Géén verspreiding asbestdeeltjes in horecaruimte en balletzaal van Sportcentrum De Veldschuur

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Géén verspreiding asbestdeeltjes in horecaruimte en balletzaal van Sportcentrum De Veldschuur

Géén verspreiding asbestdeeltjes in horecaruimte en balletzaal van Sportcentrum De Veldschuur

Dit item is verlopen op 03-09-2018.

Naast het visuele onderzoek dat gedaan is naar de asbestdeeltjes is nu ook verder  onderzoek gedaan naar eventuele verspreiding van asbestdeeltjes in de horecaruimte, de balletzaal en de aangrenzende berging van de balletzaal van het sportcentrum. Dit onderzoek toont aan dat er géén verspreiding van asbestdeeltjes in de ruimten is aangetroffen.

Afgelopen maandag heeft een gecertificeerd bedrijf onderzoek gedaan in de ruimten en vanochtend waren de resultaten bekend. Op de afgenomen kleef- en luchtmonsters is niets aangetroffen. Dat betekent dat de ruimten schoon zijn en er geen gezondheidsrisico aanwezig is.

Vervolg

Vooralsnog blijven de horecaruimte, de balletzaal en de berging gesloten. Er wordt nu gekeken hoe we de aangetroffen asbest het beste kunnen afschermen. Zodra duidelijk is wat het vervolg is informeren wij u hierover.

Onderzoek kruipruimte

Met uitzondering van de kruipruimte is het hele gebouw visueel geïnspecteerd. Omdat de kruipruimte regulier niet toegankelijk is vormt deze geen urgent risico. Daarom is besloten dit op een later moment te doen. Het gebouw moet hiervoor opnieuw dicht. Zodra hier meer informatie over bekend is leest u dat op www.heumen.nl/nieuws

Asbest aangetroffen

De asbest werd aangetroffen tijdens een visuele asbestinventarisatie ter voorbereiding op de sloop van het sportcentrum. In 2019 maakt het sportcentrum plaats voor een nieuw, modern en duurzaam Sportcentrum Malden.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden