Goed idee voor uw buurt? Doe mee voor 1 april!

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Goed idee voor uw buurt? Doe mee voor 1 april!

Goed idee voor uw buurt? Doe mee voor 1 april!

Dit item is verlopen op 02-04-2017.

Wonen in een fijne buurt waar het goed leven is, dat willen we allemaal. Als u samen met uw straat- of buurtgenoten een mooi initiatief bedenkt om de leefbaarheid van uw buurt of dorp te verbeteren, kunt u daar ondersteuning of geld voor krijgen van de gemeente. U heeft nog tot 1 april de tijd om uw idee in te dienen.

Dit kan eenvoudig via het aanvraagformulier op www.heumen.nl/goedideewijdoenmee. Kijk hier ook voor de spelregels.

Initiatievenmarkt 15 mei

Op 15 mei organiseert de gemeente een Initiatievenmarkt. Tijdens deze markt mag u uw idee presenteren. Op basis hiervan wordt een advies geformuleerd voor het college van burgemeester en wethouders. Als uw initiatief wordt goedgekeurd door het college, ontvangt u een reactie en kunt u met ondersteuning van de gemeente aan de slag.

Geld voor kleine initiatieven

Wist u dat u het hele jaar door geld kunt aanvragen voor initiatieven die u eenvoudig zelf kunt uitvoeren, zonder hulp van de gemeente. U vraagt dan een ‘vonkje’ aan. U krijgt er maximaal € 500 voor. Vraag uw vonkje bijtijds aan; ruim voordat u met uw idee aan de slag wilt!

Contact

Heeft u vragen of wilt u uw idee bespreken, dan kunt u contact opnemen met de coördinator initiatieven van de gemeente Heumen, Monique Willems, via telefoonnummer 14 024. U kunt ook mailen naar mwillems@heumen.nl

Campagne ‘Goed idee, WIJ doen mee!'

'Goed idee, WIJ doen mee!’ dat is het motto van de campagne die maandag 30 januari is gestart om het indienen van goede buurtinitiatieven onder de aandacht brengen. De campagne komt voort uit het programma 'Versterking burgerparticipatie' waarin staat beschreven dat de gemeente nog meer de dialoog wil opzoeken en samen met inwoners en partners aan de slag wil gaan. Het voortzetten en uitbouwen van het gemeentelijk initiatievenbeleid is hierin één van de lijnen. De campagne loopt de komende maanden via onder andere posters, flyers en aandacht op Facebook en andere digitale uitingen. Initiatiefnemers uit onze gemeente zijn het boegbeeld in de campagne. Kijk voor meer praktische informatie op www.heumen.nl/goedideewijdoenmee.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden