Lintjesregen 2020 gemeente Heumen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Lintjesregen 2020 gemeente Heumen

Lintjesregen 2020 gemeente Heumen

Op 24 april 2020 heeft burgemeester Mittendorff tijdens de Lintjesregen vier inwoners van de Gemeente Heumen namens de Koning benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Dat gebeurde dit jaar in tegenstelling tot vorige jaren niet bij de gedecoreerden thuis maar telefonisch. Dit in verband met de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn getroffen. Onze inwoner Ans van Kemenade is door de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, namens de Koning benoemd tot ‘Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’. Ook deze Koninklijke Onderscheiding vond telefonisch plaats, net als de felicitaties door burgemeester Mittendorff.

Mevrouw T.E.J. (Dora) van Kaauwen-Van der Burgt (70) uit Overasselt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Na het overlijden van haar man is Dora Van Kaauwen zich gaan inzetten voor de gemeenschap. Naast haar inzet voor de rooms-katholieke kerk H. Antonius Abt van Overasselt is Dora van Kaauwen sinds 1992 vrijwilliger voor het Rode Kruis. Als er iets moet gebeuren, dan kan men een beroep op haar doen. Zij doet het ‘gewoon’. Kenmerkend is de lange adem van haar vrijwilligerstaken. Zo heeft zij al jaren dezelfde mensen onder haar hoede. Zij wandelt wekelijks met hen en bezoekt hen als zij bedlegerig zijn. Bovendien verzorgt zij de jaarlijkse vakantieweek voor gehandicapte ouderen. Daarnaast vindt zij altijd tijd voor het verrichten van talloze klussen en hand-en-spandiensten voor vele andere organisaties, zoals de plaatselijke voetbalvereniging, de Vereniging van Overasseltse Vrouwen en sinds 2015 het Agrarische Museum. Verder zet Dora van Kaauwen zich vanaf 1990 in voor carnavalsvereniging de Strandjutters en collecteert zij sinds 1990 jaarlijks voor het Reuma Fonds.

Mevrouw H.A.M.G. (Rieky) Duighuisen-Vink (63) uit Overasselt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Rieky Vink is sinds 1972 werkzaam bij Pluryn. En nog steeds ligt, na 45 jaar dienstverband haar hart bij haar cliënten van ‘De Winckelsteegh’. De afgelopen 36 jaar is Rieky Vink actief in het Sint Nicolaas comité in Overasselt. Haar voornaamste taak binnen het comité is het verzorgen van een geslaagde intocht voor Sint Nicolaas. Naast bovenstaande activiteiten is zij sinds 1999 de mantelzorger voor twee tantes en één oom. Rieky Vink is bij uitstek een mooi voorbeeld van participatie in onze maatschappij. Naast het zingen bij Zangkoor Splendid is Rieky Vink actief lid van de interne commissie. Deze besteedt aandacht aan het lief en leed binnen het koor. Daarnaast is Rieky Vink organisator van de halfjaarlijkse zwerfvuilactie. Ook binnen deze vereniging wordt zij gezien als iemand die haar verantwoordelijkheden serieus neemt en die van aanpakken weet.

De heer J.P. (Jo) Brink (85) uit Malden

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1979 zet Jo Brink zich op vrijwillige basis in voor de Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden. Jo Brink is vanaf de oprichting van de Heemtuin als agrariër betrokken geweest bij het opzetten en verzorgen van de akkers en de tuin. Het in 1978 braakliggend terrein is in de loop der jaren door de toewijding van Jo Brink een pareltje van de gemeente Heumen geworden.

Daarnaast is Jo Brink al 23 jaar vrijwilliger bij Centrum Welzijn, Wonen en Zorg Malderburch. Elke week (!) maakt hij een wandeling met cliënten met een psychogeriatrische aandoening. Dit vergt veel geduld en empathie. Hij kan dat als geen ander. Buiten het wandelen om is Jo Brink ook vele jaren actief als vrijwilliger bij de Jeugdvierdaagse Malden. Daarnaast is hij gaan werken op een school met Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. Jo Brink had de bijzondere gave om lastige leerlingen of leerlingen in een crisissituatie te kalmeren. Naast het zware werk in zijn jongere jaren en zijn inzet voor het vrijwilligerswerk, heeft Jo Brink vanaf 2016 zijn zieke vrouw 2 jaar lang verzorgd zodat zij niet naar een hospice hoefde. Jo Brink is tot de dag van vandaag actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties in de gemeente Heumen.

De heer H.J.C.M. (Hennie) van Lin (63) uit Overasselt

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hennie van Lin is bekend in de hele gemeente, en in zijn eigen dorp Overasselt is er waarschijnlijk niemand die hem niet kent. Hennie van Lin wordt gezien als een echte verbinder en een buitengewoon sociaal en ondernemend persoon. Hij kent iedereen en weet de juiste mensen en organisaties bij elkaar te brengen waardoor er mooie activiteiten ontstaan die de samenhang van de gemeenschap vergroten. Vanaf 1994 is Hennie van Lin actief als vrijwilliger bij Stichting Overasselt Promotions. Hij is bedenker en initiator van vele activiteiten in en om het dorp, bijvoorbeeld van de organisatie van de jaarlijkse doortocht van de 4Daagse. Maar ook als organisator van de jaarlijkse dodenherdenking. Als opvolger van zijn vader zorgt Hennie van Lin dat de dodenherdenking op 4 mei bij het monument tot in de puntjes is verzorgd. Sinds 2004 zet Hennie van Lin zich in als manager-beheerder voor het Verenigingsgebouw Overasselt. Zo zorgt hij dat het Verenigingsgebouw goed wordt onderhouden, dat de activiteiten van de verenigingen in het Verenigingsgebouw goed gefaciliteerd worden en stuurt hij de andere vrijwilligers aan. In 2016 heeft Hennie van Lin het initiatief genomen voor het realiseren van een ontmoetingskeuken in het Verenigingsgebouw. Door zijn inzet bestaat er nu een groep ‘Senioren koken samen’. Daarnaast is hij vanaf 2004 actief als penningmeester bij het Dorpsplatform Overasselt. Als één van de initiatiefnemers en oprichter van het Dorpsplatform zet hij zich in voor de leefbaarheid van het dorp Overasselt.

Mevrouw Prof. Dr. A.M.C. (Ans) van Kemenade (65) uit Malden

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Vanaf 1999 is Ans van Kemenade hoogleraar Engelse Taalkunde aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren. Haar wetenschappelijke werk is al vele jaren van uitzonderlijk groot belang voor het geesteswetenschappelijke onderwijs en onderzoek in Nederland. Haar proefschrift ‘Syntactic Case and Morphological Case in the History of English’ (1987) is een klassieker en luidde het begin in van een nieuw onderzoeksveld. Haar proefschrift werd gevolgd door een indrukwekkende collectie artikelen en bundels, waaronder het standaardwerk ‘Handbook of the History of English’ (2006). Dit leidde onder andere in 2019 tot haar toetreding tot de prestigieuze internationale Academia Europaea, het Europese genootschap van wetenschappers die behoren tot de mondiale top. Naast haar wetenschappelijke onderzoek heeft Ans van Kemenade gedurende haar loopbaan een reeks van belangrijke bestuurlijke taken vervuld. Zo was zij van 2002 tot 2011 voorzitter van het bestuur van het Universitair Talencentrum Nijmegen. Ans van Kemenade legde hier het fundament voor en bouwde het huidige Radboud in'to Languages op, waar inmiddels meer dan 19 verschillende talen onderwezen worden. Van 2005 tot 2012 was Ans van Kemenade lid van het bestuur van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT). Daarnaast was zij van 2008 tot 2014 lid van het bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gebied Geesteswetenschappen. Dankzij het wetenschappelijke gezag en de sterke bestuurlijke verantwoordelijkheid van Ans van Kemenade speelt Nederland op dit moment een leidende rol in de digitale omwenteling in de geesteswetenschappen in Europa. Ans van Kemenade stond tenslotte mede aan de wieg van Nederlab, een grote digitale infrastructuur die is gesubsidieerd door NWOgroot.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden