Onderzoek naar gebruik aardwarmte

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Onderzoek naar gebruik aardwarmte

Onderzoek naar gebruik aardwarmte

Dit item is verlopen op 26-11-2019.

Van half november 2019 tot half januari 2020 voert Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN)  in onze gemeente een onderzoek uit naar de mogelijkheden om ondergrondse aardwarmte te gebruiken.

Diep in de ondergrond van onze aarde is het warm. Deze aardwarmte kunnen we benutten om water te verwarmen. Dat is duurzaam, het kan en het gebeurt al, bijvoorbeeld in de glastuinbouw. Overal is aardwarmte. Maar niet overal zijn de aardlagen geschikt om warmte uit de bodem te halen. Door middel van seismisch onderzoek kunnen we in kaart brengen waar de ondergrond wel geschikt is. De gaten voor het doen van seismisch onderzoek gaan tot enkele tientallen meters diep (maximaal 40 meter) en de hoeveelheid geluid die er bij vrijkomt is klein. Zo hoor je er aan het aardoppervlak niet meer van dan een doffe plof. Seismisch onderzoek wordt in Nederland al sinds de jaren ‘50 uitgevoerd.

Beeldvorming ondergrond

Seismisch onderzoek is vergelijkbaar met het maken van een echo bij een zwangere vrouw. In dit geval worden geluidsgolven de grond ingestuurd. De onderliggende structuren en aardlagen kaatsen de golven terug, waarna geofoons (grondmicrofoons) de signalen aan het aardoppervlak opvangen. De reistijd van de geluidsgolven levert een schat aan gegevens op. En daarmee kunnen we – tot wel 6 km diep – een  beeld schetsen van de ondergrond.

Landelijk onderzoek

Aardwarmte is van groot belang voor de energietransitie in Nederland. Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) onderzoekt waar de ondergrond in Nederland geschikt is voor de winning van aardwarmte die mogelijk later een deel van onze huizen, kantoren en bedrijven kan verwarmen. Bij het gebruik van aardwarmte wordt warm water uit de aarde gehaald en wordt het water na afkoeling weer in de aarde teruggepompt. Zo ontstaan er geen schadelijke drukverschillen of bevingen. Om inzicht te krijgen in de ondergrond financiert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat daarom een landelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland). Vanaf september tot de zomer van 2020 ligt de focus op Midden-Nederland, op de as van Putten naar Cuijk. Onze gemeente ligt in dit gebied.

Waar is de ondergrond geschikt?

Het doel van de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) is om data te verzamelen waarmee onder andere gemeentes de komende jaren nauwkeuriger kunnen inschatten waar de ondergrond mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. Om daarna tot een lokale ontwikkeling van aardwarmte te komen zal altijd aanvullend onderzoek nodig zijn. De voorbereidende werkzaamheden in onze regio zijn al gestart. Grondeigenaren worden tijdig om toestemming gevraagd.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden