Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied

Aanleg glasvezelnetwerk buitengebied

Vanaf eind november voert het bedrijf ‘NKM Network Services’ namens ‘Glasvezel buitenaf’ graafwerkzaamheden uit in de buitengebieden voor het aanleggen van een glasvezelkabel. De werkzaamheden zullen juli/augustus 2020 zijn afgerond. Onder de werkzaamheden wordt verstaan: het graven van de geulen in de straten of provinciale weg tot het maken van aansluitingen aan huis.

Overlast

Er wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar in bepaalde situaties worden er verkeersmaatregelen getroffen om onveilige verkeerssituaties te voorkomen. U kunt hier enige hinder van ondervinden. Toets op de website van 'Glasvezel buitenaf' uw postcode in en daar kunt u allerlei informatie vinden omtrent de werkzaamheden: www.glasvezelbuitenaf.nl.

Meer informatie

Mocht u specifieke vragen hebben, onveilige situaties zien of schades willen melden? Tijdens kantooruren kunt u terecht bij de NKM Service desk: 088-1818190. Wij kunnen als gemeente helaas niet helpen wanneer er vragen over bovenstaand artikel zijn.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden