Nieuwsberichten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Politiek ver van uw bed? Geef u op als Gast van de Raad!

  (15-05-2018)

  Op 21 maart koos u een nieuwe gemeenteraad. Zij vertegenwoordigen u tot 2022. Bent u als inwoner van de gemeente Heumen of andere belangstellende benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? Geef u dan op als gast voor de raadsvergadering van 31 mei.  

 • Win mooie prijzen met uw foto voor de gemeentegids

  (15-05-2018)

  Voor de nieuwe gemeentegids die in het najaar verschijnt organiseert de gemeente Heumen samen met uitgever Akse Media een fotowedstrijd. De beste foto wordt geplaatst op de cover van de gemeentegids en er zijn mooie prijzen te winnen!

 • Nieuwe vrijwilligers welkom!

  (15-05-2018)

  Zin in een nieuwe uitdaging? Vrijwilligerswerk biedt veel kansen, zoals nieuwe mensen leren kennen en iets nieuws leren. Word vrijwilliger! Als vrijwilliger kunt u veel betekenen voor andere mensen. In de digitale vacaturebank staan veel lokale vrijwilligersvacatures om uit te kiezen.

 • Voortgang Sportcentrum Malden

  (01-05-2018)

  De werkzaamheden voor het nieuwe Sportcentrum zijn in volle gang, echter nemen de werkzaamheden op dit moment wat meer tijd in beslag dan verwacht. Daarom wordt er de komende vier á vijf weekenden ook op de zaterdagen gewerkt op het terrein van het nieuwe Sportcentrum. U ondervindt hiervan geen hinder maar u ziet wel mensen aan het werk op de zaterdagen.

 • 26 april: presentatie coalitieakkoord en installatie wethouders

  (24-04-2018)

  CDA, D66, GroenLinks en VVD hebben overeenstemming bereikt over een programma voor de komende coalitie in de gemeente Heumen. Tijdens een openbare raadsvergadering op donderdag 26 april wordt het coalitieakkoord door de raad besproken en worden de nieuwe wethouders door de gemeenteraad benoemd en geïnstalleerd. Deze vergadering is openbaar, u bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

 • Gewijzigde openingstijden op 26 april

  (19-04-2018)

  Donderdag 26 april is het gemeentehuis vanwege een personeelsbijeenkomst gesloten van 8.45 uur – 10.15 uur. De spreekuren die op dat tijdstip zouden plaatsvinden, worden als volgt aangepast.

 • 21 april: presentatie voorlopig coalitieakkoord gemeente Heumen

  (12-04-2018)

  De partijen die onderhandelen over de nieuwe coalitie (VVD, CDA, GroenLinks en D66) willen graag het voorlopig coalitieakkoord presenteren aan inwoners en organisaties. Heeft u ideeën over hoe het nóg beter kan of andere suggesties voor de toekomst van onze gemeente? Kom dan op zaterdag 21 april van 13.30 tot 16.00 uur naar het Verenigingsgebouw in Overasselt. Iedereen is van harte welkom.

 • Nieuwe gemeenteraad Heumen geïnstalleerd

  (29-03-2018)

  Donderdagavond 29 maart is in de Raadzaal van het gemeentehuis de nieuwe gemeenteraad van Heumen geïnstalleerd. 7 nieuwe raadsleden en 10 leden van de 'oude raad' werden geïnstalleerd. Zij zullen de inwoners van Heumen tot 2022 vertegenwoordigen in de Heumense gemeenteraad.

 • Beoogde coalitie gemeente Heumen bekend

  (28-03-2018)

  Op woensdagavond 28 maart hebben de zes politieke partijen de eerste fase van de onderhandelingen afgerond. Hieruit is naar voren gekomen dat VVD, CDA, GroenLinks en D66 gaan proberen een coalitie te vormen voor de komende vier jaar.

 • Wat gebeurt er na het stemmen?

  (23-03-2018)

  De stemmen zijn geteld en de uitslag is officieel vastgesteld. Maar wat gebeurt er na de gemeenteraadsverkiezingen? Dat leest u in dit bericht hieronder.

 • College blikt terug op bestuursperiode

  (22-03-2018)

  Op 21 maart mocht u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee komt er een einde aan de bestuursperiode van het huidige college. In Topic blikken de collegeleden terug op wat er in de afgelopen vier jaar zoal tot stand is gebracht, voor en met inwoners en andere betrokkenen.

 • Uitslag raadgevend referendum

  (21-03-2018)

  Op woensdag 21 maart vond ook het raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). De uitslag is bekend. Het merendeel van de kiezers in Heumen stemt voor de zogenoemde Sleepwet.

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

  (21-03-2018)

  De stemmen zijn geteld. Democraten Gemeente Heumen (DGH) is als grootste partij uit de bus gekomen. Vrijdag 23 maart is in een openbare zitting van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling gemeenteraad Heumen vastgesteld. U vindt alle uitslagen hieronder.

 • Frank de Wildt Vrijwilliger van het Jaar 2017

  (11-01-2018)

  Tijdens het Nieuwjaarsfeest van de gemeente Heumen werd Frank de Wildt uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar. Frank zet zich in voor het Dorpshuis Ons Huis in Nederasselt, sportvereniging Diosa en is actief lid bij carnavalsvereniging de Wielwaoiers. Hij ontving onder andere een cheque van € 500, te besteden aan een lokaal maatschappelijk doel naar keuze.

 • Stap dichterbij Zonnepanelentraject

  (10-01-2018)

  De commissies Grondgebied en Financiën spraken gisteren (9 januari) samen  over het gemeentelijke zonnepanelenproject. Ze waren positief over dit project waarbij zonnepanelen bereikbaar zijn voor iedereen in de gemeente Heumen.

 • Integraal huisvestingsplan 2017 – 2032

  (22-12-2017)

  De gemeente Heumen werkte afgelopen maanden samen met de schoolbesturen Conexus en SPO Condor aan een integraal huisvestingsplan voor alle scholen in de gemeente Heumen. In dit plan spreken de partijen de ambitie uit om toekomstbestendige, kwalitatief goede onderwijshuisvesting te realiseren voor de Regenboog, Komeet, Zilverberg, St. Joris, Tandem, Vuurvogel en de Tovercirkel. Duurzaamheid staat hierbij voorop. Prioriteit wordt gegeven aan onderwijshuisvesting in Malden-Oost.

 • Gemeente klaar voor bestrijden gladheid

  (11-12-2017)

  De winter komt eraan en als de weersvoorspellingen aangeven dat het glad wordt gaat de gemeente Heumen zo snel mogelijk strooien. We strooien op de hoofdwegen, fietspaden, schoolroutes en ontsluitingswegen. Ook worden openbare gebouwen zoals het gemeentehuis toegankelijk gehouden. In dit bericht geven wij u extra informatie over het strooien en wat u zelf kunt doen aan de gladheid.

 • Woonvisie ‘Prettig wonen in een groene en landelijke gemeente’ klaar

  (11-12-2017)

  In de woonvisie worden de doelstellingen op het gebied van wonen beschreven. De woonvisie is in opdracht van de gemeente Heumen en woningcorporatie Oosterpoort tot stand gekomen. Donderdag 14 december wordt het stuk behandeld in de raad.

 • Herinrichting pleintje aan Rozenstraat

  (06-12-2017)

  Maandagavond 30 november hebben bewoners uit de omgeving van het pleintje aan de Rozenstraat in Malden met medewerkers van de gemeente gesproken over de voorgenomen herinrichting van dit plein. Hieronder treft u het verslag van die avond en de aangepaste definitieve tekening.

 • Wat is uw informatiebehoefte?

  (29-11-2017)

  Als gemeente communiceren wij over veel verschillende onderwerpen, op allerlei manieren. We willen graag van u weten wat u daarvan vindt. Over welke onderwerpen wilt u meer weten? Bezoekt u vaak onze website? Of leest u de informatie liever op de gemeentepagina in VIA Heumen? Wat gaat er goed en wat kan beter?

 • Sociale kaart: overzicht van organisaties en instellingen

  (12-10-2017)

  Heeft u vragen over wonen, werken, gezondheid, opvoeden en opgroeien, sport, activiteiten, mantelzorg of vrijwilligerswerk? Kijk op www.socialekaartheumen.nl en vindt de organisatie die u verder helpt!

 • Klimaatneutraal Heumen 2050

  (18-09-2017)

  De gemeente Heumen heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De gemeenteraad heeft heel bewust unaniem hiervoor gekozen. Om in 2050 geen negatieve bijdrage aan het klimaat te leveren, moet Heumen flinke stappen zetten en is een versnelling van energiebesparing en duurzame energieopwekking noodzakelijk. Hoe de gemeenteraad zich dat voorstelt, is begin 2017 vastgelegd in de "Routekaart klimaatneutraal Heumen 2050".

 • Meld uw camera aan bij de politie

  (31-07-2017)

  Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u één of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

 • Volg Heumen op Facebook en Twitter!

  (09-01-2017)

  Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, informatie over openingstijden en andere interessante onderwerpen. U kunt ook naar ons reageren.

 • Subsidieregeling voor verwijderen van asbest in daken

  (08-02-2016)

  Wanneer u asbest in uw dak of daken heeft kunt u bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een tegemoetkoming krijgen bij het verwijderen van asbest.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden