KinderDenktank 2020 van start

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > KinderDenktank 2020 van start

KinderDenktank 2020 van start

Op donderdag 23 januari was het gemeentehuis het toneel van een ongewone bijeenkomst. Kinderen uit groepen 6, 7 en 8 van alle Heumense basisscholen gingen met elkaar aan de slag om te brainstormen over een beter milieu en een duurzame toekomst: de KinderDenktank Woordvoerders van de Toekomst!

Welke plannen kunnen zij bedenken voor een betere, milieuvriendelijke toekomst? Op school of in hun eigen buurt? Belangrijke onderwerpen waar de kinderen over nadenken zijn bijvoorbeeld het dierenwelzijn, het recyclen van afval, een schone natuur zonder zwerfafval, minder roken en andere, minder vervuilende energie gebruiken, zoals door de inzet van zonnepanelen.

Leuke acties bedenken

De Denktank bestaat uit twee afgevaardigde leerlingen per school. Zij komen vier keer bij elkaar op het gemeentehuis. De woordvoerders hebben opdrachten mee gekregen uit de eigen klas, die ze dan bespreken met de andere kinderen. Onder leiding van Marjon van der Steen bedenken ze leuke en leerzame acties waarmee ze zelf én anderen een bijdrage (laten) leveren aan een betere leefomgeving.

Ambassadeur van hun eigen toekomst

Een van de doelen is om aandacht te krijgen van de media voor de acties die zijn bedacht. De woordvoerders zoeken voor hun eigen duurzame toekomst een breed publiek, bijvoorbeeld via Hét Gemeentenieuws of met sociale media. Zo krijgen kinderen een stem en worden ze ambassadeur van hun eigen toekomst. Hieronder kun je een persbericht lezen dat door twee deelnemers aan de KinderDenktank is geschreven.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden