De belangrijkste punten uit het Klimaatakkoord

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > De belangrijkste punten uit het Klimaatakkoord

De belangrijkste punten uit het Klimaatakkoord

Dit item is verlopen op 30-10-2019.

Donderdag 10 oktober vieren we de Dag van de Duurzaamheid. Mooi moment om even stil te staan bij het nationale Klimaatakkoord dat in november wordt ondertekend. Het pakket aan maatregelen dat gebundeld is in het Klimaatakkoord moet de broeikasgassen in 2030 met 49 procent terugdringen vergeleken met 1990. Het kabinet zet daarmee een stap richting de klimaatdoelen van Parijs die de opwarming van de aarde moeten tegengaan. Wat betekenen de maatregelen voor u?

Lagere energierekening, aardgasvrij wonen en warmtefonds

  • Het kabinet wil dat alle gebouwen in 2050 worden verwarmd en hun warm water op een andere manier krijgen dan via aardgas. Dat betekent dat de CV-ketel die op aardgas wordt gestookt op termijn zal verdwijnen. Nieuwe huizen worden zonder aardgasaansluiting gebouwd. De gemeente gaat volgend jaar een plan maken voor alle dorpen en wijken hoe huizen en bedrijven in de toekomst kunnen worden verwarmd.
  • Om ervoor te zorgen dat uw huis minder energie verbruikt, komt er een warmtefonds waar jaarlijks 50 tot 80 miljoen euro in wordt gestopt. Met behulp van dat fonds kan geld, tegen een lage rente, geleend worden om uw huis bijvoorbeeld betere te isoleren. Het fonds loopt tot 2030.
  • De belasting op gas gaat stapsgewijs omhoog, terwijl die op elektriciteit omlaag gaat. Dat moet ervoor zorgen dat mensen een prikkel krijgen om hun huizen beter te isoleren en van het gas af te gaan.
  • De energierekening gaat omlaag. Dit jaar stijgt de energienota nog met ruim 300 euro, maar in 2020 daalt die gemiddeld met 100 euro. Dat komt door de verschuiving van een deel van belasting voor de burger naar de industrie. De energiebelasting stijgt de jaren daarna wel verder.

De gemeente Heumen ondersteunt huiseigenaren en bedrijven nu al met het zonnepanelenproject, duurzaamheidsleningen en advisering via het energieloket. Voor meer informatie: www.heumen.nl/zonnepanelen en www.heumen.nl/duurzaamheidslening

Toekomst van de auto is elektrisch

  • Het kabinet zet in op een overstap naar volledig schoon autorijden. Het doel is dat er in 2050 alleen nog CO2-vrije auto’s rijden.
  • Vanaf 2030 mogen nieuwe auto's geen CO2 uitstoten. Er zullen daarna geen nieuwe auto's verkocht worden die op fossiele brandstof rijden; alleen auto's die op waterstof rijden of elektrisch zijn.
  • Voor de bestaande auto’s die nog wel op fossiele brandstof rijden, wil het kabinet inzetten op schonere biobrandstoffen als vervanger.
  • Vanaf 2025 mogen alleen nog maar snorfietsen worden verkocht die emissieloos zijn. Voor bromfietsen is het streven dat nieuwe modellen vanaf 2030 geen CO2 uitstoten.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden