Lindeboom voor elke basisschool in onze gemeente

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Lindeboom voor elke basisschool in onze gemeente

Lindeboom voor elke basisschool in onze gemeente

In de afgelopen weken is er op bijna elk schoolplein (of er dichtbij) een lindeboom geplaatst! Bij de Vuurvogel wordt dit gedaan als de nieuwe school er staat. In dit bericht vertellen wij u waarom we dit hebben gedaan en waar de bomen precies staan zodat iedereen ze kan bekijken.

Het idee om lindebomen te planten is bedacht door de KinderDenktank Heumen 2019! Zij wilden heel graag voor alle scholen in de gemeente Heumen een wensboom waarin de kinderen hun eigen wensen voor een duurzame toekomst duidelijk konden maken. In de Kinderdenktank zitten vertegenwoordigers van alle scholen van onze gemeente. Hier denken kinderen na over hun eigen duurzame toekomst en daar zijn bomen heel belangrijk bij.

Waarom lindebomen?

Lindebomen werden vroeger veel aangeplant in dorpskernen. Het was een plek waar de mensen gezellig bij elkaar kwamen, ook om te trouwen en feest te vieren. Een Linde kan zeer oud worden, tussen de 400 en 1000 jaar! Daarom wordt een lindeboom vaak geplant als herdenkingsboom. De Lindeboom is ook een echte bijenboom. Als de Linde in juni in bloei staat, gonst het er van de bijen en hommels en dat stimuleert weer de biodiversiteit.

RingRing

Om de bomen te kunnen betalen heeft de Kinderdenktank ook gezorgd dat we zijn gesponsord door RingRing (een fietsapp). Via de RingRing hebben heel veel mensen gefietst voor dit goede doel. Er is € 300,00 opgehaald en hiervoor zijn er 10.000 km à € 0,03 gefietst. Dat is per boom 1428,57 km en
€ 42,85 per boom!

Boomfeestdag 2020

Het plan was om de bomen samen met de kinderen op woensdag 18 maart tijdens de Boomfeestdag te planten, maar vanwege de Coronacrisis kon dit niet doorgaan. Omdat de bomen geplant moesten worden vanwege het seizoen en omdat alles al was voorbereid (het gat was bijvoorbeeld al gegraven), is dit inmiddels al gebeurd.

Toekomstwensen

De wensen in de bomen bestaan uit briefjes waarop de kinderen toekomstwensen voor een betere duurzame wereld schrijven die in de boom gehangen worden maar er komen ook briefjes in flessen (zogenaamde ‘tijdscapsules’) die we ingraven bij de bomen samen met de kinderen als ze weer naar school gaan. Zo kunnen ze na heel veel jaren zien hoe de kinderen er in 2020 over dachten.

Bekijk de bomen

Op onze website kunt u alle bomen zien die geplaatst zijn op of vlakbij de verschillende schoolpleinen. Bekijk ze op: www.heumen.nl/kinderdenktank

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden