Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ter inzage

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ter inzage

Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ter inzage

Het ontwerp van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie wordt ter inzage gelegd. In het ontwerp van de ruimtelijke visie wordt aangegeven waar de realisatie van duurzame energieopwekking (zoals windmolens en zonnevelden) in het buitengebied een plek kan krijgen en onder welke voorwaarden. Gedurende de periode van dinsdag 23 april tot dinsdag 4 juni 2019 kan iedereen schriftelijk of per email zijn of haar reacties en ideeën over het ontwerp naar voren brengen. Dit wordt een zienswijze genoemd.

De zienswijzen worden gebundeld in een verslag. Daarin wordt per zienswijze aangegeven wat deze inhoudt, of deze aanleiding geeft tot het doorvoeren van wijzigingen in de visie en waarom en waar in de visie dit een plek krijgt.

Reactiemogelijkheden

Als u een zienswijze wilt indienen, kunt u uw reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580AZ Malden. U kunt ook een email sturen naar duurzaam@heumen.nl.

Onderaan deze pagina kunt u de ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie downloaden.

Downloads

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden