Melding doen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Melding doen

Melding doen

Dit item is verlopen op 14-08-2019.

Wilt u iets melden over uw woonomgeving, dan kan dat op verschillende manieren. In dit artikel leest u hier meer over.

Melding doen bij de gemeente

Is er iets kapot in uw buurt? Ligt er zwerfvuil? Is de verlichting in uw straat kapot? Is er een boom omgewaaid? Meld het bij ons. Dit kan eenvoudig via www.verbeterdebuurt.nl. U kunt ook de app downloaden. Als u foto’s van de situatie hebt gemaakt dan kunt u deze eenvoudig meesturen. Uw melding komt rechtstreeks bij de gemeente binnen. U kunt op de kaart direct zien of uw melding al eerder is gedaan en of het probleem is opgelost. U kunt uw melding ook altijd telefonisch aan ons doorgeven via ons KlantContactCentrum via telefoonnummer 14 024.

Melding doen bij de Provincie

Ontvangen wij een melding die voor de Provincie is bedoeld, dan sturen wij uw melding door. Het gaat dan om meldingen met betrekking tot provinciale wegen en de daarbij horende openbare verlichting. In onze gemeente zijn  dit de A73, de Rijksweg door Malden (N844) en Molenhoek (N271), de Jan J. Ludenlaan (inclusief parallelweg) en de doorgaande route door Overasselt en Nederasselt (N846 en N324). U kunt provinciale wegen herkennen aan de groene bordjes langs de kant van de weg. U kunt ook zelf melding doen bij de Provincie. Ga naar www.gelderland.nl/meldingdoen of mail naar  provincieloket@gelderland.nl. U kunt ook bellen naar: (026) 359 99 99.

Melding doen van milieuklachten

Dit kan bij Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. Ook kunt u een melding doen over (verdacht) grondverzet en verontreinigingen van oppervlaktewater. Het gaat dan specifiek over klachten die betrekking hebben op bedrijven. De omgevingsdienst behandelt geen klachten over afval van particulieren of vliegtuiglawaai. U kunt uw klacht melden bij S@men; het loket voor meldingen voor uw leefomgeving. ga naar https://milieuklacht.gelderland.nl of bel binnen kantooruren naar 14 024.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden