Extra alert in deze droge tijd

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Extra alert in deze droge tijd

Extra alert in deze droge tijd

Dit item is verlopen op 21-08-2018.

Door de aanhoudende warmte en droogte is er een grotere kans op brand in de natuur. Ook is het belangrijk dat we extra goed voor onszelf en onze (huis)dieren zorgen en dat we zorgvuldig omgaan met water.

Kans op natuurbranden

Door de droogte, hoge temperaturen en soms harde wind is het risico op natuurbrand groot. Een kleine brand kan dan al snel uitbreiden en onbeheersbaar worden. Wees daarom extra alert. Vooral in het vennengebied en bij Heumensoord is het belangrijk goed op te letten. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken, rook niet in een natuurgebied en kijk uit waar u uw auto neerzet. Ziet u vuur en kunt u het zelf niet doven, blijf kalm, bel direct 112 en geef de locatie door. Kijk voor meer informatie over open vuur in de natuur en hoe te handelen op de website van de Veiligheidsregio: www.vrgz.nl/nieuws/extra-alert-in-deze-droge-tijd

Invloed warmte op de mens

Vooral bij kinderen, ouderen en chronisch zieken kan de aanhoudende warmte voor problemen zorgen. Drink voldoende, span u zo min mogelijk in en gebruik een zonnebescherming. Let ook op mensen in uw omgeving die misschien zorg nodig hebben. Meer tips vindt u op de website van de GGD Gelderland-Zuid: www.ggdgelderlandzuid.nl/nieuws/hoge-zonkracht-smeer-je-in

Gebruik van drinkwater

Als het lang droog is gebruiken we meer water. Bij veel waterverbruik kan de druk afnemen en soms kan er bruin water uit de leiding komen. Ga bewust om met water, vooral met douchen en het besproeien van uw tuin. Blijf echter wel voldoende water drinken. Kijk voor meer informatie over drinkwater en tips op de website van Vitens: www.vitens.nl/warmte.

Kwaliteit van het oppervlaktewater

Bij droogte en warmte kan met name in stilstaand water de waterkwaliteit snel achteruit gaan. Wilt u zwemmen in natuurlijk of open water? Doe dit dan bij voorkeur op de officiële zwemwaterlocaties die de provincies aanwijzen. Tijdens het zwemseizoen meet Waterschap Rivierenland op vaste momenten de waterkwaliteit van deze locaties. Ze controleren op bacteriën, zoals bijvoorbeeld blauwalgen of botulisme. Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap Rivierenland: www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/zwemwater.html.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden