Concept huisvestingsverordening ter inzage

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Concept huisvestingsverordening ter inzage

Concept huisvestingsverordening ter inzage

Dit item is verlopen op 01-07-2019.

Onze gemeente maakt deel uit van de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen. In deze regio worden alle vrijkomende woningen van woningcorporaties onder een huur van € 720,42 op dezelfde manier verdeeld. De regels hiervoor zijn opgenomen in de zogenaamde ‘huisvestingsverordening’. Deze is sinds 2016 in elk van de 17 regiogemeenten vastgesteld en in werking getreden. Omdat de verordening voor 4 jaar wordt vastgesteld, is er een nieuwe opgesteld en deze ligt vanaf 20 mei ter inzage. We willen hiermee een jarenlang goed werkende praktijk van regionale woonruimteverdeling voortzetten.

Op grond van de Huisvestingswet mag een huisvestingsverordening voor de duur van ten hoogste vier jaar gelden. Na die 4 jaar kunnen er alleen opnieuw regels worden gesteld als er nog steeds sprake is van schaarste op de markt voor sociale huurwoningen. Daarom is in 2018 een evaluatie uitgevoerd. Op basis van de resultaten daarvan is vastgesteld dat er nog steeds sprake is van schaarste en het daarom terecht is om weer regionaal regels op te stellen voor de verdeling van woonruimte.

Concept huisvestigingsverordening

Door een regionale werkgroep is een concept voor een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld. Van maandag 20 mei tot en met maandag 1 juli ligt de concept verordening ter inzage tijdens de openingsuren bij de balie van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving van het gemeentehuis. Ook staat de verordening tijdens deze periode op: www.overheid.nl.

Schriftelijke mening indienen

Iedereen kan in de bovenstaande periode een zienswijze (schriftelijke mening) indienen. Deze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders. Dit kan door middel van een brief (postbus 200, 6580 AZ Malden) of per email (heumen@heumen.nl). Alle bij de regiogemeenten binnengekomen zienswijzen worden door een regionale werkgroep verzameld en beoordeeld. Daarna wordt de verordening, eventueel in gewijzigde vorm, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden van de regiogemeenten.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden