Op naar een vitaal en toekomstbestendig centrum van Malden

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Op naar een vitaal en toekomstbestendig centrum van Malden

Op naar een vitaal en toekomstbestendig centrum van Malden

Het centrum van Malden moet, nu en in de toekomst, een plek zijn waar inwoners komen voor ontmoeten, winkelen, werken, ondernemen en beleven. Ook moet het een fijne plek zijn om te wonen. Daarnaast moet de openbare ruimte in het centrum veilig, groen, duurzaam en klimaatbestendig zijn ingericht. Het college heeft deze visie uitgewerkt in het concept Programma Vitaal Centrum Malden.

Concept Programma Vitaal Centrum Malden

Eind 2019 waren er drie dialoogbijeenkomsten: met inwoners, ondernemers en gemeenteraad. Alle reacties zijn inhoudelijk afgewogen en verwerkt in het concept Programma Vitaal Centrum Malden. Dit programma wordt op 26 maart 2020 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Met het concept Programma Vitaal Centrum Malden geeft de gemeente Heumen richting aan de ontwikkeling van projecten en activiteiten in het centrumgebied van Malden. Dit gaat met name over de volgende thema’s:

  • ontwikkelen van appartementen voor starters, jongeren en ouderen;
  • groener en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte;
  • verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeersituatie;
  • aantrekkelijker maken van het aanbod van winkels, horeca en culturele voorzieningen.

Woningbouwprogramma

Het concept Programma Vitaal Centrum Malden speelt een belangrijke rol in de ambitie om de komende jaren meer woningen te bouwen. In het centrum ligt de doelstelling op het ontwikkelen van minimaal 150 tot 200 appartementen voor jongeren, starters en ouderen.

Winkelcentrum, Antonius Abtkerk, Steenhuys en openbare ruimte

Parallel worden vier haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd: voor het Winkelcentrum Malden en omgeving, de herbestemming van de Heilige Antonius Abtkerk, de herontwikkeling van het Steenhuys en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

In 2020 worden de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Eind 2020 evalueert het college de bevindingen. Daarna beoordeelt zij welke projecten en investeringen daadwerkelijk haalbaar zijn. Op basis daarvan stelt het college het programma waar nodig bij en legt een definitief Programma Vitaal Centrum Malden, inclusief investeringsprogramma, begin 2021 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Achtergrondinformatie op onze website

Meer informatie vindt u op onze website: www.heumen.nl/centrummalden.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden