Douchen op zonne-energie

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Douchen op zonne-energie

Douchen op zonne-energie

Dit item is verlopen op 01-02-2019.

Na de renovatie van de speelvelden in 2014 zijn twee jaar later de gebouwen van voetbalvereniging SV Juliana’31 aan de beurt. “We hebben gekozen om te investeren in de toekomst,” vertellen voorzitter Carla Goossens en verenigingsmanager Henry Jansen. “Alle maatregelen zijn gericht op het terugdringen van het energieverbruik. Dat is goed voor onze exploitatie én voor het milieu.”

“Bij de start van de renovatiewerkzaamheden zijn we uitgegaan van een meerjarenonderhoudsplan,” vertelt Henry. “Dat wil zeggen dat we vanaf het begin op lage energiekosten op de langere termijn sturen. Met name met de isolatie van het clubhuis en het nieuwe kleedkamergebouw hebben we stappen gezet. Energie besparen is ook een optelsom van allerlei kleinere en grotere aanpassingen. Denk aan een A+++ vriezer in de keuken, bewegingsschakelaars in de kleedkamers, een airco waarmee je ook kunt verwarmen. En niet te vergeten, een doucheboiler op het dak die door zonne-energie wordt gevoed. Douchen op zonne-energie dus.”

Al die maatregelingen vergen een forse investering. De club is namelijk eigenaar van de gebouwen. “We hebben 75% van de investering zelf gefinancierd met een lening,” aldus Carla. “Daarnaast kregen we subsidie voor het plaatsen van de zonnepanelen. Uiteraard hebben we dit eerst aan de ALV voorgelegd. Doorslaggevend was daarbij dat we konden laten zien dat we onze exploitatiekosten op de langere termijn terugdringen. Niks doen, dan snijd je jezelf in de vingers. Dan moet bijvoorbeeld de contributie omhoog.”

Voorbeeldfunctie

Met columns in het verenigingsblad, maar vooral met inzamelingsacties (kleding, papier, oud ijzer) het scheiden van plastic en het organiseren van een rommelmarkt (recycling) draagt de club bij aan het bewust bijdragen aan een duurzame samenleving. “Het gaat er om dat mensen zich realiseren dat het belangrijk is, niet alleen nu maar vooral voor de toekomst,” vindt Carla. “Duurzaamheid moet je daarnaast slim aanpakken, het moet de mensen niet te veel moeite kosten. Zo maken we gebruik van klokschakelaars voor de veldverlichting én de gebouwen. Maar je moet het evengoed blijven benadrukken. We zien Duurzaamheid echt als onze verantwoordelijkheid. We hebben een voorbeeldfunctie naar de 3.000 mensen die bij onze club betrokken zijn. En een goed voorbeeld doet volgen.”

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden