

  Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u één of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

 • Onderhoudswerkzaamheden door Gasunie

  (31-07-2017)

  Van 15 augustus tot en met 24 oktober worden er vervolgwerkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van het gasontvangstation in het park gelegen tussen de Merellaan, Groesbeekseweg en volkstuinvereniging ‘De Heikant’ in Malden.

 • Volg Heumen op Facebook en Twitter!

  (09-01-2017)

  Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, informatie over openingstijden en andere interessante onderwerpen. U kunt ook naar ons reageren.

 • Nieuwe dassenburcht eerste stap in realisatie Sportcentrum Malden

  (19-12-2016)

  De gemeente Heumen heeft stichting Das en Boom opdracht gegeven een kunstburcht aan te leggen aan de Bosweg in Malden (achterzijde van de Tennisvereniging in Malden). De aanleg van de burcht start in de loop van januari 2017. De burcht wordt het nieuwe thuis voor de das die sinds een aantal jaren naast de sporthal van De Velschuur woont. Eind 2017 wordt deze das gevangen en naar de nieuwe burcht verhuisd.

 • Subsidieregeling voor verwijderen van asbest in daken

  (08-02-2016)

  Wanneer u asbest in uw dak of daken heeft kunt u bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een tegemoetkoming krijgen bij het verwijderen van asbest.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden