Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen: de resultaten

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen: de resultaten

Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen: de resultaten

Dit item is verlopen op 26-11-2019.

‘Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen’ is een initiatief van de gemeenten Berg en Dal en Heumen, ZLTO Rijk van Nijmegen en Harm’s Hoeve. Doelstelling is om de korte voedselketen in de gemeenten Berg en Dal en Heumen verder te versterken en de directe afzet van lokaal geproduceerde producten te vergroten. Dit project heeft afgelopen jaar plaatsgevonden en is op 31 oktober afgerond.

Samenbrengen van vraag en aanbod

Meer dan 150 jonge foodies, gedreven boeren en tuinders, verwerkers, horecaondernemers, cateraars, winkeliers, bestuurders en beleidsmakers hebben deelgenomen aan de activiteiten die georganiseerd zijn. Zo brachten we de makers en de markt samen tijdens een inspiratiesessie voor ondernemers uit de foodretail en foodservice. Onder leiding van juryleden Ysbrandt Wermenbol (restaurant Lime), Cor Willem Visser (PLUS Visser) en Mark Nijhuis (Hotel Credible) presenteerden 10 makers hun nieuwe productconcepten aan 70 marktpartijen. Als voorbereiding op deze inspiratiesessie konden de makers diverse workshops volgen. Parallel aan de workshops hebben vier studenten van de opleiding Food Innovation aan de HAS Hogeschool bij 7 bedrijven een advies op maat uitgebracht over hun nieuwe productconcepten.

Resultaten

Samen met onze partners kijken we met veel voldoening terug op het project. Het extra aanjagen van een korte voedselketen en het stimuleren van de directe afzet heeft tot concrete resultaten en vervolgstappen geleid:

  • Kennisontwikkeling: data-inzicht over lokale afzet, inzicht in trends en ontwikkelingen in food
  • Kennis over conceptontwikkeling, succesvol presenteren/pitchen en productontwikkeling
  • Een lerend netwerk: een ‘local food community’ van makers
  • Productontwikkeling: bijgedragen aan verdere concretisering van 10 productideeën en productconcepten
  • Matchmaking en afzet: nieuwe contacten tussen makers en marktpartijen als gevolg van inspiratiesessies, die tot concrete productleveringen hebben geleid

We beraden ons nu met onze projectpartners op een vervolg en onderzoeken of het project ook in naburige gemeenten kan worden opgezet.

Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland en de Europese Unie (uit het ELFPO). ELFPO “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden