Ondertekening intentieovereenkomst herbestemming H. Antonius Abtkerk en Kerkplein

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Ondertekening intentieovereenkomst herbestemming H. Antonius Abtkerk en Kerkplein

Ondertekening intentieovereenkomst herbestemming H. Antonius Abtkerk en Kerkplein

Op woensdag 5 februari tekenden wethouder Waas en de heer Voskuilen van de Parochie Heilige Drie-eenheid een intentieovereenkomst. Dit is de start van een onderzoek om te kijken naar een nieuwe invulling van het kerkcomplex en kerkplein.

Intentieovereenkomst

De parochie is in samenwerking met het architectenbureau Otto van Dijk sinds 2017 bezig met een studieonderzoek naar de herbestemming van het kerkcomplex inclusief pastorie en pastorietuin. De parochie heeft tot doel het kerkgebouw en de kerkfunctie voor de toekomst te behouden en wil door herbestemming, transformatie en nieuwbouw hiervoor voldoende middelen genereren.

Alhoewel de herbestemming en herontwikkeling van het kerkcomplex in de eerste plaats een aangelegenheid is van de parochie, is het een ingrijpende ontwikkeling. Mede vanwege de samenhang met de beoogde vergroening van het kerkplein, het beeldbepalende karakter van het kerkgebouw en de eigendomsverhoudingen op het kerkplein en in de tuin van de pastorie, vraagt deze herontwikkeling om samenwerking en afstemming. Om die redenen hebben wij met de parochie een intentieovereenkomst opgesteld.

De herontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het concept Programma Vitaal Centrum Malden dat op 26 maart in de raad behandeld wordt. Meer hierover leest u op www.heumen.nl/centrummalden.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden