Aanleg circulair fietspad Hessenbergseweg

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Aanleg circulair fietspad Hessenbergseweg

Aanleg circulair fietspad Hessenbergseweg

De gemeente Heumen is gestart met de voorbereidingen om een vrij liggend fietspad langs de Hessenbergseweg in Overasselt aan te leggen. Bij de aanleg wordt op een circulaire manier gewerkt, dat wil zeggen dat herbruikbare materialen gebruikt worden.

“Door de realisatie van het fietspad wordt de fietsinfrastructuur versterkt,” vertelt Peter Rutten, projectleider van de gemeente. “Hierdoor wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd. Het fietspad ligt aan de zuidwestzijde van het vennengebied en maakt dit gebied nog aantrekkelijker als recreatiegebied. Door het fietspad op een duurzame manier te realiseren draagt het bij aan onze landelijke doelstellingen om circulair te werken.” Na de zomer van 2020 zal gestart worden met de aanleg van het fietspad.

Samen in bouwteam

NTP, de aannemer die samen met gemeente Heumen het werk gaat maken, is enthousiast over de samenwerking. NTP is een regionale aannemer die actief is op het gebied van wegen, bodem, water, energie en advies. Bij NTP staat samenwerken en duurzaamheid hoog in het vaandel. “We kijken er naar uit om dit werk samen in bouwteam uit te voeren,” aldus Bart Loose, directeur NTP. “Onze ervaring is dat samenwerken in bouwteam leidt tot de beste keuzes en de meest duurzame en circulaire oplossingen. Bij de gemeente Heumen zit veel kennis en ervaring en het is mooi om dat aan die van ons te kunnen koppelen. Zo kunnen we samen toewerken naar het beste resultaat.”

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden