Gemeente start met bestrijding eikenprocessierups

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Gemeente start met bestrijding eikenprocessierups

Gemeente start met bestrijding eikenprocessierups

De overlast door de eikenprocessierups is vorig jaar aanzienlijk geweest. We proberen deze overlast voor dit jaar zoveel mogelijk te beperken. Helemaal weghalen kunnen we het helaas niet. We starten op 20 april met een eerste ronde preventieve bespuiting.

Het middel voor de bespuiting is biologisch en wordt herhaald na een aantal weken om de eerder gelegde eitjes die dan uitgekomen zijn ook te bestrijden. Het middel is onschadelijk voor de vogels welke de rupsen eten, want het gebruikte middel is nadrukkelijk geen vergif. De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per dag uitgevoerd, waardoor u wellicht enige geluidsoverlast kunt ondervinden. Dit is echter van korte duur en wij vragen hiervoor uw begrip.

Beheerplan voor de bestrijding

Er is, samen met een gespecialiseerd bedrijf, een beheerplan voor de bestrijding opgesteld, op basis van ervaringen van de afgelopen jaren. Er zijn keuzes gemaakt welke locaties als eerste behandeld worden, op basis van de overlast die dit kan veroorzaken voor de inwoners. Scholen, recreatieve fiets- en voetpaden en de vierdaagseroute hebben prioriteit. Ook helpen we sportverenigingen bij de bestrijding. We proberen met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen de overlast van de eikenprocessierups jaarlijks te minimaliseren, waardoor er minder risico’s ontstaan voor de volksgezondheid. Op die locaties waar niet gespoten wordt en later toch overlast ontstaat, wordt overgegaan naar bestrijding middels zuigen of plukken.

Biodiversiteit

Een toename van de biodiversiteit is gunstig voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Dat betekent dat de aanleg van bloemrijke bermen, akkerranden en het ophangen van vogelhuisjes kunnen helpen. Wij hebben dit in de afgelopen periode samen met inwoners uitgevoerd. Er hangen vogelhuisjes op diverse plekken in de buurt van eiken, zoals in de omgeving van de Karn, aan de Kapitein Postmalaan in Heumen en in Overasselt. Er zijn ook op veel plekken bloembollen aangeplant en er zijn bloemenmengsels ingezaaid. Dat trekt vogels en insecten aan, die de eikenprocessierupsen eten. U kunt dit ook in uw tuin toepassen en op deze manier ook bijdragen aan meer biodiversiteit in uw tuin.

Eikenprocessierups rondom huis

Voor informatie en vragen over de uitvoering van de werkzaamheden neemt u contact op met de Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland bv via telefoonnummer: (0485) 455 557. Ook als u eikenprocessierupsen in uw tuin ontdekt kunt u bellen met dit nummer of mailen naar: eikenprocessierups@nationalebomenbank.nl Voor vragen over de effecten van de eikenprocessierups op uw gezondheid kunt u contact opnemen met bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid van de GGD, Gelderland–Zuid via telefoonnummer (088) 144 7144.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden