Herinrichting plantsoenen aan Rijksweg Malden

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Herinrichting plantsoenen aan Rijksweg Malden

Herinrichting plantsoenen aan Rijksweg Malden

Vanaf medio februari starten de werkzaamheden aan de plantsoenen aan de Rijksweg. Het gaat om de groenstroken op de kruising van de Rijksweg met Grootveldschelaan, Groesbeekseweg en Veldsingel. De herinrichting van deze plantsoenen maakt onderdeel uit van de onderhoudswerkzaamheden van de Rijksweg N844 en is een gezamenlijk plan van de gemeente Heumen en de Provincie Gelderland. Tijdens de inloopavond op 21 augustus 2019 zijn de plannen gepresenteerd.

Tijdens zeer zware regenbuien blijft soms veel regenwater staan op de Veldsingel en op de Rijksweg N844 ter hoogte van de rotondes. Dit water is afkomstig van zowel de provinciale weg als van hoger gelegen wegen zoals de Veldsingel en Groesbeekseweg. Om de kans op wateroverlast ter plaatse en elders in Malden te beperken en om het stedelijk gebied beter bestendig te maken tegen dit soort zeer zware regenbuien, worden deze plantsoenen opnieuw ingericht.

Werkzaamheden

We verlagen de plantsoenen en het gras en richten ze opnieuw in zodat het regenwater in het plantsoen kan stromen en daar in de bodem kan wegzakken, dit noemen we een wadi (Water, Afvoer, Drainage, Infiltratie).

Aanplant extra begroeiing en beplanting

De bomen aan de randen blijven zoveel mogelijk behouden. Aan de zijde van de Rogge komt een wal met begroeiing terug op nagenoeg gelijke hoogte als in de bestaande situatie. Daar binnen gaan we de groenstrook opnieuw inrichten met beplanting en gras.

Bij de kruising met de Groesbeekseweg gaan we vijf bomen kappen om de verlaging te realiseren. Er wordt een heg aangeplant en een kruidenrijk mengsel met bloembollen. In de groenstrook aan de Grootveldschelaan gaan we zeven bomen kappen en planten we drie bomen en een strook beplanting met kruidenrijk gras met bloembollen terug.

Vragen

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Borgonjen, rioolbeheerder van onze gemeente via telefoonnummer (024) 358 83 00.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden