Bestrijding eikenprocessierups

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups

Dit item is verlopen op 24-07-2019.

Eikenprocessierupsen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. De haren, die zich op de rupsen en in de nesten bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Als mensen of dieren in aanraking komen met de haren, kunnen allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. Op dit moment neemt het aantal meldingen explosief toe, zowel binnen de gemeente als in geheel Nederland.

Wat doet de gemeente om overlast zoveel mogelijk te beperken?

In mei is een groot deel van de bomen preventief gespoten. Hierbij is gekeken naar de gebieden die in 2018 de grootste besmetting gaven en locaties met een hoog risico zoals scholen, sportparken en de 4-daagse routes. Op dit moment krijgt de gemeente veel meldingen binnen, die op een digitale kaart geregistreerd worden. Aan deze meldingen wordt een prioriteit gekoppeld, waardoor de volgorde van de bestrijding bepaald wordt. Helaas is de bestrijding op dit moment zeer beperkt en kan er niet overal tegelijk bestreden worden. Ondanks de forse inzet, is er in geheel Nederland een tekort aan bestrijders en moeten we accepteren dat het veel langer duurt dan u gewend bent.

Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen

Als u in gemeentelijke bomen de eikenprocessierups aantreft, geef dit dan zo nauwkeurig mogelijk door aan de gemeente. Probeer daarnaast zo veel mogelijk de besmette bomen (dus ook bossen) te vermijden. Hang bijvoorbeeld niet de was onder de bomen en houd ramen en deuren dicht bij forse wind. Als u de besmette gebieden kunt ontwijken door een alternatieve route te nemen, verdient dat de voorkeur. Pas bovendien op met huisdieren. Laat geen honden uit op fors besmette locaties. Ook deze dieren kunnen er flinke last van krijgen.

Eikenprocessierups in uw eigen bomen?

Als u eikenprocessierupsen in uw eigen bomen ontdekt, neem dan contact op met een professioneel bestrijdingsbedrijf. Voor de gemeente Heumen wordt Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland ingeschakeld. Nieuwe aanvragen van particulieren, bedrijven en organisaties kunnen we echter wegens de extreme drukte tot en met augustus niet in behandeling nemen. Wij verwachten dat dit op zijn vroegst begin september weer mogelijk is.

Meer informatie

Voor vragen over de effecten van de eikenprocessierups op uw gezondheid kunt u contact opnemen met bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid van de GGD, Gelderland –Zuid via telefoonnummer (088) 144 7144. Meer informatie is verder te vinden op www.oakie.info

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden