Maatregelen tegen wateroverlast en hittestress

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Maatregelen tegen wateroverlast en hittestress

Maatregelen tegen wateroverlast en hittestress

Voorkomen dat we natte voeten krijgen, zorgen dat de natuur niet uitdroogt en voorkomen dat mensen zuchten onder de hitte: dat zijn de drie grote uitdagingen waar we door klimaatverandering steeds meer mee te maken krijgen. Onze regio gaat die uitdagingen aan met een reeks maatregelen.

Om de effecten van de klimaatverandering op te vangen, hebben Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen een breed pakket met oplossingen opgesteld. Dit manifest, de Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS), is op 12 juni ondertekend door maar liefst 30 partijen. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen die moeten voorkomen dat extreme regenval zorgt voor wateroverlast, overstromingen en erosie. Ook moeten landbouw en natuur beter bestand worden tegen langdurige droogte. Daarnaast is het zaak 'hittestress' tegen te gaan: gebouwen en steden moeten zo worden ingericht en ontworpen dat bewoners, en met name ouderen, een hittegolf beter kunnen doorstaan.

Hoe houden we de voeten droog en het hoofd koel?

Heftige regenbuien met extreem veel neerslag in korte tijd, hetere zomers met meer hittegolven, langere periodes van droogte. Het ondertekende manifest bevat 42 doelen. Hoe die moeten worden bereikt, wordt de komende jaren nader onderzocht. Het plan is in twee jaar tijd opgesteld in samenspraak met onder meer landbouw- en natuurorganisaties, de veiligheidsregio en de sectoren bouw, zorg en recreatie.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden