Aanmelden initiatieven voor leefbaarheid vanaf 2018 hele jaar mogelijk

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Aanmelden initiatieven voor leefbaarheid vanaf 2018 hele jaar mogelijk

Aanmelden initiatieven voor leefbaarheid vanaf 2018 hele jaar mogelijk

Hebt u goede voornemens voor het nieuwe jaar? Bedenk bijvoorbeeld samen met uw straat- of buurtgenoten een mooi initiatief om de leefbaarheid van uw buurt of dorp te verbeteren. Wist u dat u hier ondersteuning of geld voor kunt krijgen van de gemeente? Vanaf januari kunt u het hele jaar door een idee aanmelden. De oude regeling waarbij er één gelegenheid is voor het indienen van ideeën waarbij u hulp van de gemeente nodig heeft, vervalt hiermee. Hiermee willen we beter aansluiten bij nieuwe en mooie initiatieven!

Samen werken aan uw eigen buurt of dorp maakt dat u elkaar kent, dat u zich thuis voelt en dat u iets kunt betekenen voor anderen. U kunt een ‘Vonkje’ of ‘Initiatief’ aanvragen.

Vonkje

Een vonkje is een idee dat u eenvoudig zelf kunt uitvoeren, zonder hulp van de gemeente. U krijgt er maximaal € 500 voor. Vraag een Vonkje bijtijds aan; ruim voordat u met uw idee aan de slag wilt. U kunt geen vonkje indienen voor een idee dat al heeft plaatsgevonden.

Initiatief

Een Initiatief is een idee waar u meer dan € 500 voor nodig heeft en waar u mogelijk hulp van de gemeente bij nodig heeft.

Spelregels

Voor de Vonkjes en de Initiatieven gelden een aantal spelregels. Zo moet uw idee er bijvoorbeeld aan bijdragen dat bewoners prettig samenleven, bewoners in de buurt moeten uw idee steunen en het idee moet binnen een jaar tot een concreet resultaat leiden. U kunt de spelregels vinden op: www.heumen.nl/goedideewijdoenmee

Aanvragen

U kunt uw Vonkje of Initiatief eenvoudig indienen via het aanvraagformulier op www.heumen/nl/goedideewijdoenmee. Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst en kennen subsidie toe zolang het budget voor het lopende jaar dit toelaat.

Participatiekaart.nl

Wilt u weten welke initiatieven er zijn in de gemeente Heumen? U vindt het op participatiekaart.nl. U kunt zoeken op  locatie of op verschillende categorieën. Hiermee willen we laten zien wat bewoners, bedrijven en organisaties allemaal doen in hun leefomgeving en daarmee andere bewoners inspireren en stimuleren om ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun dorp of buurt.

Contact

Heet u vragen of wilt u uw idee bespreken, dan kunt u contact opnemen met de coördinator initiatieven van de gemeente Heumen, Monique Willems, via telefoonnummer 14 024. U kunt ook mailen naar: mwillems@heumen.nl.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden