Nieuwsberichten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Judozaal Sportcentrum De Veldschuur wordt preventief gesloten

  Afgelopen zomer zijn enkele ruimtes van De Veldschuur enige tijd gesloten geweest nadat er bij de voorbereiding van de sloop asbest werd aangetroffen. Onderzoek wees vervolgens uit dat gebruikers van De Veldschuur geen gezondheidsrisico’s hebben gelopen. Ook recent vervolgonderzoek toont aan dat er geen actuele gezondheidsrisico’s zijn. Om het zekere voor het onzekere te nemen heeft de gemeente in overleg met Laco besloten om toch de judozaal te sluiten.

 • Waar komen de windmolens?

  Het klimaat verandert en dit vraagt onze gezamenlijke inzet om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Op maandagavond 4 februari organiseert de gemeente Heumen een bijeenkomst over de eerste versie van haar plannen: de Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie. U bent van harte welkom om mee te praten!

 • Plaatsing zonnepanelen komt op stoom!

  Het zonnepanelenproject gaat in 2019 een volgende fase in. De komende weken worden op meer dan 100 woningen zonnepanelen geplaatst. De medewerkers van Volta Solar zijn actief in alle wijken en dorpen binnen onze gemeente. Volta Solar is de partner waar de gemeente mee samenwerkt. Met dit project kunnen wij als gemeente onze inwoners tegen aantrekkelijke voorwaarden zonnepanelen aanbieden.

 • Op weg naar een Ruimtelijke visie Duurzame energie

  De gemeente werkt aan een Ruimtelijke visie Duurzame energie. In die visie wordt aangegeven waar de realisatie van duurzame energieopwekking (zoals windmolens en zonnevelden) in het buitengebied een plek kan krijgen en onder welke voorwaarden. De visie is geschreven op basis van de ideeën van inwoners die zijn verzameld tijdens het Energiecircus Heumen in september en oktober 2018. 

 • Filmpje inwonersinitiatieven

  Wonen in een fijne buurt waar het goed leven is, dat willen we toch allemaal? Niet alleen vanuit het gemeentehuis worden zaken geregeld en kansen waargemaakt. Wij zijn juist zo blij met ideeën vanuit onze inwoners zelf. Zij bedenken dingen en voeren deze vaak ook nog uit. De gemeente juicht deze buurtinitiatieven van harte toe en wil deze ondersteunen. Voor het Nieuwjaarsfeest maakten we een filmpje over inwonersinitiatieven.

 • Word vrijwilliger bij de brandweer Malden!

  Brandweer Malden is op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers. Woont of werkt u overdag in Malden, heeft u hart voor uw medeburger en zin in een spannende nieuwe uitdaging? Dan is Post Malden op zoek naar u!

 • Strooien bij gladheid

  Als de weersvoorspellingen aangeven dat het glad wordt gaan wij zo snel mogelijk op gladheid controleren en indien nodig ook strooien. We strooien dan op de hoofdwegen, fietspaden, schoolroutes en ontsluitingswegen. Ook worden openbare gebouwen zoals het gemeentehuis toegankelijk gehouden. 

 • Extra geld om meer kinderen mee te laten doen

  Geen geld om je kind aan te laten sluiten bij een sportvereniging of een fiets of computer voor school aan te schaffen? Hiervoor bestaan speciale regelingen. Per 1 januari 2019 komen meer kinderen in de gemeente Heumen hiervoor in aanmerking.

 • Doe mee aan de cursus hoogstamfruit Heumen

  Wilt u meer weten over het onderhoud van hoogstamfruitbomen? Op dinsdag 22 januari 2019 organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) van 19.30 tot 22:00 uur in het Verenigingsgebouw Overasselt aan de Willem Alexanderstraat 1 in Overasselt een cursus gericht op hoogstamfruit. 

 • Douchen op zonne-energie

  Na de renovatie van de speelvelden in 2014 zijn twee jaar later de gebouwen van voetbalvereniging SV Juliana’31 aan de beurt. “We hebben gekozen om te investeren in de toekomst,” vertellen voorzitter Carla Goossens en verenigingsmanager Henry Jansen. “Alle maatregelen zijn gericht op het terugdringen van het energieverbruik. Dat is goed voor onze exploitatie én voor het milieu.”

 • De Burgeradviesraad presenteert zich

  Onze gemeente kent een Burgeradviesraad (BAR). De BAR adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van sociale wet- en regelgeving op het gebied van wonen, werk, welzijn, zorg en inkomen. Afgelopen najaar kreeg de BAR drie nieuwe leden. In november 2018 vergaderde de BAR voor de 113e keer. Tijd om uitgebreider stil te staan bij wat de Burgeradviesraad voor de inwoners van Heumen betekent. 

 • Belastingtarieven 2019

  Op 20 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2019 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2019.

 • Blijf ook in 2019 op de hoogte!

  Sinds deze maand verschijnt onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws, Op deze pagina vindt u het komende jaar iedere week de gemeentelijke nieuwsberichten en officiële bekendmakingen. U kunt de gmeentepagina natuurlijk ook digitaal bekijken. Wilt u ook in 2019 op de hoogte blijven van wat de gemeente doet? Hieronder leest u waar u welke informatie snel en gemakkelijk kunt vinden. Zo zorgt u ervoor dat u niets mist. Dat is wel zo handig.

 • Riet Dinnissen Vrijwilliger van het jaar 2018

  Tijdens het Nieuwjaarsfeest op woensdag 9 januari werd Riet Dinnissen uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar. Zoals elk jaar heeft een onafhankelijke jury uit alle genomineerden een aantal vrijwilligers geselecteerd voor de eervolle titel ‘Heumense vrijwilliger van het jaar 2018’. Dit jaar waren dat er 4: Riet Dinnissen uit Overasselt, Ramon Jaspers en Jos Kuiltjes uit Heumen en Ermert de Valk sr. uit Nederasselt. Vervolgens koos de jury de vrijwilliger van het jaar: Riet Dinnissen.

 • Praat mee over Ruimtelijke visie duurzame energie Heumen

  Het klimaat verandert en dit vraagt onze gezamenlijke inzet om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Maandagavond 4 februari organiseert de gemeente Heumen een bijeenkomst over de conceptversie van haar Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie. In die visie wordt aangegeven waar de realisatie van duurzame energieopwekking in het buitengebied een plek kan krijgen en onder welke voorwaarden. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te praten over de concept visie is van harte welkom. De bijeenkomst is in sociaal-cultureel centrum Maldesteijn, Kerkplein 8 in Malden, van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur.

 • Campagne ‘100 maatjes gezocht!’ van start

  Woensdag 16 januari start de Heumense campagne ‘100 maatjes gezocht!’. De campagne is een initiatief van (welzijns)organisaties Dichterbij, Pluryn, Malderburch centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg, Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen en gemeente Heumen. Het doel van deze campagne is om in één jaar tijd 100 nieuwe maatjes te werven die mensen uit gemeente Heumen een steuntje in rug kunnen geven.

 • Energiecoöperaties Heumen zetten door in 2019

  Binnen de gemeente Heumen zijn twee burger-energiecoöperaties in oprichting, namelijk de Coöperatie Energiek Heumen en de Energie Coöperatie Heumen. Inwoners die geïnteresseerd zijn om bij te dragen of lid te worden, kunnen rechtstreeks contact opnemen met deze nieuwe organisaties voor meer informatie.

 • Informatieavond Ommetje over de Dijk in Heumen

  Is er over de dijk ten zuiden van het dorp Heumen een wandelpad of struinroute mogelijk? Deze vraag houdt de gemoederen al jaren bezig. Als gemeente Heumen willen we verkennen of deze mogelijkheden voor de inwoners van het dorp gewenst zijn, en zo ja, in welke vorm. Om een goed besluit te kunnen nemen, streven we naar een volledig beeld van de bestaande opties en van de argumenten voor of tegen een initiatief. Hierover willen we graag met u als inwoner van het dorp Heumen in gesprek.

 • Gemeentepagina vanaf 11 januari in Hét Gemeente Nieuws

  VIA Heumen is gestopt met het uitbrengen van hun huis-aan-huisblad in de gemeente Heumen. Vanaf 11 januari publiceren wij onze gemeentepagina in Hét Gemeente Nieuws. Deze verschijnt voortaan in het weekend.

 • Verslag van vier keer Heumens Energiecircus

  De gemeente Heumen organiseerde in september en oktober 2018 vier bijeenkomsten rond grootschalige duurzame energieopwekking en de ruimtelijke impact daarvan. We reisden met de circustent van de organisatie Burgers Geven Energie naar alle dorpen van onze gemeente en nodigden alle inwoners uit om mee te denken. Centraal stonden vragen als: Hoe groot is onze Heumense energieopgave? Wat moeten we doen in en aan onze huizen en andere gebouwen om klimaatneutraal te worden? Waar is plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet volgens u?

 • Vervolgtraject Energiecircus Heumen

  Tijdens vier avonden in september en oktober bezochten veel inwoners van de gemeente Heumen het rondreizende Energiecircus. De gemeente had haar inwoners gevraagd om mee te denken over een duurzame toekomst, speciaal over duurzame energie.

 • Afsluitende bijeenkomst stuw

  Op dinsdag 13 november waren zo’n 40 inwoners van onze gemeente aanwezig bij de laatste, afsluitende bijeenkomst over de aanvaring met de tanker in de stuw in Nederasselt.

 • Lintjes in 2018

  De jaarljkse Lintjesregen vond dit jaar plaats op donderdag 26 april ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. Daarbij zijn 8 onderscheidingen toegekend in onze gemeente. Maar ook buiten de traditionele Lintjesregen om worden lintjes uitgereikt, zoals bij de bijzondere gelegenheid van de heer van Eck en mevrouw Fogelberg.

 • Donkere Dagen offensief: avondje weg? Licht aan, deur op slot!

  In de wintermaanden slaan inbrekers vaker hun slag. Politie en gemeente zijn in deze Donkere Dagen daarom extra alert. De politie controleert de komende weken intensiever op plekken waar criminelen vaker toeslaan. Zelf kunt u ook iets doen. De gemeente geeft u daarom de komende weken op deze pagina preventietips om het inbrekers niet te makkelijk te maken. Doet u mee?

 • Loket Duurzaam Wonen Plus voor gratis advies en informatie

  Wilt u advies over te nemen duurzaamheidsmaatregelen aan uw woning of pand? Kom dan langs bij het Loket Duurzaam Wonen Plus!

 • Meerjarenbegroting 2019-2022

  Het college van de gemeente Heumen heeft de meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In de begroting is het beleid van de gemeente opgenomen zoals verwoord in het coalitieakkoord “Samen sterk en duurzaam”. Op dinsdag 6 november staat de begroting 2019 op de agenda van de gemeenteraad.

 • Nog resten drugsafval op Vosseneindseweg

  Op vrijdag 12 oktober kregen wij een melding van een bewoner van de Vosseneindseweg in Heumen. Hij gaf aan dat mensen ter hoogte van manege De Veerkracht last hebben van stank, keelpijn en hoofdpijn. Diezelfde middag zijn deskundigen van GGD Gelderland-Zuid, de brandweer en de burgemeester samen ter plaatse geweest. Er is geconstateerd dat er nog resten van het drugsafval liggen op de Vosseneindseweg. De resten bevinden zich in de goot langs de weg tussen de Tarhutseweg en de Donderbergweg. Die avond heeft een bedrijf de laatste resten met een speciaal reinigingsmiddel opgeruimd.

 • Spoor van chemicaliën na drugslozing

  Update 13.07 uur: Alle wegen die vanwege de drugsafvallozing afgesloten waren, zijn weer open. De resten van het drugsafval op de weg zijn nog wel te ruiken, maar deze zijn niet meer schadelijk.

  Oorspronkelijk bericht

  Aan de 61e straat Weezenhof is een vrachtwagentje gevonden met drugsafval. Er zijn sporen van lozing/lekkage in Nijmegen en Heumen. Er is sprake van stank. Politie en brandweer zijn gealarmeerd.

 • Praat en denk mee met de gemeenteraad

  De gemeenteraad wil u graag actief betrekken bij besluiten. Wilt u op de hoogte blijven van wat de gemeenteraad bespreekt? Installeer dan de app ‘Politiek Portaal’ op uw tablet.

 • Eigen geldplan maken met Startpunt Geldzaken

  Uw inkomsten en uitgaven eenvoudig online inzichtelijk krijgen? Via de site www.startpuntgeldzaken.nl/heumen kunt u gratis, anoniem en in eigen tempo een geldplan invullen. Dit plan kan helpen om uw geldzaken in balans te krijgen en te houden.

 • Sociale kaart: overzicht van organisaties en instellingen

  Heeft u vragen over wonen, werken, gezondheid, opvoeden en opgroeien, sport, activiteiten, mantelzorg of vrijwilligerswerk? Kijk op www.socialekaartheumen.nl en vindt de organisatie die u verder helpt!

 • Meld uw camera aan bij de politie

  Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u één of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het de politie weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.

 • Volg Heumen op Facebook en Twitter!

  Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Heumen? Volg ons dan op Facebook en Twitter. Hier vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van bijeenkomsten, informatie over openingstijden en andere interessante onderwerpen. U kunt ook naar ons reageren.

Archief

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden