Groot onderhoud Rijksweg

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Groot onderhoud Rijksweg

Groot onderhoud Rijksweg

Maandag 2 september start provincie Gelderland met het groot onderhoud aan de Rijksweg (N844) van Malden naar Nijmegen. De werkzaamheden worden in 6 fasen uitgevoerd verdeeld over het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020.

Werkzaamheden

Naast asfaltonderhoud maakt de provincie de ontsluiting van de McDonald’s veiliger voor fietsers en auto’s. De verkeerslichten bij het kruispunt Kloosterstraat/Raadhuisstraat worden vervangen en er wordt een overrijdbare rijbaanscheiding aangebracht tussen de rotonde Groesbeekseweg en de bebouwde komgrens bij de rotonde Veldsingel. Aannemingsbedrijf Gebr. Van Kessel Wegenbouw BV uit Buren voert de werkzaamheden uit. Op www.gelderland.nl/N844 staat een overzicht van de planning en werkzaamheden. Belangstellenden kunnen hier ook de tekeningen downloaden.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid via de A73. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad naast de Rijksweg (N844). Het kan wel voorkomen dat fietsers moeten oversteken. Woningen en bedrijven in Malden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Openbaar vervoer

Buslijnen 1 en 83 rijden door Malden. Tijdens de werkzaamheden in het najaar van 2019 blijven de bussen hun normale route rijden. In het voorjaar van 2020 rijdt buslijn 83 waarschijnlijk een aangepaste route. Kijk op 9292.nl voor de actuele reis- en vertrektijden.

Hulpdiensten

De hulpdiensten kunnen altijd langs de werkzaamheden rijden in geval van nood.

Fietsers

Fietsers kunnen het fietspad naast de Rijksweg (N844) blijven gebruiken. Op sommige momenten moeten fietsers wel de weg oversteken. De provincie zet verkeersregelaars of een tijdelijk verkeerslicht in om de fietsers te helpen met oversteken.

Afstemming

De provincie heeft gesprekken gevoerd met de ondernemers rondom N844. Door deze fasering te kiezen zijn ze zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan hun wensen en voorkeuren.  De omleidingsroutes en veiligheid zijn in nauw overleg vastgesteld met gemeenten Heumen en Nijmegen, hulpdiensten en RWS.

Verkeershinder

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruiker. De provincie probeert deze hinder zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen.

Laat de fietser in je los

Slim en Schoon onderweg, gemeente Heumen en gemeente Nijmegen stimuleren het gebruik van de fiets. Het groot onderhoud is een goede aanleiding om wat vaker de fiets te pakken. Kijk op www.laatdefietserinjelos.nl voor een steuntje in de rug.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden