Nog resten drugsafval op Vosseneindseweg

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Nog resten drugsafval op Vosseneindseweg

Nog resten drugsafval op Vosseneindseweg

Op vrijdag 12 oktober kregen wij een melding van een bewoner van de Vosseneindseweg in Heumen. Hij gaf aan dat mensen ter hoogte van manege De Veerkracht last hebben van stank, keelpijn en hoofdpijn. Diezelfde middag zijn deskundigen van GGD Gelderland-Zuid, de brandweer en de burgemeester samen ter plaatse geweest. Er is geconstateerd dat er nog resten van het drugsafval liggen op de Vosseneindseweg. De resten bevinden zich in de goot langs de weg tussen de Tarhutseweg en de Donderbergweg. Die avond heeft een bedrijf de laatste resten met een speciaal reinigingsmiddel opgeruimd.

Omdat mensen aangeven een vreemde geur te ruiken zijn er metingen verricht. Hierbij zijn géén gevaarlijke stoffen aangetoond. Wel kan de geur leiden tot irritatie van de keel of tot hoofdpijn. Deze klachten zijn weliswaar vervelend maar ze gaan vanzelf weer over; van gevaar voor de gezondheid is voor zover bekend geen sprake.

Contact GGD

Mocht u nog vragen hebben of ongerust zijn dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met het team Milieu en Gezondheid van de GGD via: gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl of bellen naar: 088 – 14 47 144. Als uw gezondheidsklachten niet overgaan, kunt u contact opnemen met de huisarts.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden