Groen licht voor Vitaal Centrum Malden

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Groen licht voor Vitaal Centrum Malden

Groen licht voor Vitaal Centrum Malden

In de raadsvergadering van 26 maart heeft de raad het ‘concept Programma Vitaal Centrum Malden’ vastgesteld. In dit programma is een visie uitgewerkt voor het centrum van Malden.

De belangrijkste onderdelen hierin zijn:

 1. de bouw van appartementen voor ouderen, starters en jongeren in het centrum van Malden;
 2. het groener en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte;
 3. het verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeersituatie;
 4. het aantrekkelijker maken van het aanbod van winkels, horeca en voorzieningen.

De eerste stap is onderzoeken wat er precies mogelijk én gewenst is voor deze 4 punten. Dit gebeurt in een aantal haalbaarheidsonderzoeken:

 1. Opwaarderen van het Winkelcentrum Malden en omgeving.
 2. Herbestemming van de Heilige Antonius Abtkerk.
 3. Herontwikkeling van de locatie Het Steenhuys.
 4. Klimaatbestendig en groener maken van de openbare ruimte.

De onderzoeken voor kerk en kerkplein, het Steenhuys en het vergroenen van de openbare ruimte zijn reeds van start gegaan en binnenkort start het haalbaarheidsonderzoek voor het winkelcentrum en omgeving.

Haalbaarheidsonderzoek Winkelcentrum Malden en omgeving

Voor het winkelcentrum en omgeving gaan we het volgende onderzoeken:

 1. het aantrekkelijker maken van het Winkelcentrum Malden;
 2. het bouwen van minimaal 150 appartementen voor ouderen, jongeren en starters;
 3. het anders inrichten van de ruimte rondom het winkelcentrum (groen, parkeren, etc.).

De gemeente voert dit onderzoek uit in samenwerking met Oosterpoort en de vastgoedeigenaren en winkeliers van het winkelcentrum.

Hoe ziet de planning eruit?

In het najaar worden de voorlopige bevindingen voor reactie aan de inwoners en andere belanghebbenden voorgelegd. Eind 2020 beoordeelt de gemeente de resultaten van alle haalbaarheidsonderzoeken. Begin 2021 neemt de gemeente Heumen een beslissing over welke projecten en investeringen in het centrum van Malden daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Dit is ook het moment waarop Oosterpoort een beslissing neemt over nieuwbouw in het centrumgebied.

Meer informatie? Kijk dan op www.heumen.nl/centrummalden.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden