Extreem veel blauwalg in grote delen van het rivierengebied

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Extreem veel blauwalg in grote delen van het rivierengebied

Extreem veel blauwalg in grote delen van het rivierengebied

Dit item is verlopen op 31-08-2018.

In delen van het rivierengebied die water inlaten vanuit de Maas, Bergse Maas, Afgedamde Maas (zuid)  en het Maas-Waal kanaal, komt extreem veel blauwalg in het oppervlaktewater voor.

In het Rijk van Nijmegen, ten oosten van de A50, is de blauwalg als een drijflaag zichtbaar. Meer naar het westen, in het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena, is de blauwalg ook aanwezig maar nog niet zo duidelijk zichtbaar.

Direct contact met oppervlaktewater vermijden

Waterschap Rivierenland onderzoekt hoe schadelijk deze soort blauwalg is. Bovendien is er contact met het RIVM over gevolgen voor beregening en veedrenking. Voor nu is het advies van het waterschap om direct contact met het oppervlaktewater voor mens en dier te vermijden. Land- en tuinbouworganisaties, veiligheidsregio’s  en de gemeenten in het betreffende gebied worden/zijn geïnformeerd.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden