Lintjesregen 2019 gemeente Heumen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Lintjesregen 2019 gemeente Heumen

Lintjesregen 2019 gemeente Heumen

Op 26 april 2019 heeft burgemeester Mittendorff tijdens de Lintjesregen aan drie inwoners van de gemeente Heumen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Dat gebeurde dit jaar bij de gedecoreerden thuis of op locatie. Twee gedecoreerden zijn benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ en één tot ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’.

De heer J.M.A. (John) van Zuidam (73) uit Malden

Ridder in De Orde van Oranje Nassau

De heer John van Zuidam is sinds het midden van de jaren negentig als vrijwilliger actief. Die activiteiten betreffen twee specifieke gebieden; de Jazzmuziek én zijn wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het Twentse landschap. Sinds 1996 is hij voorzitter / programmeur van de stichting Charlestown Jazzclub Nijmegen. De doelstelling van de stichting is om de klassieke jazzmuziek te promoten en in stand te houden door middel van het organiseren van onder andere muziekbijeenkomsten. Ook is John van Zuidam sinds 2000 voorzitter van The Dutch George Lewis Jazz Society. Deze jazzsociety onderhoudt onder andere internationale contacten en organiseert jazztournees, lezingen, verzorgt interviews en audio- en video-opnamen en de uitleen daarvan.

John van Zuidam heeft zich bovendien de afgelopen 25 jaar intensief verdiept in een wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het Twentse landschap. Daarbij toont hij zich niet alleen een gepassioneerd onderzoeker van zijn geliefde geboortestreek, maar ook als een onvermoeibare ambassadeur voor het cultureel erfgoed van Twente. Dit blijkt uit talrijke publicaties, intensief bestuurlijk werk en ook de wijze waarop hij zijn kennis en passie heeft overgedragen op diverse generaties leerlingen. Zijn ambassadeurschap voor Twente is de afgelopen acht jaar sterk geïntensiveerd door het door hem in 2011 geïnitieerde 'Netwerk Landschap & Geschiedenis van Twente'. Dat heeft tot doel het waardevolle - maar niettemin vaak ondergewaardeerde - onderzoek door amateuronderzoekers en vrijwilligers naar de archeologie, landschapsgeschiedenis en cultuurhistorie van Twente te verbinden met het wetenschappelijk onderzoek van universiteiten, onderzoeksinstituten en onderzoekbureaus.

John van Zuidam is zonder enige twijfel dé drijvende kracht achter deze binnen Nederland zeldzame intensieve samenwerking tussen amateurs en professionals. Zowel vanwege zijn langjarig onderzoek, zijn publicitaire en educatieve activiteiten én zijn fundamentele rol als secretaris en aanjager van bovengenoemd netwerk, speelt John van Zuidam een cruciale rol in het culturele leven in Twente en in de bewustwording van een breder publiek van de waarde van dit landschap en het culturele erfgoed. In het najaar van 2018 verschijnt het prachtige door John van Zuidam voor een breed publiek geschreven boek ‘Oale Groond, geschiedenis van het Twentse landschap’.

De heer H.W. (Henk) van den Heuvel (70) uit Overasselt

Lid in De Orde van Oranje Nassau

De heer Henk van den Heuvel is sinds 1972 actief als bestuurslid en vrijwilliger van de gemengde zangvereniging ‘Zang en Vriendschap’. Henk van den Heuvel is met zijn mooie basgeluid bovendien een aanwinst voor het koor. Zo maakt zijn zangvoordracht ‘Twee odes aan de Maas’, eigen werk (!), veel indruk. Henk van den Heuvel zet zich actief in voor het maken van publiciteit en het werven van fondsen voor het koor. In de periode van 1988 tot 2013 is Henk van den Heuvel koster van de protestantse gemeente in Heumen. In die jaren zorgt hij ervoor dat de kerk elke week tip top op orde is. Denk aan: alles schoonmaken, verse bloemen in de kerk, alles op zijn plek en de geluidinstallatie op orde. Daarnaast is hij elke zondag aanwezig om de kerkgangers te verwelkomen en met een goed humeur deelt hij de liedboeken uit. Henk van den Heuvel is de verbindende factor binnen de kerkgemeenschap.

Naast bovenstaande mooie vrijwilligersactiviteiten zet Henk van den Heuvel zich sinds 1990 in voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats in de gemeente Heumen. Als beheerder zorgt hij dat de begraafplaats er altijd netjes uitziet en roept hij regelmatig mensen bijeen om gezamenlijk het onderhoud te verzorgen. Nabestaanden en bezoekers van de begraafplaats waarderen het enorm dat zij de begraafplaats zo onberispelijk aantreffen. Zijn betrokkenheid en inzet voor de begraafplaats is van grote waarde voor de gemeenschap.

Natuur Stichting Kadans is in 2003 mede door Henk van den Heuvel opgericht. Samen met de medeoprichters en hun deskundigheid en handelen is het natuurgebied, dat dreigde verloren te gaan voor het nageslacht, behouden gebleven. Als bestuurslid van de stichting is hij ook een enthousiaste en actieve vrijwilliger. Hij zorgt met veel passie en enthousiasme dat de leerlingen van de Tandemschool hun jaarlijkse lesstof krijgen door een bezoek aan het natuurgebied te brengen.

Tenslotte is Henk van den Heuvel sinds 2008 actief betrokken bij de Open Tuinen Dag in Overasselt. Hij stelt tijdens deze Open Dag ook zijn eigen tuin open voor publiek. Zijn passie voor zijn tuin deelt hij graag met zijn bezoekers en hij is gedreven in het leggen van contacten met andere. Tijdens de Open Tuinen Dag brengt hij ook de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting onder de aandacht. De opbrengt van de koffie en thee van deze dag schenkt hij aan de stichting. Henk den Heuvel wordt vooral gekenmerkt door zijn passie voor mens en natuur, zijn gemoedelijkheid en zijn betrokkenheid.

De heer J.W.J. (Jan) Uyen (73) uit Nederasselt

Lid in De Orde van Oranje Nassau

De heer Jan Uyen is al decennia lang actief voor de gemeenschap. Deed hij dat al in de vorige eeuw informeel vanuit zijn sociale betrokkenheid, sinds 2003 doet hij dat ook formeel in zijn rol in de dorpsraad. De kracht van Jan van Uyen bestaat uit een passie, een hartstocht, die geleid wordt door verbindingen te leggen en enthousiaste gemeenschapszin bij allen die er wonen te creëren.

Hij staat aan de wieg van de dorpsraad Nederasselt; in de oprichtingsakte staat hij vermeld als dorpsraadslid vanuit de belangengroep ouderen. Hij richt zich niet uitsluitend op het belang van ouderen, maar deze groep heeft wel zijn speciale belangstelling. Jan Uyen is uitstekend op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen, ook door zijn achtergrond bij de KBO. Hij leest hier veel over, bezoekt bijeenkomsten en volgt wat er in de gemeenteraad gebeurt. Op een rustige manier neemt hij de dorpsraadsleden tijdens overleggen mee in wat het dorp te wachten staat en daarbij heeft hij zijn onderbouwing altijd uitstekend op orde. Hij neemt vanuit zijn interesse twee keer per jaar deel aan een overleg met de wethouders in de 'Werkconferentie Welzijn, Wonen en Zorg'. Een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Betaalbare woningen voor senioren en starters hebben zijn nimmer aflatende belangstelling.

Jan Uyen is ook actief in de KBO (Katholieke Bond Ouderen), afdeling Overasselt-Nederasselt. Hij is en was op diverse fronten actief. Hij was voorzitter van de activiteitencommissie. Hij organiseerde de jaarlijkse uitjes, hij was de oprichter en meer dan 10 jaar lang de drijvende kracht achter de jaarlijkse avondvierdaagse voor Overasselt en Nederasselt. Een activiteit waarmee beoogd werd jong én oud aan het bewegen te krijgen. Ook organiseerde hij twee keer per jaar het Marialof met aansluitend een bingo. Bovendien zette hij meer dan 10 jaar zijn schouders onder het project 'Zondag, zo'n dag', een activiteit om eenzaamheid tegen te gaan. Kortom, Jan Uyen is zo'n man met gemeenschapszin, een man die als lijm is in een gemeenschap; die door zijn passie anderen weet te activeren en te stimuleren.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden