Besluitvorming ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Besluitvorming ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie

Besluitvorming ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie

Dit item is verlopen op 24-07-2019.

De termijn voor het indienen van zienswijzen op het ontwerp van de Ruimtelijke visie Duurzame Energie van de gemeente Heumen is verstreken. Er zijn inmiddels ongeveer 200 zienswijzen (inhoudelijke reacties) ingediend. Na het sluiten van de termijn om zienswijzen in te dienen op 4 juni, is direct gestart met de verwerking en beantwoording van de zienswijzen.

De inhoud van de zienswijzen vraagt op onderdelen om een inhoudelijke verdieping om tot een zorgvuldige beantwoording van alle zienswijzen te komen. Daarnaast vindt er een verdieping plaats van de rol van de gemeente. De inhoudelijke verdieping vraagt extra tijd. Dit betekent dat de ontwerpvisie later dan september 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Na de zomer wordt iedereen geïnformeerd over het vervolgproces en de bevindingen via een raadsthemabijeenkomst.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden