Bestrijding eikenprocessierups

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups

In de komende periode kan er (weer) overlast ontstaan door de eikenprocessierups. Om deze overlast zo veel mogelijk te beperken, wordt er preventief gespoten.

Eikenprocessierupsen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en zijn geen “boomprobleem”.D e haren, die zich op de rupsen en in de nesten bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Als mensen of dieren in aanraking komen met de haren, kunnen allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen.

We werken met een bestrijdingsplan om overlast zoveel mogelijk te beperken

Vanaf mei starten we met het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Er wordt met een biologisch bacteriën preparaat gespoten, waardoor alleen de rupsen worden gedood. De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per dag uitgevoerd, waardoor u misschien enige geluidsoverlast  ondervindt. Dit is echter van korte duur en wij vragen hiervoor uw begrip.

Eikenprocessierups rondom huis

Als u eikenprocessierupsen in uw tuin ontdekt, neem dan contact op met de Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland via telefoonnummer (0485) 455 557. Ook kunt u een mail sturen naar eikenprocessierups@nationalebomenbank.nl

Meer informatie

Voor informatie en vragen over de uitvoering van de werkzaamheden neemt u contact op met de Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland bv via telefoonnummer: (0485) 455 557. Voor  vragen over de effecten van de eikenprocessierups op uw gezondheid kunt u contact opnemen met bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid van de GGD, Gelderland –Zuid via telefoonnummer (088) 144 7144.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden