Judozaal Sportcentrum De Veldschuur wordt preventief gesloten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Judozaal Sportcentrum De Veldschuur wordt preventief gesloten

Judozaal Sportcentrum De Veldschuur wordt preventief gesloten

Dit item is verlopen op 21-02-2019.

Afgelopen zomer zijn enkele ruimtes van De Veldschuur enige tijd gesloten geweest nadat er bij de voorbereiding van de sloop asbest werd aangetroffen. Onderzoek wees vervolgens uit dat gebruikers van De Veldschuur geen gezondheidsrisico’s hebben gelopen. Ook recent vervolgonderzoek toont aan dat er geen actuele gezondheidsrisico’s zijn. Om het zekere voor het onzekere te nemen heeft de gemeente in overleg met Laco besloten om toch de judozaal te sluiten.

Het asbest werd aangetroffen tijdens een visuele asbestinventarisatie ter voorbereiding op de sloop van het sportcentrum. In 2019 maakt het sportcentrum plaats voor een nieuw, modern en duurzaam Sportcentrum Malden. Regelmatig onderzoek door een gecertificeerd bedrijf heeft aangetoond dat gebruikers niet zijn blootgesteld aan asbestdeeltjes. Desondanks worden de ruimtes in de buurt waar het asbest is aangetroffen uit voorzorg gesloten. Zo wordt potentieel risico, hoe miniem ook, uitgesloten.

Onderzoek

Het onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de ruimtes onder het plafond waarboven het asbest werd aangetroffen. Op de afgenomen kleef- en luchtmonsters is niets aangetroffen en dat betekent dat de ruimtes schoon zijn. Recent vervolgonderzoek boven de plafonds toont aan dat ook daar géén verspreiding is van asbestdeeltjes. Met het onderzoeksbedrijf wordt overlegd of nog meer maatregelen nodig zijn naast de preventieve afsluiting van alle omliggende ruimtes.

Verplaatsen activiteiten

De sluiting van de judozaal heeft uiteraard gevolgen voor de activiteiten die hier de komende maanden nog gepland staan. Laco zal met de verenigingen die gebruikmaken van de judozaal overleggen hoe de resterende periode dit voorjaar wordt overbrugd.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden