Nieuwsberichten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Doe mee aan de natuurwerkdag op 3 november!

  Zaterdag 3 november wordt de jaarlijkse Natuurwerkdag gehouden. Dit is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland. Ook in de gemeente Heumen kunt u meewerken aan het onderhoud van het landschap. Zoals het onderhoud aan hagen en bossingels of het plaggen van heide. De locaties zijn in het Lierdal, het dassengebied in Heumen-Noord, op het scoutingterrein St. Walrick en in de Overasseltse vennen.

 • Nieuwbouw basisschool de Vuurvogel en ontwerp Kroonwijkplantsoen

  Aan de Gladiolenstraat/Chrysantstraat in Malden wordt het nieuwe schoolgebouw van basisschool de Vuurvogel gebouwd. Woensdag 3 oktober is er een informatiebijeenkomst waarin wij omwonenden en andere belangstellenden graag bijpraten over de nieuwbouw van de basisschool en het ontwerp van het Kroonwijkplantsoen.

 • Scholenbezoeken nieuwe ambtsketen

  In de afgelopen twee weken hebben burgemeester Mittendorff en kunstenares/edelsmid Charlotte Rombouts-Arends maar liefst 8 basisscholen bezocht in onze gemeente om de kinderen te vertellen over de nieuwe ambtsketen.

 • Zet uw mantelzorger in het zonnetje!

  Uw mantelzorger staat steeds voor u klaar. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar u weet dat dat natuurlijk niet zo is. Bent u inwoner van de gemeente Heumen en wilt u uw mantelzorger bedanken? Dan kunt u bij de gemeente Heumen nog tot 1 oktober een verzoek voor de mantelzorgwaardering indienen.

 • Politiek ver van uw bed? Geef u op als Gast van de Raad!

  Bent u benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? Geef u dan op als gast voor de raadsvergadering van 27 september.

 • 6 oktober: Appel oogstfeest in boomgaard Elshof

  Op zaterdag 6 oktober is het weer tijd voor de appeloogst in de Elshof boomgaard! Wilt u mee plukken? Kom dan van 10.30 tot 14.00 uur naar het mini-oogstfestival. Kinderen en volwassenen, iedereen is welkom. De toegang is gratis en u mag uw zelf geplukte fruit mee naar huis nemen.

 • Energiecircus Heumen: denk mee, praat mee, doe mee!

  Het klimaat verandert en dit vraagt onze gezamenlijke inzet. Wij nodigen alle  inwoners uit om mee te denken over een duurzame toekomst, speciaal over duurzame energie. We komen in september en oktober met een rondreizend energiecircus naar alle  dorpen van onze gemeente. Komt u ook?

 • Volta Limburg start met het zonnepanelenproject

  Het zonnepanelenproject gaat van start! Wethouder Leo Bosland en directeur van Volta Limburg, Marcel Michiels, tekenden hiervoor de samenwerkingsovereenkomst. Het zonnepanelenproject is een initiatief van de gemeente Heumen. Met dit project kunnen wij als gemeente onze inwoners tegen aantrekkelijke voorwaarden zonnepanelen aanbieden.

 • Burger Advies Raad zoekt leden!

  De Burger Advies Raad (BAR) behartigt de belangen van alle inwoners van de gemeente Heumen. De BAR  is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert over alle maatschappelijke taken op het gebied welzijn, wonen, zorg, werk en inkomen. De BAR is op zoek naar nieuwe leden. Meer hierover leest u in de onderstaande oproep van de BAR.

 • Werkzaamheden aan het riool

  In opdracht van de gemeente reinigt en inspecteert de firma Tolhuis uit Bakel een deel van het rioolstelsel in de gemeente Heumen. Met de informatie vanuit de inspectie, krijgen we inzicht in de staat van het rioolstelsel en kunnen we waar nodig maatregelen nemen. Voordat er geïnspecteerd kan worden, wordt het riool gereinigd.

 • Bent u ondernemer? Word ‘gastheer van het landschap’

  Het aantal toeristen in het Rijk van Nijmegen groeit. De prachtige natuur en het landschap dragen bij aan deze groei. Recreatie- en horecaondernemers in onze gemeente kunnen daar de vruchten van plukken. Een ondernemer die de bijzondere natuur in zijn eigen gebied goed kent, is een interessante gastheer of -vrouw. Ondernemers uit onze gemeente worden daarom uitgenodigd om dit najaar via IVN Rijk van Nijmegen het programma ‘Gastheer van het Landschap’ te volgen.

 • Munitax past beleidsregels aan

  Munitax is een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen. In 2010 is een samenwerkingsverband gestart op het gebied van gemeentelijke belastingen tussen de gemeenten Beuningen, Heumen en Wijchen. Door samen te werken zijn we minder kwetsbaar, besparen we kosten en bundelen we kennis. Inmiddels zijn ook de gemeenten Druten en Berg en Dal aangesloten.

 • Géén verspreiding asbestdeeltjes in horecaruimte en balletzaal van Sportcentrum De Veldschuur

  Naast het visuele onderzoek dat gedaan is naar de asbestdeeltjes is nu ook verder  onderzoek gedaan naar eventuele verspreiding van asbestdeeltjes in de horecaruimte, de balletzaal en de aangrenzende berging van de balletzaal van het sportcentrum. Dit onderzoek toont aan dat er géén verspreiding van asbestdeeltjes in de ruimten is aangetroffen.

 • Sportcentrum De veldschuur gedeeltelijk weer open na asbestvondst

  Vanaf donderdag 26 juli 12.00 uur kan het sportcentrum De Veldschuur in Malden gedeeltelijk weer gebruikt worden. De gemeente heeft op basis van de onderzoeksresultaten besloten de sluiting gedeeltelijk op te heffen.

 • Sportcentrum De veldschuur Malden gesloten na vondst asbest

  De gemeente heeft het Sportcentrum De Veldschuur in Malden op maandagavond 23 juli gesloten nadat er asbest is aangetroffen. De sluiting is preventief. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat er precies aan de hand is.

 • Update: sportcentrum De veldschuur Malden blijft nog gesloten

  Het sportcentrum De Veldschuur in Malden, dat op maandagavond 23 juli werd gesloten nadat er asbest werd aangetroffen, blijft in ieder geval nog dicht tot en met woensdag 25 juli in verband met uitgebreider onderzoek

 • Extra alert in deze droge tijd

  Door de aanhoudende warmte en droogte is er een grotere kans op brand in de natuur. Ook is het belangrijk dat we extra goed voor onszelf en onze (huis)dieren zorgen en dat we zorgvuldig omgaan met water.

 • Nieuwe mijlpaal: Sportcentrum Malden gaat de lucht in!

  Woensdag 18 en donderdag 19 juli werden de eerste wanden geplaatst van Sportcentrum Malden. Steeds beter wordt zichtbaar hoe het nieuwe Sportcentrum eruit komt te zien. Op de website www.sportcentrummalden.nl kunt u meer foto’s bekijken en de planning van dit nieuwbouwproject. 

 • Veteranendag in de gemeente Heumen

  Vrijdag 22 juni heeft burgemeester Mittendorff veteranen uit de gemeente Heumen in het zonnetje gezet om ze te eren en te bedanken voor hun inzet, in dienst van de vrede.

 • Eigen geldplan maken met Startpunt Geldzaken

  Uw inkomsten en uitgaven eenvoudig online inzichtelijk krijgen? Via de site www.startpuntgeldzaken.nl/heumen kunt u gratis, anoniem en in eigen tempo een geldplan invullen. Dit plan kan helpen om uw geldzaken in balans te krijgen en te houden.

 • Politiek ver van uw bed? Geef u op als Gast van de Raad!

  Op 21 maart koos u een nieuwe gemeenteraad. Zij vertegenwoordigen u tot 2022. Bent u als inwoner van de gemeente Heumen of andere belangstellende benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? Geef u dan op als gast voor de raadsvergadering van 31 mei.  

 • 26 april: presentatie coalitieakkoord en installatie wethouders

  CDA, D66, GroenLinks en VVD hebben overeenstemming bereikt over een programma voor de komende coalitie in de gemeente Heumen. Tijdens een openbare raadsvergadering op donderdag 26 april wordt het coalitieakkoord door de raad besproken en worden de nieuwe wethouders door de gemeenteraad benoemd en geïnstalleerd. Deze vergadering is openbaar, u bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

 • 21 april: presentatie voorlopig coalitieakkoord gemeente Heumen

  De partijen die onderhandelen over de nieuwe coalitie (VVD, CDA, GroenLinks en D66) willen graag het voorlopig coalitieakkoord presenteren aan inwoners en organisaties. Heeft u ideeën over hoe het nóg beter kan of andere suggesties voor de toekomst van onze gemeente? Kom dan op zaterdag 21 april van 13.30 tot 16.00 uur naar het Verenigingsgebouw in Overasselt. Iedereen is van harte welkom.

 • Nieuwe gemeenteraad Heumen geïnstalleerd

  Donderdagavond 29 maart is in de Raadzaal van het gemeentehuis de nieuwe gemeenteraad van Heumen geïnstalleerd. 7 nieuwe raadsleden en 10 leden van de 'oude raad' werden geïnstalleerd. Zij zullen de inwoners van Heumen tot 2022 vertegenwoordigen in de Heumense gemeenteraad.

 • Beoogde coalitie gemeente Heumen bekend

  Op woensdagavond 28 maart hebben de zes politieke partijen de eerste fase van de onderhandelingen afgerond. Hieruit is naar voren gekomen dat VVD, CDA, GroenLinks en D66 gaan proberen een coalitie te vormen voor de komende vier jaar.

 • Wat gebeurt er na het stemmen?

  De stemmen zijn geteld en de uitslag is officieel vastgesteld. Maar wat gebeurt er na de gemeenteraadsverkiezingen? Dat leest u in dit bericht hieronder.

 • College blikt terug op bestuursperiode

  Op 21 maart mocht u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee komt er een einde aan de bestuursperiode van het huidige college. In Topic blikken de collegeleden terug op wat er in de afgelopen vier jaar zoal tot stand is gebracht, voor en met inwoners en andere betrokkenen.

 • Uitslag raadgevend referendum

  Op woensdag 21 maart vond ook het raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). De uitslag is bekend. Het merendeel van de kiezers in Heumen stemt voor de zogenoemde Sleepwet.

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

  De stemmen zijn geteld. Democraten Gemeente Heumen (DGH) is als grootste partij uit de bus gekomen. Vrijdag 23 maart is in een openbare zitting van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling gemeenteraad Heumen vastgesteld. U vindt alle uitslagen hieronder.

 • Stap dichterbij Zonnepanelentraject

  De commissies Grondgebied en Financiën spraken gisteren (9 januari) samen  over het gemeentelijke zonnepanelenproject. Ze waren positief over dit project waarbij zonnepanelen bereikbaar zijn voor iedereen in de gemeente Heumen.

 • Integraal huisvestingsplan 2017 – 2032

  De gemeente Heumen werkte afgelopen maanden samen met de schoolbesturen Conexus en SPO Condor aan een integraal huisvestingsplan voor alle scholen in de gemeente Heumen. In dit plan spreken de partijen de ambitie uit om toekomstbestendige, kwalitatief goede onderwijshuisvesting te realiseren voor de Regenboog, Komeet, Zilverberg, St. Joris, Tandem, Vuurvogel en de Tovercirkel. Duurzaamheid staat hierbij voorop. Prioriteit wordt gegeven aan onderwijshuisvesting in Malden-Oost.

 • Woonvisie ‘Prettig wonen in een groene en landelijke gemeente’ klaar

  In de woonvisie worden de doelstellingen op het gebied van wonen beschreven. De woonvisie is in opdracht van de gemeente Heumen en woningcorporatie Oosterpoort tot stand gekomen. Donderdag 14 december wordt het stuk behandeld in de raad.

 • Sociale kaart: overzicht van organisaties en instellingen

  Heeft u vragen over wonen, werken, gezondheid, opvoeden en opgroeien, sport, activiteiten, mantelzorg of vrijwilligerswerk? Kijk op www.socialekaartheumen.nl en vindt de organisatie die u verder helpt!

 • Klimaatneutraal Heumen 2050

  De gemeente Heumen heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De gemeenteraad heeft heel bewust unaniem hiervoor gekozen. Om in 2050 geen negatieve bijdrage aan het klimaat te leveren, moet Heumen flinke stappen zetten en is een versnelling van energiebesparing en duurzame energieopwekking noodzakelijk. Hoe de gemeenteraad zich dat voorstelt, is begin 2017 vastgelegd in de "Routekaart klimaatneutraal Heumen 2050".

 • Meld uw camera aan bij de politie

  Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u één of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

 • Volg Heumen op Facebook en Twitter!

  Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, informatie over openingstijden en andere interessante onderwerpen. U kunt ook naar ons reageren.

Archief

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden