Aanvaring stuwcomplex Grave

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Aanvaring stuwcomplex Grave

Aanvaring stuwcomplex Grave

Zoals u via verschillende kanalen heeft gehoord is er op donderdagavond 29 december een binnenvaartschip (geladen met benzeen) in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw beschadigd geraakt waarbij er een lekkage is van het stuwpand tussen Grave en Sambeek.

Tijdens deze avond is er een algemene presentatie gegeven over wat is er gebeurd en hoe het op dit moment wordt opgelost. Verder is er ook ingegaan op de vragen die er leefden bij de mensen. De inwoners hebben deze avond als waardevol ervaren.

Op basis van een aantal signalen door inwoners van Nederasselt heeft er op maandag 16 januari jl een bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze avond is er een algemene presentatie gegeven over wat is er gebeurd en hoe het op dit moment wordt opgelost. Verder is er ook ingegaan op de vragen die er leefden bij de mensen. De inwoners hebben deze avond als waardevol ervaren, zij hebben een verslag van deze bijeenkomst ontvangen. Heeft u ook belangstelling om deze informatie te ontvangen? U vindt het verslag op deze pagina.

Drooggevallen oevers Maas niet betreden
De maas laat op dit moment drooggevallen oevers zien. Het is levensgevaarlijk deze oevers te betreden. Er kan zich namelijk drijfzand bevinden maar ook het verdrinkinggevaar is groot en het maasslib is verontreinigd. Wij vragen u daarom niet voorbij de met afzetlint aangegeven ruimte te komen. Medewerkers van de afdeling handhaving van Rijkswaterstaat en ambtenaren van de gemeente en de politie treden hierbij handhavend op.

Actuele informatie
Rijkswaterstaat heeft de meest recente informatie op hun website staan (www.rijkswaterstaat.nl), zij weten ook het meeste over de situatie. U kunt contact met ze opnemen via nummer: 0800-8002 (gratis). Maar de gemeente Heumen kan natuurlijk ook uw vragen beantwoorden en eventueel zorg wegnemen als u deze heeft. U kunt dus ook contact opnemen met de gemeente op 14 024.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden