Bijeenkomst lokale energie-coöperaties

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Bijeenkomst lokale energie-coöperaties

Bijeenkomst lokale energie-coöperaties

Ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gaan snel. In steeds meer gemeenten pakken burgers en bedrijven zelf de handschoen op. Zij starten lokale coöperaties om gezamenlijk duurzame energie te produceren met zon, wind, geothermie of waterkracht. Daarbij ligt de zeggenschap lokaal en komen de opbrengsten de lokale samenleving en economie ten goede. Op maandagavond 23 april verkennen we graag de mogelijkheden hiervoor in de gemeente Heumen. Wilt u bijdragen aan de opstart van een lokale energiecoöperatie, dan bent u van harte welkom om mee te denken.

Als gemeente dragen we er graag aan bij dat er lokale coöperaties voor duurzame energie komen. In 2050 willen we klimaatneutraal zijn. Dat vraagt om het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden. Ieders kennis en inzet is daarbij nodig! In de afgelopen periode meldden verschillende burgers en bedrijven zich bij de gemeente met ideeën voor het opzetten van lokale coöperaties.   

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis (Kerkplein 6,  Malden).

Informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over de bijeenkomst? Kirsten Kuipers, medewerkster duurzaamheid bij de gemeente Heumen, vertelt u er graag meer over. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 024. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar: milieu@heumen.nl.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden