Afwijkende openingstijden balie ‘Bouwen, Milieu en Leefomgeving’

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Afwijkende openingstijden balie ‘Bouwen, Milieu en Leefomgeving’

Afwijkende openingstijden balie ‘Bouwen, Milieu en Leefomgeving’

De bouwtaken zijn vanaf 1 januari 2018 naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen gegaan. Het gaat hier om de BRIKS-taken (Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop). U kunt voor aantal zaken nog bij de balie in het gemeentehuis in Malden terecht. In de periode 18 januari tot en met 21 maart heeft deze balie afwijkende openingstijden. Deze leest u in dit bericht.

De balie BML is tot en met 21 maart op alle donderdagen geopend. Tussen 09.00 en 12.30 uur is er een inloopspreekuur. U kunt dan zonder afspraak gewoon naar de balie toekomen met uw vragen. Verder is ook elke donderdag van 13.00 tot 14.30 uur een telefonisch spreekuur (tel. 14024) en vanaf heden ook op de maandagmiddag tussen 15.00 en 16.30 uur.

Voor de meest actuele openingstijden kijkt u op onze website www.heumen.nl.

Omgevingsdienst Nijmegen

De ODRN mag namens de gemeente aan bedrijven, instellingen en particulieren omgevingsvergunningen verlenen, meldingen afgeven en het toezicht en de handhaving hiervan uitvoeren. De ODRN is vanaf 1 januari 2018 aanspreekpunt voor alles wat met vergunningen en meldingen over onder andere bouwen, afwijken bestemmingsplan, kappen, reclame, inritten, brandveiligheid, slopen, monumenten en milieuzaken te maken heeft. Met vragen hierover kunt u contact opnemen met een medewerker via telefoonnummer: 024 - 751 7700 of u kunt mailen naar: info@odrn.nl. Voor meer informatie kijkt u op: www.odregionijmegen.nl.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden