Mantelzorgwaardering 2019

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Mantelzorgwaardering 2019

Mantelzorgwaardering 2019

De gemeente Heumen ondersteunt en waardeert haar mantelzorgers. Bent u inwoner van de gemeente Heumen en heeft u een mantelzorger die u wilt bedanken? Dan kunt u bij de gemeente Heumen een verzoek voor de mantelzorgwaardering indienen.

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Om dit te onderstrepen wil de gemeente Heumen in de maand november de vele mantelzorgers in het zonnetje zetten. Wilt u aan uw mantelzorger laten weten hoe belangrijk hij/zij voor u is met meer dan de gebruikelijke zorg? Dan kunt u een verzoek voor een mantelzorgwaardering indienen. U kunt dat doen voor maximaal 2 mantelzorgers. U kunt een verzoek indienen tot 1 oktober 2019. Het formulier voor het Verzoek Mantelzorgwaardering 2019 kunt u vinden op onze website www.heumen.nl/mantelzorgwaardering

Deze waardering is bedoeld om uw mantelzorger in het zonnetje te zetten en wordt één keer per jaar uitgegeven.

Samenwerking met Mantelzorg Heumen

De gemeente Heumen werkt samen met Mantelzorg Heumen, gevestigd in Malderburch. Zij ondersteunen mantelzorgers in onze gemeente en kunnen u helpen met uw vragen en met het invullen van het verzoekformulier (via telefoonnummer: 024-3570570 of e-mail: mantelzorgheumen@malderburch.nl)

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden