Burenruzie voorkomen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Burenruzie voorkomen

Burenruzie voorkomen

Dit item is verlopen op 08-05-2017.

Burenruzies komen in iedere buurt voor. Ze ontstaan door overlast. De ene buur doet of heeft iets dat de andere buur stoort en als hinderlijk wordt ervaren. Bijvoorbeeld uw buurman die zijn bus voor uw huis parkeert, de buurjongen die harde muziek draait of de buurkinderen die luidruchtig spelen. Nu het weer lente is en we vaker naar buiten gaan, is het misschien wel hét moment om deze kleine irritaties bespreekbaar te maken. In dit bericht geven wij u tips.

Ga het gesprek aan met elkaar! Blijf rustig en beheerst en vertel waarvan u overlast ervaart. Kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. Voorkom dat een irritatie een dagelijkse ergernis wordt. Komt u er samen met de ander niet uit? Dan kunt u hulp vragen: meld overlast bij de gemeente, vraag buurtbemiddeling om begeleiding of schakel de wijkagent in.

Overlast openbare ruimte

Ervaart u overlast in de openbare ruimte door bijvoorbeeld afval, vernieling of andere hinderlijke situaties. Dan kunt u dat melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 024 of 024 – 358 83 00. 

Acute overlast

Ervaart u acute overlast die niet levensbedreigend of spoedeisend is? Meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 - 88 44. Loopt de situatie uit de hand of is de overlast dusdanig dat elke seconde telt? Bel dan direct 1-1-2.

Wijkagenten gemeente HeumenDe wijkagent is het aanspreekpunt van de politie in uw buurt en kan u voorzien van tips over hoe om te gaan met overlastsituaties. In de gemeente Heumen zijn twee wijkagenten actief: Sylvia van de Logt  en Willie Janssen-Bouwmeester. Sylvia is wijkagent in Heumen, Nederasselt en Overasselt. Willie is sinds deze maand wijkagent in Malden. U kunt Sylvia of Willie bereiken via telefoonnummer 0900 – 8844. U kunt ook een contactformulier invullen op www.politie.nl. Of volg de wijkagenten via Facebook op ‘Politie Heumen’.

Begeleiding door Buurtbemiddeling

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u terecht bij de Buurtbemiddeling Heumen. U gaat dan onder begeleiding van een buurtbemiddelaar nogmaals het gesprek aan. Kijk voor meer informatie over buurtbemiddeling op www.buurtbemiddelingheumen.nl.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden