Belastingtarieven 2020

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Belastingtarieven 2020

Belastingtarieven 2020

Op 19 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2020 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2020.

2020

2019

   OZB

- Eigenaren woningen      

0,1594%*

  0,1717% *

- Eigenaren niet-woningen

0,3097% *

  0,3118% *

- Gebruikers niet-woningen

0,2331% *

  0,2351% *

* % Van WOZ waarde

   Afvalstoffenheffing

- Eenpersoonstarief

€ 139,40

€ 118,50

- Meerpersoonstarief

€ 192,25

€ 169,25

- Extra gft container

€ 72,50

€ 72,50

- Grote afvalzak

€ 1,16

€ 1,16

- Kleine afvalzak

€ 0,75

€ 0,75

  Reinigingsrechten

- Vastrecht per bedrijfspand

€ 192,25 

€ 169,25

  Rioolheffing

- Eigenaar woning

€ 159,85

€ 159,85

- Eigenaar niet-woning

€ 159,85

€ 159,85

 Hondenbelasting

- Per hond

€ 81,20

€ 80,00

- Kennel

€ 349,15

€ 344,00

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om de opbrengsten van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor de periode van 2019 – 2022 te ‘bevriezen’. Dit betekent dat de totale opbrengsten aan OZB voor de gemeente in deze periode jaarlijks gelijk blijven. Nu er sprake is van stijgende waarden van woningen, zijn de OZB- tarieven, uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, verlaagd (zie verschil tussen 2019 en 2020), zodat de opbrengst op jaarbasis voor de gemeente gelijk blijft. In een individuele situatie betekent dit dat als de waarde van een woning is gestegen (WOZ- taxatie), de OZB-aanslag ongeveer gelijk blijft door verlaging van het tarief.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden