Meldpunt Bijzondere Zorg

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Meldpunt Bijzondere Zorg

Meldpunt Bijzondere Zorg

Dit item is verlopen op 05-06-2019.

Uw buurvrouw doolt ’s avond op straat rond. In veel te koude kleding. Uw oudste broer kan eigenlijk niet meer zelfstandig wonen. Hij liet laatst zelfs de voordeur openstaan toen hij ging wandelen. U ziet bij de supermarkt waar u vaak komt altijd een man op een bankje zitten. Hij oogt vervuild en praat in zichzelf. Allemaal voorbeelden van verward gedrag, mensen die bezorgdheid oproepen.

Soms zorgen zij voor overlast op openbare plekken. Als deze mensen acute hulp nodig hebben, kan de crisisdienst van de GGZ uitkomst bieden. Maar vaak is acute hulp (nog) niet nodig. In dat geval kunt u met uw zorgen terecht bij het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg is er voor burgers en professionals. Een medewerker van het Meldpunt staat de melder telefonisch te woord. Hij/zij vraagt door op de situatie: wat zijn de zorgen? Welke zorg of ondersteuning is al geboden? En welke is op dit moment nodig? Als er al hulpverlening betrokken is, neemt de meldpuntmedewerker contact op met deze hulpverlener(s). Is er nog geen hulpverlening betrokken, dan regelt de medewerker dit zo snel mogelijk.

Een melding doen

Als inwoner kunt u een melding doen via een mail: info@ggdgelderlandzuid.nl of telefonisch via telefoonnummer: (088) 144 70 40 (op werkdagen van 08.30 -17.00 uur).

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden