Herontwikkeling werklandschap Overasselt

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Herontwikkeling werklandschap Overasselt

Herontwikkeling werklandschap Overasselt

Dit item is verlopen op 03-04-2017.

Het bestemmingsplan ‘Werklocaties Overasselt’ biedt ruimte aan drie hectare bedrijfskavels en aan een organisatie met een maatschappelijke functie. Omdat voor de kavels op het bedrijventerrein nog te weinig belangstelling bleek te bestaan, is er gekozen voor een andere opzet. In dit bericht informeren wij u hierover.

In de vergadering van de gemeenteraad op 6 april a.s. wordt het voorstel besproken om de opzet van het bedrijventerrein aan de Schoonenburgseweg en de Kasteelsestraat in Overasselt te wijzigen. Het geldende bestemmingsplan maakt alleen de vestiging van bedrijven, met eventueel een bedrijfswoning, mogelijk. Omdat voor de kavels op het bedrijventerrein onvoldoende belangstelling bleek te bestaan, wordt nu aan de gemeenteraad een andere opzet voorgelegd.

Nieuwe opzet

De nieuwe opzet voorziet in een indeling die bestaat uit drie gedeelten. Een gedeelte voor bedrijvigheid met kleinere kavels dan waarin de huidige verkaveling voorziet, een gedeelte voor woningbouw in de directe omgeving van Buurderij ‘De Lage hof’ en een direct aan de Schoonenburgseweg gelegen plan voor de vestiging van elders uit de kern te verplaatsen bedrijven met een gedeeltelijke detailhandelsfunctie. Kijk voor een tekening van hoe dit er precies uitziet op www.heumen.nl > Bouwen en wonen  > Werklandschap Overasselt.

Procedure

Indien de gemeenteraad instemt met dit nieuwe voorstel, wordt een bestemmingsplan in procedure gebracht dat de voorgestelde opzet mogelijk maakt. Voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad wordt het voorstel besproken op 21 maart a.s. in de openbare vergadering van de raadscommissie Grondgebied. U bent van harte welkom om tijdens deze vergaderingen te komen luisteren.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met projectleider de heer P. Engelvaart, via telefoonnummer: 06 - 50 21 33 54.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden