Afsluitende bijeenkomst stuw

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Afsluitende bijeenkomst stuw

Afsluitende bijeenkomst stuw

Dit item is verlopen op 03-12-2018.

Op dinsdag 13 november waren zo’n 40 inwoners van onze gemeente aanwezig bij de laatste, afsluitende bijeenkomst over de aanvaring met de tanker in de stuw in Nederasselt.

De aanvaring van de tanker op 29 december 2016 met de stuw van Grave/Nederasselt heeft veel losgemaakt bij de inwoners in Nederasselt en in de rest van de gemeente. Op 16 januari 2017 is over het ongeval een 1e informatiebijeenkomst gehouden. In 2017 zijn er drie onderzoeken gestart. Tijdens de bewonersavond van 27 november 2017 is het onderzoek dat toen was afgerond gepresenteerd door adviesbureau Berenschot (download de presentatie). Een ander onderzoek, het strafrechtelijke, is inmiddels ook voltooid. En dit jaar is in juli 2018 het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afgerond en zijn ook de reacties daarop verwerkt. Tijdens de avond waren de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio aanwezig. Zij deelden allemaal hun ervaringen, onderzoeken en resultaten.

Het rapport en de presentatie zijn op deze pagina te vinden, maar de belangrijkste conclusies zetten wij hieronder voor u op een rij.

Conclusies

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is er om onafhankelijk onderzoek te doen naar ongevallen en/of incidenten en daarbij aanbevelingen te geven zodat in de toekomst ongevallen/ incidenten beperkt kunnen blijven. De belangrijkste conclusies van de Onderzoeksraad zijn:

 • Er was hinder door zeer dichte mist;
 • De Stuw Nederasselt/Grave ligt op diverse grensvlakken (Veiligheidsregio, Provincie, gemeenten Grave en Heumen, Waterschappen, Rijkswaterstaat). Dat maakte afstemming lastig;
 • Het was een dubbel ongeval (gevaarlijke stoffen en schade aan stuw);
 • Specifieke voorbereiding voor samenwerking op een ongeval dat niemand voor ogen had ontbrak;
 • Samenwerking was niet ingericht volgens het samenhangende Risicowatersysteem;
 • Een incident Bestrijdingsplan voor de Maas ontbrak.

Rijkswaterstaat heeft op de aanbevelingen en waarnemingen van de Onderzoeksraad gereageerd en heeft het volgende gedaan om herhaling te voorkomen:

 • Er is gekeken naar de constructieve eisen die onder andere worden gesteld aan stuwen, de beschermconstructies en de informatievoorziening voor de scheepvaart via radar, borden, verlichting etc. Dit laatste punt is al opgepakt;
 • De informatievoorziening bij alle stuwen van Rijkswaterstaat in de Maas en Nederrijn wordt verbeterd en uniform gemaakt;
 • Eind 2018/ begin 2019 wordt het scheepvaartvolgsysteem(IVS) geheel vernieuwd. Naar verwachting wordt eind 2019 hieraan een systeem toegevoegd dat een ‘alert’ kan geven wanneer nodig toegevoegd;
 • Verbeteren van de crisisorganisatie van  Rijkswaterstaat;
 • De aanbeveling van de Onderzoeksraad om RWS de bevoegdheid te geven een vaarverbod in te kunnen stellen bij slecht weer wordt niet overgenomen vanwege de eigen verantwoordelijkheid die de schipper en de verladers hier hebben. Dit is vastgelegd in de Scheepvaartverkeerswet.

De veiligheidsregio voegde er nog aan toe dat:

 • Er parallel aan het incidentbestrijdingsplan vaarwegen Oost-Nederland een incidentbestrijdingsplan moet komen voor de Maas;
 • Er nog duidelijker afspraken zijn gemaakt tussen Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio over het melden van incidenten, en dat deze afspraken ook maandelijks gecontroleerd worden;
 • De afgelopen periode al veel energie is gestoken in de samenwerking tussen de aangrenzende veiligheidsregio’s;
 • Incidenten ook plaats kunnen vinden op andere transportassen of plekken in dit gebied en dat daarom de focus niet alleen op de vaarwegen moet liggen.

Rapport onderzoeksraad

U kunt digitaal het rapport van de Onderzoeksraad bekijken of een gedrukt exemplaar ophalen bij de receptie van het gemeentehuis in Malden (zolang de voorraad strekt).

Eerdere rapporten

In 2017 verschenen twee evaluatierapporten over de stuwaanvaring. Deze kunt u hieronder downloaden.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden