Extra begeleiding statushouders werpt vruchten af!

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Extra begeleiding statushouders werpt vruchten af!

Extra begeleiding statushouders werpt vruchten af!

Sinds januari 2019 worden statushouders in onze gemeente intensiever begeleid. Dat gebeurt door een actieve samenwerking tussen o.a. de participatiecoach van de gemeente, het WerkBedrijf en een casusregisseur van Vluchtelingenwerk. Het resultaat is dat de zelfredzaamheid op met name het vlak van financiën, werk, opleiding en sociaal netwerk sterk toenam. Veel statushouders vinden hun plekje in onze gemeente; daar zijn we heel tevreden over en dat delen we graag met u.

Uit onderzoek in 2018 bleek dat de integratie van statushouders in onze gemeente verbeterd kon worden door meer regie te voeren op de positie van statushouders. Eerder kregen huisvesting, inburgering, inkomen en maatschappelijke begeleiding de meeste voorrang. Nu er meer in samenhang en gelijktijdig wordt gewerkt aan meerdere thema’s (van inburgering tot gezondheid, financiën en werk), is er een positieve ontwikkeling te zien: bij alle betrokken statushouders (ongeveer 30 personen in deze meting) nam de zelfredzaamheid op de diverse leefgebieden dus toe. Daarom gaan we hier in 2020 mee door!

Nieuwe initiatieven

Om statushouders nog beter te laten integreren in onze gemeente zijn er in 2019 ook andere nieuwe initiatieven gestart, zoals:

  • Fietslessen voor statushouders; hierbij zijn onder andere vrijwillige statushouders behulpzaam geweest;
  • Taalmaatjes zijn gekoppeld aan statushouders (via de dorpsverbinders);
  • Statushouders gaan naar De Huiskamer van de RIBW en het 'Buurtsoepie 'in Malden om anderen te ontmoeten;
  • De start van het Taalcafé ( najaar van 2019) in de bibliotheek in Malden, mede door het netwerken van de casusregisseur en naar voorbeeld van andere gemeenten;
  • De workshop ‘Gezondheid’ die de GGD heeft georganiseerd voor Eritrese vrouwen.

Vervolg

Momenteel bereiden wij een workshop Ouderschapsondersteuning voor, we onderzoeken de mogelijkheden voor zwemlessen aan vrouwen en de 'Voorleesexpress' bij gezinnen thuis. De casusregisseur heeft in genoemde ontwikkelingen en initiatieven een belangrijke rol.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden