Praat mee over Ruimtelijke visie duurzame energie Heumen

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Praat mee over Ruimtelijke visie duurzame energie Heumen

Praat mee over Ruimtelijke visie duurzame energie Heumen

Dit item is verlopen op 05-02-2019.

Het klimaat verandert en dit vraagt onze gezamenlijke inzet om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Maandagavond 4 februari organiseert de gemeente Heumen een bijeenkomst over de conceptversie van haar Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie. In die visie wordt aangegeven waar de realisatie van duurzame energieopwekking in het buitengebied een plek kan krijgen en onder welke voorwaarden. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te praten over de concept visie is van harte welkom. De bijeenkomst is in sociaal-cultureel centrum Maldesteijn, Kerkplein 8 in Malden, van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur.

Vervolg op Energiecircus

In september en oktober organiseerde de gemeente in alle kernen het zogenaamde Energiecircus. Alle inwoners konden toen meedenken over een duurzame toekomst, speciaal over de grootschalige opwekking van duurzame energie in het buitengebied. Hoe groot is onze Heumense energieopgave? Wat moeten we doen in en aan onze huizen en andere gebouwen om klimaatneutraal te worden?  Waar is  plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet? Bijna 200 inwoners uit alle dorpen bezochten het Energiecircus en praatten mee over deze vragen. De uitkomsten van de vier avonden vormen de basis voor onze nieuwe Ruimtelijke Visie rond Duurzame Energie met bijbehorende visiekaart. Daarop kan iedereen straks zien waar een initiatief kans maakt en waar niet. Voordat de gemeenteraad overgaat tot besluitvorming over de nieuwe Ruimtelijke Visie Duurzame Energie, leggen we deze op 4 februari eerst voor aan de deelnemers aan het Energiecircus en aan andere geïnteresseerde inwoners.

Aanmelden

In verband met de voorbereiding van de avond is aanmelden gewenst. Stuur daarvoor een email met uw naam en adres naar duurzaam@heumen.nl of meldt u telefonisch aan via tel. 14024. De conceptversie van de Ruimtelijke Visie voor Duurzame Energie wordt in de week voorafgaand aan de bijeenkomst op internet gepubliceerd. U krijgt de link dan toegestuurd.

Aparte stakeholdersbijeenkomst

In  het proces om te komen tot een Ruimtelijke Visie rond Duurzame Energie met bijbehorende visiekaart nodigt de gemeente ook belangenorganisaties uit om mee te denken. Op maandagavond 28 januari organiseert de gemeente een speciale avond voor lokale en regionale organisaties die betrokken zijn bij duurzame energie opwekking en/of het buitengebied van de gemeente Heumen. Het doel van de avond is om kennis te nemen van het doorlopen proces tot nu toe, te reflecteren op de concept visie en om concrete kansen voor de uitvoering te verkennen. De bijeenkomst voor deze stakeholders is op 28 januari in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Malden van 19.30 tot 21.30 uur. Organisaties die hierbij willen aansluiten, kunnen zich aanmelden via duurzaam@heumen.nl.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden