Controle bomen op veiligheid

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Controle bomen op veiligheid

Controle bomen op veiligheid

Onze gemeente heeft ongeveer 10.000 bomen in eigendom en beheer. We laten de bomen regelmatig controleren op veiligheid en noodzakelijk beheer. Een boom kan namelijk niet vrij uitgroeien langs wegen, of gebouwen, en mag geen takken laten vallen. Voor het snoeien van de bomen maken we een uitvoeringsplan.

Het grootste deel wordt door ons zelf uitgevoerd. Als er veel werk te doen is, huren we een bedrijf daarvoor in.

Broedseizoen

Onze gemeente kreeg vragen over het snoeien van bomen vanwege het broedseizoen van de vogels. Natuurlijk controleren wij de bomen en directe omgeving vooraf op nesten. Dat is in een boom heel goed te zien. Als er een nest in zit, kappen we nog niet, maar proberen we de boom veilig te houden door bijvoorbeeld maar één tak te snoeien. Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van de omgeving.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer: (024) 358 83 00.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden