6e plek voor de Gemeente Heumen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > 6e plek voor de Gemeente Heumen

6e plek voor de Gemeente Heumen

Dit item is verlopen op 31-07-2018.

Gemeente Heumen scoort goed op het gebied van duurzaamheid! In het coalitieakkoord staan ambitieuze plannen voor een klimaatneutrale gemeente; realistisch en concreet. Wij zijn dan ook trots op de 6e plek die we behaalden vanuit het onderzoek van het Gelders Energieakkoord (GEA). Het GEA beoordeelde alle coalitieakkoorden in Gelderland. Ze bekeken hoe hoog de ambities zijn bij de omschakeling naar duurzame energie. En hoe concreet die zijn. Op naar een klimaatneutrale gemeente!

Wij hopen dat u als inwoner ook uw steentje bijdraagt aan een klimaatneutrale gemeente. Zo bieden we vanaf uiterlijk 1 oktober bijvoorbeeld goedkope stimuleringsleningen aan voor duurzame maatregelen én starten we in het najaar een zonnepanelenproject.

Ook kunt u iedere donderdag van 9.00 – 12.30 uur terecht in het gemeentehuis bij het spreekuur van het Loket Duurzaam Wonen Plus. Hier krijgt u informatie en gratis advies over duurzaam bouwen, energiegebruik en energiebesparing. Op onze website leest u meer: www.heumen.nl/duurzaamheid. Helpt u mee?

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden