Eerste onderzoek aanvaring stuw gereed

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Eerste onderzoek aanvaring stuw gereed

Eerste onderzoek aanvaring stuw gereed

De aanvaring van de tanker op 29 december 2016 met de stuw van Grave/Nederasselt heeft veel losgemaakt bij onze inwoners. In het afgelopen jaar zijn er drie onderzoeken gestart naar deze aanvaring. Eén onderzoek is inmiddels afgerond en daarover willen we u graag informeren.

We nodigen u daarom van harte uit om maandag 27 november 2017 aanwezig te zijn, in dorpshuis “Ons Huis”, Kerklaantje 17 in Nederasselt voor een inwonersavond. Aanvang: 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar communicatie@heumen.nl.

Op deze avond zijn burgemeester Marriët Mittendorff, Edith van der Reijden (managing consultant van bureau Berenschot, Marcel Meeuse (hoofd veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid),  Marijke van Dam (beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, gemeente Heumen) aanwezig.

Evaluatie veiligheidsregio

Het onderzoek dat nu is afgerond gaat over de werkzaamheden die in de eerste 48 uur na de aanvaring bij de stuw hebben plaatsgevonden vanuit de veiligheidsregio. We geven een toelichting op de feiten, conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Ook krijgt u de gelegenheid vragen te stellen die u heeft naar aanleiding van het onderzoek.

Twee lopende onderzoeken

Twee andere onderzoeken lopen nog. Het betreft een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de volledige calamiteit en een strafrechtelijk onderzoek. Zodra de rapporten gereed en openbaar zijn nodigen we u weer uit voor een bijeenkomst. Daarbij zijn ook afgevaardigden aanwezig van o.a. Rijkswaterstaat, bureau Berenschot, het Waterschap, de brandweer.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden