Rijksweg N844: luchtkwaliteit, geluid en groot onderhoud

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Rijksweg N844: luchtkwaliteit, geluid en groot onderhoud

Rijksweg N844: luchtkwaliteit, geluid en groot onderhoud

Dit item is verlopen op 19-03-2019.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd de juridische mogelijkheden te onderzoeken waarmee we de provincie Gelderland konden vragen wat te doen aan de verkeerssituatie op de Rijksweg door Malden. De raad was van mening dat het verkeer de uitstoot van vervuilende stoffen in de lucht en de geluidbelasting de acceptabele grenzen overschrijdt.

De huidige situatie voor luchtkwaliteit en geluid is onderzocht door een extern bureau. Daarbij is gekeken of er wordt voldaan aan de normen en het beleid. Uit de resultaten blijkt dat er géén wettelijke normen worden overschreden op een aantal uitzonderingen na. Uit de berekeningen blijkt namelijk dat in Malden 85 gevoelige gebouwen zijn met een geluidbelasting. Het college gaat in overleg met de provincie om een versnelde aanpak (isolatie) van deze woningen in te zetten.

Groot onderhoud van de Rijksweg na de zomer

Na de zomer van 2019 voert de Provincie Gelderland groot onderhoud uit aan de Rijksweg van Malden naar Nijmegen. Gelijk met dit onderhoud worden een aantal maatregelen getroffen die de verkeersveiligheid verbeteren. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vervangen van het asfalt. Het huidige geluidsreducerende asfalt is versleten. Dit wordt vervangen door nieuw geluidsreducerend asfalt. Ook wordt het asfalt op het fietspad tussen de rotonde Droogsestraat en de verkeerslichten bij de Union sportvelden (zijde Intratuin) vervangen. Ook wordt de ontsluiting van de McDonald’s veiliger gemaakt voor fietsers en auto’s. Zodra er meer bekend is over de planning informeren wij u daar natuurlijk over. 
 

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden