In contact met u via een digitaal platform

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > In contact met u via een digitaal platform

In contact met u via een digitaal platform

In het najaar starten wij met een zogenaamd ‘digitaal platform’ om nog beter en meer met u te communiceren. Natuurlijk blijven de bijeenkomsten waar we u graag ‘live’ ontmoeten ook bestaan maar we zien dit platform als een extra middel om u te bereiken.

Via het digitale platform kunt u reageren op onderwerpen die dicht bij u als inwoner staan door bijvoorbeeld een stem uit te brengen op een onderwerp, een enquête in te vullen over een bepaald project of uw mening te geven. In de toekomst is het platform waarschijnlijk ook geschikt om als inwoner zelf een voorstel te doen. Het platform bereikt u straks via een website waar u kunt inloggen. Hou de informatie op deze pagina en ons Facebook en Twitter-account goed in de gaten. Dit kanaal is voor ons als gemeente een proef, wij bekijken na een jaar of het vruchten afwerpt en bepalen dan of we er mee doorgaan of niet.

Oproep

Om ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk onderwerpen kiezen die dicht bij u staan vragen wij inwoners om mee te denken hierover. Wij horen graag wat er leeft bij u en wat u graag terugziet op dit platform. We zoeken in totaal 7 inwoners die met ons mee willen praten. Op basis van de aanmeldingen maken we een selectie om een groep te vormen met een diverse samenstelling in bijvoorbeeld leeftijd. Wanneer u geïnteresseerd bent om mee te denken, stuur dan een
e-mail naar Femke Rutten via: communicatie@heumen.nl

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden