Mevrouw Mittendorff geïnstalleerd als burgemeester

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Mevrouw Mittendorff geïnstalleerd als burgemeester

Mevrouw Mittendorff geïnstalleerd als burgemeester

Mevrouw Marriët Mittendorff  is donderdagmiddag 18 mei geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Heumen. Dit gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergadering op het gemeentehuis. ’s Avonds vond er ter gelegenheid van haar installatie een feestelijke receptie plaats.

Mevrouw Mittendorff werd geïnstalleerd en beëdigd door de commissaris van de Koning, de heer Cornielje. Daarna werd zij toegesproken door plaatsvervangend voorzitter Harry Smeets. Hij prees haar om haar tact en rust in haar contacten met inwoners en als voorzitter van de gemeenteraad. Hij benoemde dat de gemeenteraad blij is met haar als nieuwe burgemeester en wenste haar veel plezier en succes in haar nieuwe functie.

Ambtsketen

Locoburgemeester Ellen de Swart droeg de ambtsketen over aan mevrouw Mittendorff. Ze sprak namens het college haar trots uit over het feit dat er een dame aan het roer van onze gemeente staat, de enige vrouwelijke burgemeester in het Rijk van Nijmegen. Het college heeft vertrouwen in haar en gaat graag met haar op pad. 

Ode

Burgemeester Bruls van de gemeente Nijmegen sprak in zijn sprankelende stijl de burgemeester toe namens de burgemeesterskring. Marjolein Pieks, dorpsdichter van de gemeente Heumen, bracht een ode aan de burgemeester met een speciaal, voor deze gelegenheid geschreven, gedicht. Aan het eind van de raadsvergadering kreeg burgemeester Mittendorff de voorzittershamer overhandigd.

Samen

In haar toespraak benoemde de burgemeester een heel aantal van haar ambities, maar benadrukte ze vooral hoe zij burgemeester van Heumen wil zijn: "Wat ik echt wil, is dat we samen ontdekken wat we willen. Daarin zie ik ook mijn belangrijkste taak. Als mensen samen wat willen, echt willen, dan heeft het grote kans dat het gerealiseerd wordt. Dat lijkt mij de weg. Nooit alleen, maar samen. Op deze manier zou ik graag bestuurder van deze gemeente willen zijn. Ik ben blij met Heumen, ik hoop dat Heumen blij met mij kan zijn.”

Als kersverse burgemeester sloot ze zelf de vergadering. Na het officiële gedeelte was er voor de aanwezigen gelegenheid om de burgemeester te feliciteren met haar benoeming.

Feestelijke receptie

Van 20.00 tot 22.00 uur vond er in Multifunctioneel Centrum Maldensteijn in Malden een feestelijke receptie plaats voor inwoners, verenigingen, organisaties, raadsleden, medewerkers en relaties van de gemeente Heumen. Bij aankomst werd de burgemeester overvendeld door vendeliers van het Sint Georgius Gilde Heumen en Sint Salvator Mundi Gilde Nederasselt. Dorpsdichter Marjolein Pieks droeg tijdens de avond nogmaals het gedicht ‘met dat ze openstaat’ voor. Popkoor ‘Springtime’ uit Malden verraste de burgemeester met een optreden uit de theatershow die zij in maart van dit jaar ter gelegenheid van hun vijfjarig bestaan uitvoerden. De burgemeester sloot de avond af met een dankwoord.

Terugluisteren en foto’s

U kunt de buitengewone raadvergadering terugluisteren op onze website. Bekijk hier het gedicht ‘met dat ze openstaat’ van dorpsdichter Marjolein Pieks. Foto’s van de installatie en feestelijke receptie vindt u in het fotoboek.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden