Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Dit item is verlopen op 16-07-2019.

Eind juni is het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van start gegaan. Bureau I&O Research voert het onderzoek voor meerdere gemeenten in de regio Nijmegen uit. Door middel van een vragenlijst worden inwoners gevraagd naar hun ervaringen met de hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals hulp bij het huishouden, een woningaanpassing, een rolstoel, dagbesteding of begeleiding. Met de resultaten van het onderzoek wil de gemeente de hulp en ondersteuning verbeteren.
 

Rond 22 juni heeft een groot deel van de inwoners, die in 2018 hulp of een voorziening vanuit de Wmo heeft gekregen, per post een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst ontvangen.

De vragen gaan over de ontvangen hulp en ondersteuning, de communicatie met de professionals en het resultaat van de ondersteuning.

Vertrouwelijk

De vragenlijst kunt u op papier of digitaal invullen en terugsturen. U kunt dit doen tot uiterlijk 21 juli 2019. U mag iemand vragen om u te helpen bij het invullen van de vragen. Het verwerken van de antwoorden gebeurt anoniem. De vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. De antwoorden zijn niet van invloed op de hulp of ondersteuning die u krijgt.

Doet u mee?

Als u een vragenlijst ontvangt bent u niet verplicht om deze in te vullen. Maar het is voor de gemeente belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit wel doen. Met uw ervaringen kunnen wij de hulp en ondersteuning verbeteren. De gemeente hoopt daarom van harte dat u meedoet!

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden