Nieuwsberichten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Boomfeestdag 2019 ‘Ieder kind een boom’

  Ook dit jaar deden weer meer dan 200 kinderen uit onze gemeente mee met de Boomfeestdag. De gemeente Heumen doet dit met als doel kinderen van de basisschool meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Daarbij is het streven om elk kind in zijn of haar basisschooltijd minimaal één eigen boom te laten planten.

 • Update Sportcentrum Malden

  De werkzaamheden in en om het nieuwe en zeer duurzame sportcentrum zijn in volle gang!  De bouw van het sportcentrum verloopt volgens planning maar er is nog geen zekerheid over de uiteindelijke opleverdatum. Wij informeren via dit nieuwsbericht over de voortgang.

 • Bedankje voor scheiden groente-, fruit- en tuinafval

  Onze gemeente, de Afvalenergiecentrale (ARN) en Dar bedanken u ook dit jaar voor het scheiden van uw groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Als dank hiervoor kunt u op zaterdag 30 maart (Landelijke Compostdag) van 9.00 tot 13.00 uur bij de ARN in Weurt losse compost krijgen.

 • Extra informatiebijeenkomst Ruimtelijke Visie Duurzame Energie

  Afgelopen najaar en in februari heeft de gemeente Heumen verschillende bijeenkomsten georganiseerd om met inwoners te komen tot een Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie. Omdat we ondanks grote inspanningen niet iedereen hebben weten te bereiken, vindt op donderdag 4 april een extra informatieavond plaats.

 • Informatieavond project Afkoppelen Oude Boterdijk en Maasstraat

  Van 8 april tot 29 mei vinden er in de Oude Boterdijk en Maasstraat in Heumen werkzaamheden aan de riolering plaats. Van Kesteren Aannemingsbedrijf uit Groesbeek gaat de werkzaamheden uitvoeren. Tijdens een informatiebijeenkomst op 27 maart zal Van Kesteren uitleg geven over de planning en fasering van de werkzaamheden en noodzakelijke verkeersmaatregelen.

 • (Nieuw)bouwplannen in de gemeente Heumen

  Gemeente Heumen is in ontwikkeling. Op verschillende locaties wordt gebouwd of zijn er plannen om te bouwen. In dit bericht leest u over een aantal projecten. Maar er zijn er meer. Ga voor een actueel overzicht van alle (nieuw)bouwplannen in onze gemeente naar onze website: www.heumen.nl/bouwplannen

 • NLdoet: wethouders in actie bij Malderburch

  In het kader van de nationale actie NLdoet heeft een aantal vrijwilligers (medewerkers van Van Kessel Groep) samen met de wethouders René Waas en Leo Bosland de handen uit de mouwen gestoken bij het opnieuw beplanten van de terrastuin van zorgcentrum Malderburch.

 • Eerste zonnepanelen in dorp Heumen

  Na Malden, Nederasselt en Overasselt was op donderdag 7 maart Heumen aan de beurt. Aan de Keltenstraat werden bij de familie Kelder de eerste zonnepanelen in het kader van het gemeentelijk project geplaatst. Raadslid Theo Noy overhandigde de bewoners namens de gemeente een mooie bos bloemen om ze te feliciteren met dit heuglijke feit. 

 • Wegafsluitingen door aanleg van dassentunnels

  Tussen 25 maart en 14 april worden enkele dassenvoorzieningen aan de Westerkanaaldijk én een dassentunnel aan de Hatertseweg aangelegd. Hierdoor zijn deze wegen (gedeeltelijk) voor een aantal dagen afgesloten. In dit bericht leest u hier meer over.

 • Energie in het dorp

  Als huiseigenaar wilt u graag prettig en energiezuinig wonen. Bijvoorbeeld door uw huis goed te isoleren. Of door zonnepanelen of een warmtepomp te plaatsen. Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee. De gemeente Heumen wil woningeigenaren helpen om hun huis energiezuiniger te maken en om zelf duurzame energie op te wekken. Daarom organiseert de gemeente in 2019 in elke wijk en in elk dorp een info-avond over ‘Energie in het Dorp’. 

 • Uitslag verkiezing Provinciale Staten 2019

  De stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen zijn geteld. De VVD is als grootste partij uit de bus gekomen. In dit bericht vindt u de voorlopige uitslag voor Heumen.

 • Uitslag verkiezing Waterschap 2019

  De stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland zijn bekend. Water Natuurlijk is in Heumen de grootste partij. Hieronder ziet u de voorlopige uitslag voor de Waterschapsverkiezing in Heumen.

 • Voorkom heling: weet wat u koopt

  Misschien hebt u ook weleens iets gekocht voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn? De aankoop van dit soort spullen lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Er bestaat echter een kans dat u een product koopt dat van diefstal afkomstig is. Het kopen en verkopen van goederen die gestolen zijn, noemen we heling. In dit bericht leest u wat u kunt doen om heling te voorkomen.

 • Modder op de weg? Gas los!

  Ploegen, bemesten, zaaien, maaien: landbouwers zijn deze weken druk aan het werk op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied soms modder op de weg. Vooral in combinatie met een regenbui leidt dit tot een glad wegdek. Wat doet u als u als motorrijder of automobilist op een modderige weg belandt?

 • Inleveren (frituur)vet

  Van gebruikt frituurvet en bakolie kan biobrandstof worden gemaakt. Doe uw gebruikte vet in een plastic fles, sluit deze goed af en lever ‘m in. Zo draagt u bij aan een groene samenleving. Binnen onze gemeente kunt u uw (frituur)vet op de volgende plaatsen inleveren.

 • Volg Heumen op Facebook en Twitter!

  Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, informatie over aangepaste openingstijden en andere interessante onderwerpen. U kunt ook naar ons reageren.

 • Reconstructie N324, wegafsluitingen bij Grave

  De provincie voert een reconstructie uit aan de N324. Het traject loopt van knooppunt Paalgraven bij ecoduct Maashorst tot aan de brug over de Maas bij Grave. Inmiddels zijn de werkzaamheden gevorderd tot in de gemeente Grave. Om het werk veilig en goed uit te kunnen voeren, zullen er in de komende periode wegafsluitingen plaatsvinden.

 • Fietsen in onze gemeente

  Wij willen dat de dorpen en voorzieningen in onze gemeente goed bereikbaar zijn en blijven voor al het verkeer. In het bijzonder voor de fiets. Ook willen wij het fietsverkeer maximaal stimuleren. De bereikbaarheid en veiligheid voor het langzame verkeer staat voorop! Daarom maakten wij een fietsplan. Vanuit dit fietsplan werden afgelopen jaren al verschillende maatregelen uitgevoerd. In 2019 gaan we hiermee verder. Benieuwd naar welke maatregelen gepland staan in 2019? Ga dan naar www.heumen.nl/fietsen.

 • Het Gemeente Nieuws niet ontvangen?

  Sinds dit jaar staat onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws. Hét Gemeente Nieuws verschijnt ieder weekend in uw brievenbus. De krant wordt bezorgd bij alle huishoudens in de gemeente Heumen zonder nee/nee sticker. Hierbij kan altijd iets fout gaan. Heeft u Hét Gemeente Nieuws niet ontvangen? Neem dan contact op met de verspreider. Alleen dan kan uw bezorgklacht opgelost worden. 

 • Felicitaties voor eerste zonnepanelen in Overasselt

  Ook in Overasselt zijn in het kader van het zonnepanelenproject de eerste panelen geplaatst. Dan zijn felicitaties uiteraard op zijn plaats. Wethouder Leo Bosland overhandigt een bos bloemen aan bewoonster Carolien Kroes.

 • Meld signalen van ondermijnende criminaliteit

  Ondermijnende criminaliteit komt steeds vaker voor. Ook u kunt daar bewust of onbewust mee in aanraking komen. Criminelen hebben namelijk andere mensen nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Zij verdienen veel geld op een oneerlijke manier. De samenleving wordt hierdoor verzwakt. Als inwoner voelt u zich daardoor niet veilig meer.  Bij de aanpak hiervan is ook uw hulp heel hard nodig. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd.

 • Waar komen de windmolens?

  Een energielandschap tussen de A73 en het Maas-Waalkanaal waar windmolens en zonnepanelen gecombineerd worden met natuur, landschap, recreatie en educatie. Dat is de belangrijkste uitkomst van alle gespreksrondes die eerder zijn gevoerd in de Energiecircussen en nu te vinden is in de conceptversie van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie gemeente Heumen. Dit document is te vinden op onze website: www.heumen.nl/energievisie.

 • Op weg naar een Ruimtelijke visie Duurzame energie

  De gemeente werkt aan een Ruimtelijke visie Duurzame energie. In die visie wordt aangegeven waar de realisatie van duurzame energieopwekking (zoals windmolens en zonnevelden) in het buitengebied een plek kan krijgen en onder welke voorwaarden. De visie is geschreven op basis van de ideeën van inwoners die zijn verzameld tijdens het Energiecircus Heumen in september en oktober 2018. 

 • Filmpje inwonersinitiatieven

  Wonen in een buurt waar het goed leven is? Dat willen we toch allemaal? De gemeente juicht initiatieven van inwoners dan ook van harte toe en wil deze ondersteunen. Dat eigen initiatief door inwoners vaak tot de mooiste resultaten leidt bewijst wel onderstaand filmpje.

 • Belastingtarieven 2019

  Op 20 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2019 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2019.

 • Blijf op de hoogte!

  Op onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws vindt u iedere week de gemeentelijke nieuwsberichten en officiële bekendmakingen. U kunt de gmeentepagina natuurlijk ook digitaal bekijken. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat de gemeente doet? Hieronder leest u waar u welke informatie snel en gemakkelijk kunt vinden. Zo zorgt u ervoor dat u niets mist. Dat is wel zo handig.

 • Energiecoöperaties Heumen zetten door in 2019

  Binnen de gemeente Heumen zijn twee burger-energiecoöperaties in oprichting, namelijk de Coöperatie Energiek Heumen en de Energie Coöperatie Heumen. Inwoners die geïnteresseerd zijn om bij te dragen of lid te worden, kunnen rechtstreeks contact opnemen met deze nieuwe organisaties voor meer informatie.

 • Verslag van vier keer Heumens Energiecircus

  De gemeente Heumen organiseerde in september en oktober 2018 vier bijeenkomsten rond grootschalige duurzame energieopwekking en de ruimtelijke impact daarvan. We reisden met de circustent van de organisatie Burgers Geven Energie naar alle dorpen van onze gemeente en nodigden alle inwoners uit om mee te denken. Centraal stonden vragen als: Hoe groot is onze Heumense energieopgave? Wat moeten we doen in en aan onze huizen en andere gebouwen om klimaatneutraal te worden? Waar is plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet volgens u?

 • Vervolgtraject Energiecircus Heumen

  Tijdens vier avonden in september en oktober bezochten veel inwoners van de gemeente Heumen het rondreizende Energiecircus. De gemeente had haar inwoners gevraagd om mee te denken over een duurzame toekomst, speciaal over duurzame energie.

 • Lintjes in 2018

  De jaarljkse Lintjesregen vond dit jaar plaats op donderdag 26 april ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. Daarbij zijn 8 onderscheidingen toegekend in onze gemeente. Maar ook buiten de traditionele Lintjesregen om worden lintjes uitgereikt, zoals bij de bijzondere gelegenheid van de heer van Eck en mevrouw Fogelberg.

 • Meerjarenbegroting 2019-2022

  Het college van de gemeente Heumen heeft de meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In de begroting is het beleid van de gemeente opgenomen zoals verwoord in het coalitieakkoord “Samen sterk en duurzaam”. Op dinsdag 6 november staat de begroting 2019 op de agenda van de gemeenteraad.

 • Praat en denk mee met de gemeenteraad

  De gemeenteraad wil u graag actief betrekken bij besluiten. Wilt u op de hoogte blijven van wat de gemeenteraad bespreekt? Installeer dan de app ‘Politiek Portaal’ op uw tablet.

 • Eigen geldplan maken met Startpunt Geldzaken

  Uw inkomsten en uitgaven eenvoudig online inzichtelijk krijgen? Via de site www.startpuntgeldzaken.nl/heumen kunt u gratis, anoniem en in eigen tempo een geldplan invullen. Dit plan kan helpen om uw geldzaken in balans te krijgen en te houden.

 • Sociale kaart: overzicht van organisaties en instellingen

  Heeft u vragen over wonen, werken, gezondheid, opvoeden en opgroeien, sport, activiteiten, mantelzorg of vrijwilligerswerk? Kijk op www.socialekaartheumen.nl en vindt de organisatie die u verder helpt!

 • Meld uw camera aan bij de politie

  Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u één of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

Archief

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden