Belastingtarieven 2019

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Belastingtarieven 2019

Belastingtarieven 2019

Op 20 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2019 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2019.

2019 2018
OZB  *
Eigenaren woningen   0,1717% * 0,1797%
Eigenaren niet-woningen 0,3118% * 0,3149% *
Gebruikers niet-woningen   0,2351% * 0,2374% *
* Van WOZ waarde
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonstarief € 118,50 € 108,50
Meerpersoonstarief € 169,25 € 155,00
Extra gft container € 72,50 € 70,80
Grote afvalzak € 1,16 € 1,04
Kleine afvalzak € 0,75 € 0,69
Reinigingsrechten 
Vastrecht per bedrijfspand   € 169,25    € 155,00
Rioolheffing  
Eigenaar woning € 159,85 € 159,85
Eigenaar niet-woning  € 159,85 € 159,85
Hondenbelasting 
Per hond € 80,00 € 78,50
Kennel  € 344,00   € 336,00

De afvalstoffenheffing is verhoogd vanwege hogere rijksbelasting, hogere kosten voor verwerking van het afval en vanwege het behoud van de Milieustraat op zaterdag in Malden

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden